Văn phòng BLO Quảng Bình triển khai nhiệm vụ phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới năm 2022

457

Chiều ngày 10/3/2022, Văn phòng BLO Quảng Bình tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Chánh văn phòng BLO tỉnh.

Văn phòng BLO Quảng Bình tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới năm 2022
Đồng chí Thượng tá Từ Nhật Tú, Phó chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng BLO tỉnh Quảng Bình báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 của Văn phòng BLO tỉnh Quảng Bình

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của tội phạm ma túy ở khu vực biên giới, Việc thành lập Văn phòng BLO tỉnh Quảng Bình nhằm tăng cường công tác hợp tác quốc tế, phối hợp trao đổi thông tin, hợp tác đấu tranh với tội phạm về ma túy, hình sự kinh tế, môi trường xuyên quốc gia. Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng Công an, BĐBP, Hải quan của tỉnh cũng như phối hợp với các lực lượng chức năng của nước bạn Lào trong công tác phòng, chống tội phạm về ma túy. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng BLO, đồng thời phát huy hơn nữa hiệu quả quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an với BĐBP và Hải quan, Công an Quảng Bình đã ban hành nhiều kế hoạch tham mưu, kế hoạch phòng, chống ma túy nói chung và phòng, chống ma túy ở khu vực biên giới nói riêng; thường xuyên trao đổi thông tin, tổ chức giao ban cấp tỉnh, cấp huyện để trao đổi thông tin và nâng cao hiểu biết lẫn nhau, nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung về kiểm soát và phòng, chống ma túy. Xây dựng kế hoạch giải quyết tình hình phức tạp về ma túy trên tuyến biên giới Việt – Lào. Qua đó, nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng BLO hai bên trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Các đại biểu tham dự tại Hội nghị tham gia thảo luận
Các đại biểu tham dự tại Hội nghị tham gia thảo luận

Năm 2021, trong bối cảnh ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 nên các hoạt động hợp tác quốc tế phòng, chống ma túy có nhiều hạn chế, nhưng các thành viên Văn phòng BLO tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm, nhất là tuyên truyền phòng, chống ma túy trên tuyến biên giới. Thực hiện Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào về hợp tác phòng, chống ma túy, Công an tỉnh đã thành lập các đoàn công tác do đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã sang Lào để khảo sát, thống nhất với nước bạn về dự án của Bộ Công an xây dựng trụ sở làm việc tại các bản, cụm bản hai tỉnh Khăm Muộn và Sa Vẳn Na Khệt giáp biên với Quảng Bình.

Từ ngày được thành lập, qua công tác trao đổi thông tin, tình hình giữa các thành viên BLO, lực lượng phòng chống ma túy Công an Quảng Bình đã phối hợp với các đơn vị, lực lượng liên quan phát hiện nhiều vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng ma túy lớn, được dư luận quan tâm và được Bộ Công an, UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng.

Các đại biểu đã tham gia thảo luận, đánh giá tình hình hoạt động của các loại tội phạm ma túy trên tuyến biên giới hiện nay
Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Chánh văn phòng BLO tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị nhằm đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Văn phòng BLO sau 1 năm hoạt động các đại biểu đã tham gia thảo luận, đánh giá tình hình hoạt động của các loại tội phạm ma túy trên tuyến biên giới hiện nay, trao đổi các kinh nghiệm nhằm đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy qua biên giới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Chánh văn phòng BLO tỉnh yêu cầu. Trong thời gian tới, Văn phòng BLO Quảng Bình cần chủ động tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân vùng biên về công tác phòng, chống ma túy với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, từng bước xây dựng “phòng tuyến” vững chắc trong phòng, chống ma túy ở khu vực biên giới Việt Nam với nước bạn Lào. Duy trì hoạt động giao ban định kỳ, đột xuất giữa các Văn phòng BLO đối biên; tiếp tục thông báo cho nhau những thay đổi về đầu mối, kênh liên lạc giữa các BLO để phối hợp hoạt động. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp, chia sẻ giữa các Văn phòng BLO về công tác phòng, chống ma túy qua biên giới, nắm chắc tình hình, hỗ trợ các lực lượng chuyên trách trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm ma túy qua biên giới, đẩy mạnh thực hiện công tác hợp tác quốc tế với các tỉnh nước bạn Lào trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống ma túy và tội phạm ở khu vực cửa khẩu, trên tuyến biên giới Việt – Lào, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh nói chung và địa bàn khu vực biên giới nói riêng.

 

Việt Hùng