Công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2016

41
Ngày 16/02/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 454/QĐ-UBND về việc công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2016 của các sở, ban, ngành và cấp huyện trên địa bàn tỉnh.
 
Ảnh minh họa.

 

Theo đó, Chỉ số Cải cách hành chính năm 2016 của các sở, ban, ngành gồm 02 nhóm, nhóm tốt gồm 11 đơn vị đó là: Sở Tư pháp 95.01%, Sở Giao thông Vận tải 92.64%, Sở Tài nguyên và Môi trường 92.27%, Ban Quản lý Khu Kinh tế 91.97%, Sở Công thương 89.67%, Sở Xây dựng 89.36%, Văn phòng UBND tỉnh 87.23%, Sở Nội vụ 86.99%, Sở Tài chính 86.48%, Sở Kế hoạch và Đầu tư 86.02% và Sở Ngoại vụ 85.94%; 09 sở, ngành thuộc nhóm khá là: Sở Y tế 84.22%, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 82.02%, Sở Khoa học và Công nghệ 80.67%, Sở Thông tin và Truyền thông 79.91%, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 78.76%, Thanh tra tỉnh 78.76%, Ban Dân tộc 78.09%, Sở Giáo dục và Đào tạo 76.21%, Sở Văn hóa và Thể thao 76.06%.

Chỉ số Cải cách hành chính của các địa phương được đánh giá 03 nhóm, trong đó nhóm tốt gồm UBND thành phố Đồng Hới 84.69%, UBND huyện Quảng Ninh 83.73% và UBND huyện Tuyên Hóa 80.52%; nhóm khá là UBND huyện Bố Trạch 74.79%, UBND huyện Lệ Thủy 72.94% và UBND thị xã Ba Đồn 71.12%; nhóm trung bình gồm UBND huyện Quảng Trạch 65.70% và UBND huyện Minh Hóa 63.76%.

Việc công nhận Chỉ số Cải cách hành chính là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, đồng thời là tiêu chí đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2016 cho tập thể, cá nhân theo Quy chế Thi đua – Khen thưởng tỉnh.

Theo Quảng Bình Portal