Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh Quảng Bình tất cả vì nhân dân phục vụ

779

Trải qua 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (18/4/1946 – 18/4/2018), lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an Quảng Bình ngày càng khẳng định rõ vai trò, vị trí của mình, là lực lượng nòng cốt thực hiện một trong các biện pháp công tác cơ bản của toàn lực lượng Công an Quảng Bình. Chiến công của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an Quảng Bình đã góp phần không nhỏ tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an trên quê hương “Hai giỏi”.

Là vùng đất nối hai đầu đất nước, nơi giao thoa của những yếu tố tự nhiên, văn hóa, xã hội của hai đầu Bắc – Nam, Quảng Bình có vị trí chiến lược quan trọng trong quá trình dựng nước và giữ nước. Bởi vậy, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Quảng Bình phải đương đầu với vô vàn khó khăn, thử thách. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền địa phương, Công an tỉnh nói chung và lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Quảng Bình nói riêng đã từng bước trưởng thành, lập được nhiều chiến công hiển hách, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chiến tranh ác liệt càng tôi luyện thêm tinh thần, bản lĩnh chính trị vững vàng của cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát QLHC về TTXH, ý chí quật cường, đoàn kết, hợp đồng chặt chẽ trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH luôn nỗ lực cố gắng, chủ động triển khai các biện pháp công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đó là: Tuần tra kiểm soát công khai; cấp giấy thông hành, giấy chứng minh nhân dân (CMND); quản lý vũ khí – vật liệu nổ; quản lý việc sử dụng con dấu; rà soát, nắm tình hình các đối tượng phức tạp, làm trong sạch địa bàn…Kết thúc hai cuộc chiến tranh, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an Quảng Bình có gần 100 lượt cán bộ, chiến sỹ được tặng thưởng các loại Huân chương, Huy chương, Bằng khen của Chính phủ và Bộ Công an. Trong đó tiêu biểu nhất là đồng chí Hồ Bá Thọ – Trưởng phòng đầu tiên của phòng Cảnh sát Trị an đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Khi Tổ quốc thống nhất, đất nước ta bước vào thời kỳ mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác của Cảnh sát QLHC về TTXH ngày càng phức tạp, nặng nề hơn gồm: Thực hiện đăng ký quản lý cư trú; cấp CMND; quản lý con dấu; quản lý vũ khí – vật liệu nổ; quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; giữ gìn trật tự công cộng, trật tự đô thị (TTCC, TTĐT); quản lý đối tượng tù tha về, cải tạo không giam giữ… Với bản lĩnh chính trị vững vàng, sắc bén trong tham mưu đề xuất, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an Quảng Bình đã thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Từ khi tái lập tỉnh (năm 1989) đến nay, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an Quảng Bình luôn trau dồi phẩm chất cách mạng và năng lực công tác, thấm nhuần 6 điều Bác Hồ dạy CAND, không ngừng phấn đấu vươn lên khắc phục khó khăn, vừa xây dựng cơ sở vật chất vừa triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ chuyên ngành. Trong 5 năm qua (2012 – 2017), phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an Quảng Bình đã tích cực, chủ động tham mưu và triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các văn bản trong công tác QLHC về TTXH, nổi bật là: Luật Cư trú, Luật Căn cước công dân, Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 về quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT, Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, Nghị định số 96/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện về ANTT đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh…

Tổ chức trên 100 cuộc kiểm tra, hướng dẫn công tác QLHC về TTXH tại Công an các địa phương cũng như các cơ sở thuộc phạm vi quản lý, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các tồn tại, thiếu sót trong thực hiện các quy định của pháp luật. Cấp 10.000 con dấu cơ quan, doanh nghiệp, hơn 300.000 CMND. Từ năm 2015, đã tích cực tham mưu, chỉ đạo và quyết liệt trong tổ chức triển khai cấp CCCD, thay thế cấp CMND trong toàn tỉnh, đưa Quảng Bình trở thành một trong 16 tỉnh, thành cả nước thực hiện công tác này. Đến nay mặc dù còn nhiều khó khăn trong đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ nhưng cấp CCCD đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Toàn tỉnh tiếp nhận 129.153 hồ sơ cấp CCCD; truyền dữ liệu đến Cục C72: 117.711 hồ sơ cấp CCCD; trả: 113.556 thẻ CCCD; bước đầu tổ chức cấp CCCD lưu động tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Chủ động tham mưu xây dựng hàng chục phương án, kế hoạch bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, lễ hội diễn ra trên địa bàn, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát, giữ gìn TTCC, TTĐT. Lực lượng CS113 tổ chức tốt công tác thường trực 24/24h, trực tiếp tham gia phản ứng nhanh hơn 4.000 vụ việc có liên quan đến ANTT, trở thành “địa chỉ đỏ” đáng tin cậy của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, phòng Cảnh sát QLHC về TTXH còn tập trung đẩy mạnh công tác cải hành chính theo hướng công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân. Trong những năm qua, các loại thủ tục hành chính đã được rút ngắn thời gian giải quyết, đặc biệt đơn vị đã triển khai ứng dụng phần mềm khoa học công nghệ vào hầu hết các mặt công tác chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước cũng như kịp thời đáp ứng nhu cầu chính đáng của nhân dân.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an Quảng Bình nhiều năm liên tục đạt “Đơn vị quyết thắng”, “Đơn vị văn hóa, gương mẫu về điều lệnh”, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng được các cấp tặng bằng khen, giấy khen.

 Nhìn lại chặng đường 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH càng thêm tự hào, ra sức thi đua và quyết tâm làm rạng rỡ thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng. Thời gian tới, tình hình chính trị, xã hội dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp đòi hỏi lực lượng Công an nói chung, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an Quảng Bình nói riêng cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động triển khai các biện pháp công tác nghiệp vụ nhằm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật quản lý VK-VLN-CCHT, Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH về quản lý VK-VLN-CCHT, Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Tăng cường phối hợp với các đơn vị, lực lượng chức năng thực hiện có hiệu quả đợt tổng kiểm tra, vận động và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về VK – VLN – CCHT và pháo theo Kế hoạch  số 287/KH-BCA-C41, ngày 06/10/2017 của Bộ Công an và Kế hoạch số 2023/KH-UBND, ngày 30/12/2017 của UBND tỉnh.

Hai là, tham mưu tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về ANTT đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP về quản lý, sử dụng con dấu, Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Tiến hành kiểm tra định kỳ, đột xuất các cơ sở đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi làm trái quy định pháp luật.

Ba là, thực hiện nghiêm túc Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Nâng cao chất lượng công tác đăng ký, quản lý cư trú và công tác tàng thư hồ sơ hộ khẩu nhằm phục vụ công tác nghiệp vụ của ngành và phối hợp trao đổi thông tin với các ngành khác. Tích cực tham mưu xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh.

Bốn là, chủ động tham mưu đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc bất cập trong công tác cấp CCCD, kịp thời đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân. Mở rộng cấp CCCD lưu động nhằm tạo thuận tiện cho nhân dân trong đi lại. Chủ động dự trù và đề xuất các điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí đảm bảo phục vụ công tác cấp CCCD.

Năm là, tham mưu xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, bồi dưỡng để nâng cao trình độ nghiệp vụ cho lực lượng CSKV, Công an XDPT và PTX về ANTT, Công an xã đáp ứng được đòi hỏi của công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới.

Sáu là, chủ động tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo và triển khai các biện pháp bảo đảm TTCC, TTĐT trên địa bàn, nhất là vào thời điểm diễn ra các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh nhà. Nghiên cứu xây dựng mô hình địa bàn điểm trong thực hiện các quy định về giữ gìn TTCC, TTĐT. Tổ chức tốt công tác trực ban, trực chiến 24/24h của Cảnh sát 113, sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong mọi tình huống với phương châm “Nhanh nhất, mạnh nhất, hiệu quả nhất”.

Bảy là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, vừa đảm bảo yêu cầu nghiệp vụ của ngành vừa tạo thuận lợi cho nhân dân. Tăng cường mối quan hệ phối hợp, trao đổi giữa lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH các cấp và với các lực lượng khác để kịp thời nắm bắt tình hình, tập hợp thông tin chính xác và tham mưu có hiệu quả.

Tám là, cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH luôn tu dưỡng, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Ra sức học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp xã hội, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ với khẩu hiệu hành động “Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Trung tá, Ths Phạm Thanh Hoàng                    

Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Cảnh sát QLHC về TTXH