Vĩnh Ninh (Quảng Ninh): Điểm sáng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

107
Đánh giá bài viết

Là một trong những địa phương có địa bàn rộng, phức tạp, nhưng nhờ chú trọng triển khai thực hiện tốt các nội dung của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nên thời gian qua, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Vĩnh Ninh (Quảng Ninh) luôn được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển kinh tế- xã hội. 

 

Vĩnh Ninh là vùng đất bán sơn địa, có diện tích tự nhiên trên 4.900 ha, có tuyến đường sắt Bắc-Nam, đường Hồ Chí Minh nhánh đông và Quốc lộ 9B đi qua. Toàn xã có 9 thôn, 1.767 hộ với 7.421 khẩu, có 8 đơn vị đứng chân trên địa bàn.

 

Đây là địa bàn rộng, phức tạp, giáp ranh với nhiều xã, đặc biệt là phụ cận với thành phố Đồng Hới và thị trấn Quán Hàu. Những thuận lợi về đường giao thông, các dự án phát triển kinh tế trên địa bàn cũng là nơi dễ phát sinh, gia tăng tội phạm và các tệ nạn xã hội nếu không có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn. Thêm vào đó, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân vẫn còn hạn chế.

 

Nhận thức được điều này, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Vĩnh Ninh đã quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt các biện pháp giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), trong đó đặc biệt chú trọng đến việc triển khai thực hiện các nội dung của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ).

 

Ông Hà Văn Chút, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ninh cho biết: Xác định được yếu tố bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, trong những năm qua, bên cạnh việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã Vĩnh Ninh luôn quan tâm đến công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

 

Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở. Công tác này được gắn với thực hiện các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, vì vậy, đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân trên địa bàn trong công tác bảo đảm ANTT.

 

Một trong những yếu tố góp phần nâng cao hiệu quả của phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” ở xã Vĩnh Ninh là cấp ủy, chính quyền địa phương chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân. Đặc biệt là tuyên truyền, vận động toàn dân thực hiện chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, chương trình phòng, chống ma túy gắn với việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện quy ước về ANTT.

 

Các khu dân cư trên địa bàn xã Vĩnh Ninh đều đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT.

 

Cùng với đó, việc xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình tự phòng, tự quản về ANTT trên địa bàn luôn được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm chỉ đạo. Hiện nay, trên địa bàn xã có 5 mô hình tự quản về ANTT; trong đó có 3 mô hình của Mặt trận Tổ quốc xã, 2 mô hình của UBND xã. Các tổ xung kích tự quản, mô hình bảo đảm ANTT được UBND, Mặt trận xã triển khai trên tất cả các thôn, trường học, doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, duy trì thường xuyên, hàng quý có giao ban, trực báo với Công an xã.

 

Ở các thôn, cụm dân cư, hoạt động của các tổ hòa giải đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết các mâu thuẫn mới nảy sinh, nhằm hạn chế được tối đa những vụ vụ việc phát sinh. Vì vậy, tình trạng mất trật tự thôn xóm giảm hẳn.

 

Đặc biệt, xã Vĩnh Ninh đã phối hợp với Công an tỉnh, Công an huyện Quảng Ninh tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình “Xã không có tệ nạn ma túy” và triển khai nhân rộng mô hình trong toàn xã, ký cam kết đến tận các chi hội trong các tổ chức chính trị-xã hội và từng hộ gia đình. Đã có 9/9 thôn và các chi hội đoàn thể (đạt 100%) và 1.302 hộ gia đình trên địa bàn ký cam kết thực hiện.

 

Với vai trò là lực lượng nòng cốt, Công an xã đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn tổ chức phát động phong trào “Toàn dân bảo vệANTQ” đến các thôn dân cư, đồng thời, xây dựng và triển khai kế hoạch đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp động vật nuôi và tội phạm do nguyên nhân xã hội; phối hợp với lực lượng dân quân tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninhnông thôn. Hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, nhân dân đã tích cực tham gia đóng góp cho chính quyền địa phương và lực lượng Công an xã trong nhiều lĩnh vực, trong đó, có lĩnh vực bảo vệ ANTT trên địa bàn.

 

Thông qua việc đóng góp ý kiến, quần chúng nhân dân đã xác định được vai trò, trách nhiệm của công dân trong công tác giữ gìn ANTT ở địa phương. Trong năm 2016, quần chúng nhân dân cung cấp được trên 50 thông tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự, giúp Công an xã điều tra làm rõ 5 vụ, báo cáo lên Công an cấp trên nhiều tụ điểm nghi vấn về các đối tượng tụ tập sử dụng ma túy, cờ bạc…

 

Công an xã còn xây dựng kế hoạch phối hợp cùng với Đoàn Thanh niên ra quân tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt. Nhờ vậy, trên địa bàn đã không xảy ra tình trạng mất trật tự cũng như trộm cắp vật tư, tài sản của đường bộ, đường sắt, trẻ em ném đất đá lên tàu, xe khách.

 

Ngoài ra, Công an xã đã tham mưu cho cấp uỷ đảng, chính quyền lập kế hoạch tổ chức các hoạt động trong ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ” bằng hình thức tọa đàm và các hoạt động vui chơi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao lành mạnh, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong nhân dân để cùng nhau góp sức bảo vệ ANTQ. Ban Công an xã còn phối hợp với Ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể ở các thôn lập hồ sơ theo dõi, viết kiểm điểm và tạo điều kiện giúp đỡ về công ăn việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho 3 có đối tượng chấp hành xong án phạt tù trong năm 2016.

 

Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” của xã Vĩnh Ninh ngày càng được củng cố, hoạt động có chiều sâu và đạt kết quả cao, nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi, quan trọng trong việc phát triển kinh tế-xã hội của xã nhà. Vĩnh Ninh được công nhận về đích nông thôn mới trong năm 2015. Riêng năm 2016,  kinh tế tiếp tục tăng trưởng, đời sống nhân dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/người/năm. Qua phân loại năm 2016, Vĩnh Ninh có 9/9 khu dân cư, 3/3 trường học, 2/2 doanh nghiệp trên địa bàn đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT.

 

“Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã Vĩnh Ninh tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phong trào phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, rà soát các mô hình hoạt động có hiệu quả để nhân rộng, chú trọng công tác động viên, thi đua khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích nhằm khích lệ phong trào đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực hơn”, ông Hà Văn Chút cho biết thêm.

 

(Báo Quảng Bình)