Cán bộ, chiến sĩ phòng Hồ sơ nghiệp vụ học tập và làm theo lời Bác

103
Đánh giá bài viết

Để tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, thời gian qua, Cấp ủy, Chỉ huy phòng Hồ sơ nghiệp vụ luôn quan tâm đẩy mạnh tổ chức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đơn vị và lấy đó làm tiêu chí để đánh giá bình xét thi đua hàng tháng, quý, năm. Đặc biệt, sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phòng Hồ sơ nghiệp vụ đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện; quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm, nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, những giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác để mỗi cán bộ, đảng viên tự điều chỉnh các hoạt động của mình nhằm xây dựng tập thể trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức của Bác kết hợp với 6 điều Bác Hồ dạy, trên cơ sở các kế hoạch của cấp ủy các cấp, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã triển khai đồng bộ, rộng rãi, tập trung chiều sâu, đầu tư mủi nhọn và được tất cả cán bộ, đảng viên hưởng ứng nồng nhiệt; qua đó đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thể hiện rõ nét trong từng lời nói, hành động, vì thế trong thời gian qua CBCS phòng Hồ sơ nghiệp vụ đã gặt hái nhiều thành công trong thực thiện nhiệm vụ chính trị, trong hoạt động phong trào, hoạt động tình nghĩa. Cụ thể:

1. Cấp ủy, Chỉ huy đơn vị chủ động tổ chức học tập và làm theo lời Bác để cán bộ, chiến sỹ, Đoàn viên, Hội viên trong toàn đơn vị được nghe những nội dung cơ bản, chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt sâu sắc Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Thường vụ Đảng ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là một nội dung quan trọng góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Bên cạnh đó sao gửi các văn bản liên quan gửi đến các tổ Đảng để cán bộ, đảng viên nghiên cứu, thực hiện; tổ chức cho cán bộ, đảng viên tự xây dựng “Bản cam kết và kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu”; “Bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cam đoan thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ’”…; hàng tháng, Chi bộ đưa vào nội dung sinh hoạt, đánh giá kịp thời những hoạt động của cán bộ, đảng viên trong tháng đồng thời đôn đốc nhắc nhỡ những nội dung cần khắc phục, chấn chỉnh, từng bước tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong cán bộ, đảng viên, từ đó ra sức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, hạn chế đến mức thấp nhất những vi phạm quy định của Nhà nước, của ngành Công an. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, là tình cảm, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên phòng Hồ sơ nghiệp vụ đối với Bác Hồ kính yêu.

2. Xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là rất quan trọng và cần thiết, chẳng những đáp ứng được yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân ta. Vì thế Chi bộ chủ động gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quy chế hoạt động, lãnh đạo của cấp ủy, đơn vị và việc chấp hành điều lệnh CAND. Qua đó để chấn chỉnh, xây dựng chuẩn mực đạo đức, tác phong, lề lối làm việc, lối sống, văn hóa ứng xử, giao tiếp trong công tác của CBCS với đồng chí đồng đội, với nhân dân. Bám sát nhiệm vụ chính trị, ngay từ đầu năm cấp ủy, BCH đơn vị đã chú trọng triển khai chương trình công tác, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng tổ, Đội, CBCS thực hiện nghiêm túc các quy định về chế độ hồ sơ kết hợp với yêu cầu nghiệp vụ giữa các lực lượng để có sự phối hợp đồng bộ, có chiều sâu nhằm phát huy hiệu quả cao nhất phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chấn chỉnh Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt các quy định về công tác hồ sơ nghiệp vụ, tuân thủ nghiêm ngặt các các quy định, hướng dẫn trong thu thập, tích lũy tài liệu. Trong năm 2017 CBCS phòng Hồ sơ nghiệp vụ đã tiếp nhận và trả lời 66.537 lượt yêu cầu tra cứu phục vụ kịp thời công tác điều tra, tuyển sinh, tuyển dụng; tiếp nhận 1.542 hồ sơ xin xác nhận không có tiền án tiền sự, 4.251 hồ sơ xác minh lý lịch tư pháp của Sở Tư Pháp; đăng ký lập 3.053 hồ sơ các loại; đăng ký lưu 2.178 hồ sơ các loại; rút cho mượn nghiên cứu 555 hồ sơ; tiếp nhận 5.745 thẻ các loại; lập căn cước can phạm 968 đối tượng; lập, bổ sung 289 hồ sơ đối tượng tái phạm…nhập mới, bổ sung các thông tin vào cơ sở dữ liệu, kịp thời đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ.

3. Năm 2017 xác định công tác hồ sơ là nhiệm vụ rất quan trọng trong thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ. Vì vậy, Ban chỉ huy đơn vị đã bố trí những cán bộ có trình độ, năng lực, kinh nghiệm dành thời gian 5 tháng trong năm (Từ tháng 5 đến tháng 9/2017) trực tiếp kiểm tra, hưởng dẫn Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác hồ sơ; từ khâu đăng ký, mở hồ sơ đến quy trình tổ chức thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ, kỹ năng thu thập, tích lũy tài liệu đến công tác tham mưu, đề xuất xử lý những vấn đề phát sinh cần đấu tranh, phòng ngừa…đảm bảo về mặt trình tự thủ tục, chặt chẽ, đúng pháp luật góp phần nâng cao hiệu quả trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Bên cạnh đó BCH Chi Đoàn, Hội phụ nữ cũng thể hiện rõ nét tính xung kích đã dành 6 tháng liên tục trong năm (Từ tháng 3 đến tháng 8/2017) làm việc ngoài giờ ngày thứ 7 để thực hiện công trình “Khai thác định giá trị hồ sơ” đã khai thác, định giá trị gần 3.000 hồ sơ đúng quy định. Thăm và tặng quà cho 01 gia đình có công với cách mạng có hoàn hoàn cảnh khó khăn ở xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, 04 gia đình bị thiệt hại nặng nề do bão tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Chú trọng và nâng cao tinh thần đoàn kết, rèn luyện sức khỏe cho CBCS đã hưởng ứng và tham gia nhiều phong trào thể dục thể thao do Công an tỉnh phát động, đạt 01 giải nhất đồng đội nữ, 01 giải nhất cá nhân giải bắn súng quân dụng, 01 giải nhì chạy việt dã; có 02 đồng chí tham gia giải thể dục thể thao cấp Bộ tổ chức chức tại Cần Thơ đạt giải khuyến khích đồng đội nữ…góp phần nâng cao hiệu quả và thành tích chung của lực lượng Công an Quảng Bình.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, qúa trình tổ chức thực hiện gặp không ít khó khăn, thử thách ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, như: CBCS tham gia học tập, tập huấn dài ngày liên tục có lúc 9/25 đồng chí; 3/4 CBCS nuôi con nhỏ; nhiều phong trào do Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ tổ chức liên tục phải tập luyện dài ngày; CBCS ốm đau; công việc đột xuất… nên để thực hiện các nội dung theo kế hoạch đã đề ra từ trước bị bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm kịp thời, thường xuyên của cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cùng với ý thức trách nhiệm trong mỗi cán bộ, đảng viên đã vượt qua những khó khăn, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau nên đã đạt được nhiều thành tích quan trọng góp phần xây dựng tập thể chi bộ vững mạnh.

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt lời dạy của Bác, phòng Hồ sơ nghiệp vụ tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục quán triệt cho đảng viên, CBCS thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Chi bộ về thực hiện chỉ thị 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; quy định số 47- QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương quy định về “Những điều đảng viên không được làm”; quy định 101-QĐ-/TW ngày 07/6/2012 của Ban bí thư Trung ương về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt”; những điều cấm cán bộ, chiến sỹ CAND không được làm… Chủ động gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quy chế hoạt động, lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy đơn vị và công tác chấp hành điều lệnh CAND. Qua đó chấn chỉnh, xây dựng chuẩn mực đạo đức, tác phong, lề lối làm việc, lối sống, văn hóa ứng xử, giao tiếp trong công tác của CBCS với đồng chí đồng đội, với nhân dân; lồng ghép kiểm điểm việc thực hiện các nội dung này trong sinh hoạt định kỳ của Chi bộ.

Hai là, Cấp ủy, Chỉ huy đơn vị luôn thể hiện vai trò hạt nhân đoàn kết, gương mẫu thực hành xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống, lễ tiết tác phong, kỷ luật điều lệnh CAND để cán bộ, đảng viên noi theo. Thực hiện tốt việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đảng viên, CBCS học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về điển hình tiên tiến trong học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND. Quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, duy trì nề nếp các hoạt động của đơn vị nhất là công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho Đoàn viên, Thanh niên, Hội viên. Tập trung giải quyết những vấn đề vướng mắc về tư tưởng phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, nhất là đối với những khâu yếu, việc khó; đề ra chỉ tiêu, tiêu chí linh hoạt các biện pháp tiến hành. Phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng. Lãnh đạo đơn vị trực tiếp làm việc, trực tiếp kiểm tra chất lượng công việc; tránh tình trạng để cán bộ, chiến sỹ vô trách nhiệm, hời hợt, không quan tâm đến hiệu quả công việc.

Ba là, các Đội nghiệp vụ bám sát Nghị quyết chi bộ, Chương trình, Kế hoạch đơn vị để triển khai đề ra các biện pháp cụ thể, thiết thực, như: Chấn chỉnh điều lệnh nội vụ, trực ban, duy trì giao ban, sinh hoạt, ghi sổ chương trình công tác, báo cáo định kỳ kết quả công tác; xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở. Chủ động tham mưu, đề xuất giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, tồn tại đồng thời đăng ký nội dung trọng điểm cần tập trung thực hiện trong năm để đầu tư mủi nhọn về thời gian, công sức, lực lượng… nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

Bốn là, không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự giác trong mọi hoạt động. Xác định trọng trách của mỗi cán bộ hồ sơ, hàng ngày, hàng giờ phải có ý thức làm cho hồ sơ luôn luôn “sống”, nâng cao hiệu quả thực hiện các tiêu chí “Chính xác, khách quan, thận trọng, kịp thời” và nâng lên một tầm cao mới là phong cách làm việc chuyên nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật cao. Chú trọng từ những việc nhỏ nhất, đảm bảo đúng quy trình, khoa học, tránh thất lạc, nhầm lẫn, đảm bảo hồ sơ gọn gàng, ngăn nắp, dễ nhìn, dễ thấy, dễ lấy để phục vụ một cách nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả. Mỗi CBCS, Đoàn viên, Hội viên tự giác xây dựng cho mình chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; phong trào “Ghi sổ vàng lập công, mỗi ngày làm một việc tốt vì nước vì dân”; cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, “Xây dựng người Công an Quảng Bình văn hóa, gắn bó mật thiết với nhân dân”. Phát huy tinh thần sáng tạo, năng động trong mọi hoạt động cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị; đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm là, chủ động tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh, các Cục nghiệp vụ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác hồ sơ nghiệp vụ, từng bước nâng cao hiệu quả trong lưu trữ hồ sơ, cung cấp thông tin phục vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm. Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nâng cao chất lượng hồ sơ, trình tự thu thập, tích lũy tài liệu, kỹ năng, kinh nghiệm bổ sung thông tin, hoàn thiện hồ sơ…nhằm phát huy tối đa hiệu quả về mặt nghiệp vụ vừa đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; từng bước chuẩn hóa các loại hồ sơ, cập nhật kịp thời các dữ liệu thông tin phục vụ kịp thời cho các đơn vị nghiệp vụ.

Trung tá Trần Thị Chung        

Phó Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ