Ban Công an xã Văn Thủy đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

37

Văn Thủy là xã miền núi của huyện Lệ Thủy, kinh tế xã hội trong những năm qua có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân được từng bước cải thiện. Tuy vậy, trên địa bàn công tác đảm bảo an ninh trật tự còn gặp không ít khó khăn, nhất là việc một số đối tượng thường xuyên tụ tập đánh bạc, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, gây bức xúc trong nhân dân, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Xuất phát từ tình hình trên, xác định xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ trọng tâm, Ban Công an xã Văn Thủy luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực rèn luyện học tập, công tác tất cả “Vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân”.

Là lực lượng vũ trang bán chuyên trách thuộc hệ thống tổ chức Công an nhân dân, Công an xã Văn Thủy luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm tích cực rèn luyện học tập, công tác đảm bảo an ninh và trật tự an toàn xã hội, đồng thời thực hiện tốt chức năng quản lý về trật tự xã hội. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2016 đến nay, Ban Công an xã đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể, cấp ủy 7 thôn trên địa bàn tăng cường công tác triển khai tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 40 buổi về Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự, Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự, Luật dân sự. Thông qua các hội nghị tổ chức tuyên truyền vận động trong nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy, mại dâm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; công tác phòng cháy chữa cháy… Tham mưu cho Cấp ủy, Chính quyền kiện toàn các tổ an ninh, tổ hòa giải (Hội đồng an ninh toàn xã hiện có 15 đồng chí, ban an toàn trường học 17 đồng chí, ban an toàn giao thông 15 đồng chí, ban hòa giải 15 đồng chí, tổ an ninh nhân dân có 135 đồng chí, tổ an ninh xung kích 21 đồng chí, tổ hòa giải 42 đồng chí), qua hoạt động, các ban và các tổ chức đã nắm chắc tình hình, triển khai công tác phòng ngừa giải quyết và ngăn chặn kịp thời các vụ việc xảy ra, giúp lực lượng Công an xã giải quyết 9 vụ, 28 đối tượng gây gối trật tự công cộng, 5 vụ trộm cắp tài sản, 8 vụ việc tai nạn giao thông, 01 vụ khai thác cát sạn trái phép, 3 vụ phá hoại tài sản, xử phạt hành chính 13.500.00 đồng; tổ chức cho 15 đối tượng ký cam kết không phạm tội, vi phạm pháp luật.

Thực hiện tiêu chí số 19 về “Giữ vững an ninh trật tự xã hội ở nông thôn” trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ban Công an xã Văn Thủy đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về quốc phòng, an ninh, trong đó tập trung xây dựng địa bàn không có tụ điểm phúc tạp về trật tự xã hội, không có tệ nạn ma túy, mại dâm, không có đông người khiếu kiện kéo dài. Tích cực vận động nhân dân địa phương chấp hành tốt các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Nhờ triển khai tích cực, đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh xây dựng phong trào  toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nên đã góp phần quan trọng đảm bảo tốt an ninh trật tự, nhiều năm liền xã Văn Thủy không xảy ra trọng án, nội bộ Đảng, Chính quyền và nhân dân đoàn kết tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, tỷ lệ hộ nghèo trước năm 2016 trên 9% nay giảm còn dưới 5%, là một trong những xã miền núi xóa đói giảm nghèo bền vững.

Với những kết quả đã đạt được, Ban Công an xã Văn Thủy nhiều năm liên tục được chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, nhiều cá nhân được cấp trên tặng bằng khen, giấy khen về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Hoàng Đại Hữu                     

Trung tâm Văn hóa thông tin huyện Lệ Thủy