Công bố quyết định điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã Đợt 3-2020.

5505
Đánh giá bài viết
Dự lễ có đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; đồng chí Đại tá Trần Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, xã trên địa bàn tỉnh.
Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ công bố quyết định điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 3-2020
 Trước đó, ngày 23-9-2019, Công an tỉnh tổ chức công bố các quyết định bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã giai đoạn 1-2019 đối với 69 đồng chí nhận nhiệm vụ tại 18 xã thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Các đại biểu tham dự tại buổi lễ
 Ngày 29-11-2019, Công an tỉnh tiếp tục công bố quyết định bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã giai đoạn 2-2019 đối với 90 đồng chí nhận nhiệm vụ tại 25 xã trên địa bàn tỉnh.
 Từ khi triển khai đến nay, các đồng chí được điều động đã khắc phục khó khăn, phát huy trách nhiệm, năng lực, sở trường công tác, nhanh chóng tiếp cận địa bàn, chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và trực tiếp triển khai nhiệm vụ, bước đầu đã tạo được những chuyển biến tích cực về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, góp phần bảo đảm cho sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
 Để tiếp tục xây dựng lực lượng công an cấp huyện toàn diện, vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục công bố quyết định bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã giai đoạn 3-2020. Theo đó, trong giai đoạn này, có 153 đồng chí nhận nhiệm vụ tại 45 xã, 1 thị trấn thuộc các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Đại tá Trần Hải Quân, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy,Giám đốc Công an tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ lực lượng Công an xã
Đại tá Trần Hải Quân, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh
Đại diện 153 đồng chí được điều động lần này cũng đã phát biểu hứa quyết tâm và nhận nhiệm vụ
 Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Trần Hải Quân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình khẳng định: Công an cấp huyện, công an cấp xã là cấp công an cơ sở có vị trí quan trọng nhằm thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, giữ vững ổn định tình hình, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; tạo môi trường thuận lợi, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Vì vậy, các đồng chí công an xã được điều động cần phát huy trách nhiệm, học hỏi kinh nghiệm, quyết tâm thực hiện phương châm “bám sát cơ sở” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự trong mọi tình huống, bảo vệ sự bình yên của nhân dân.
Các đại biểu tham dự buổi lễ chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí được điều động đảm nhiệm chức danh Công an xã
 Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt là các đồng chí trưởng công an cấp huyện khẩn trương triển khai các quyết định tại 45 xã, 1 thị trấn; đồng thời tích cực chủ động tham mưu để sớm triển khai công an chính quy xuống các xã, nhất là các xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, các xã biên giới, các xã ven biển, nhằm đáp ứng yêu cầu tăng cường an ninh biên giới, góp phần xây dựng thế trận bảo vệ an ninh Tổ quốc vững chắc.
 Đại diện 153 đồng chí được điều động lần này cũng đã phát biểu nhận nhiệm vụ và hứa sẽ khắc phục khó khăn, phát huy trình độ năng lực, nhanh chóng tiếp cận địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vì bình yên cuộc sống của nhân dân.

Việt Hùng