Công an thị xã Ba Đồn đẩy mạnh xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc trên địa bàn

79
Đánh giá bài viết

Trong những năm qua tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thị xã Ba Đồn có những thời điểm diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch, bọn phản động, số chống đối chính trị và một số linh mục cực đoan trên địa bàn triệt để lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo và đặc biệt là sự cố ô nhiễm môi trường biển các tỉnh miền Trung để gia tăng các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, kích động nhân dân tiến hành các hoạt động tuần hành, biểu tình trái pháp luật, chặn quốc lộ 1A, chống người thi hành công vụ…gây phức tạp về an ninh, trật tự tại địa phương.

Công an thị xã Ba Đồn giúp dân khắc phục hậu quả sau bão

Trước tình hình đó, quán triệt chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Thường trực Thị ủy, Công an thị xã Ba Đồn luôn xác định: Xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc là nhiệm vụ quan trọng. Theo đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an thị xã đã đề ra các chủ trương, kế hoạch, biện pháp thực hiện và tập trung chỉ đạo các lực lượng, mà nòng cốt là lực lượng phong trào, lực lượng An ninh làm tốt công tác nắm tình hình, tổ chức vận động quần chúng nhân dân tham gia xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc. Trong đó đã tập trung chỉ đạo làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó nổi bật một số mô hình, tổ chức quần chúng phát huy được tác dụng, như: “Tổ dân phố, thôn an toàn”, “Xã, phường không có tệ nạn ma túy”, “Tổ tự quản” “Dòng họ tự quản”, “Tuyến phố văn minh, an toàn”, Tổ an ninh nhân dân, Tổ hòa giải…tạo không khí thi đua sôi nổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật; tuyên truyền các âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm trên hệ thống loa truyền thanh và lồng ghép tại các hội nghị ở thôn, xóm, khu dân cư. Nổi bật là trong năm 2017 đã phối hợp cấp ủy chính quyền xã Quảng Lộc và xã Quảng Trung tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền Luật giao thông và phòng, chống ma túy tại thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc và thôn Công Hòa, xã Quảng Trung với khoảng 1.800 người tham gia, phát 80 suất quà trị giá mỗi suất 1.000.000đ, tặng 800 áo phao cứu sinh, 800 mũ bảo hiểm. Ngoài ra, Công an thị xã đã tổ chức các hoạt động thiết thực để vận động quần chúng nhân dân, như tổ chức các cho cán bộ, chiến sỹ trực tiếp xuống địa bàn tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và giúp nhân dân khắc phục hậu quả nặng nề của trận lụt kép lịch sử năm 2016 và cơn bão số 10. Kết quả đã kêu gọi và ủng hộ cho đồng bào với số tiền gần 2 tỷ đồng. Bằng những việc làm bổ ích, thiết thực đó đã làm thắt chặt tình cảm giữa nhân dân với lực lượng Công an.

3. Tích cực, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ký kết và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp, nghị quyết liên tịch, kế hoạch liên ngành trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Dưới sự lãnh, chỉ đạo thống nhất của Ban Thường vụ Thị ủy, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn Thị xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an thị xã làm tốt công tác nắm tình hình, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước trên lĩnh vực an ninh, trật tự, phối hợp xây dựng các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, như mô hình “Đội Thanh niên xung kích”, “Cựu Chiến binh gương mẫu thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “Hội viên Hội Cựu Chiến binh tham gia bảo vệ an ninh, trật tự”, “Tổ an ninh Cựu chiến binh tự quản”, “Đoạn đường Cựu chiến binh tự quản”, “Sống tốt đời, đẹp đạo”…

4. Quan tâm tìm chọn những đồng chí có năng lực, trình độ, kinh nghiệm và nhiệt huyết với phong trào để bố trí làm nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tích cực, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, phường tìm chọn những nhân tố có năng lực, nhiệt huyết với công tác đảm bảo an ninh, trật tự để bố trí vào lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, đây là lực lượng nòng cốt ở cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Lực lượng Công an chính quy chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào của thị xã hiện có 08 đồng chí, trong đó có 03 đồng chí có trình độ Đại học, 05 đồng chí Trung cấp. Lực lượng Công an xã có 10 Ban với 91 đồng chí, trong đó có 10 đồng chí Trưởng Công an xã, 14 đồng chí Phó Công an xã, 05 đồng chí Công an viên thường trực và 62 đồng chí Công an viên các thôn; Bảo vệ dân phố có 6 Ban với 178 đồng chí, trong đó có 06 đồng chí Trưởng Ban, 11 đồng chí Phó ban, 30 đồng chí Tổ trưởng và 131 đồng chí Tổ viên.

Với những cố gắng và nỗ lực đó, trong những năm qua thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân trên địa bàn thị xã đã được củng cố vững chắc; quần chúng nhân dân đã nêu cao ý thức cảnh giác tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các thế lực thù địch, bọn phản động và các loại tội phạm. Ý thức trách nhiệm của nhân dân trong tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được nâng lên một cách rõ rệt (Năm 2017, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 654 nguồn tin, trong đó 89 tin liên quan tội phạm, Công an thị xã đã giải quyết 82 tin, khởi tố 51 vụ. Vận động 01 đối tượng truy nã ra đầu thú, nhân dân giao nộp 01 quả lựu đạn mỏ Vịt, 01 khẩu súng trường, 02 khẩu súng hơi, 03 khẩu súng cồn tự chế và nhiều dao, kiếm các loại; phối hợp quản lý tại xã, phường 01 đối tượng theo Nghị định 111/NĐ-CP của Chính phủ; tham gia quản lý, giáo dục 646 đối tượng các loại, qua quản lý, giáo dục có 612 đối tượng tiến bộ); các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các Tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã phát huy hiệu quả (Hiện có 18 loại mô hình; 07 loại với 13.144 thành viên tham gia); các ban, ngành, đoàn thể đã phối hợp thường xuyên chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự mà nổi lên là việc phòng, chống biểu tình trái pháp luật; chặn quốc lộ 1A…

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Một số nơi, đặc biệt là ở vùng giáo, quần chúng nhân dân chưa tham gia nhiệt tình vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác tuyên truyền vận động chưa tổ chức thường xuyên, hình thức, nội dung chưa phong phú, đa dạng; kinh phí phục vụ còn hạn chế; sự phối kết hợp giữa các ban, ngành còn mang tính hình thức, chưa có sự thống nhất cao dẫn đến hiệu quả hoạt động thấp; các tổ chức nòng cốt ở cơ sở chưa phát huy hết tác dụng.

Hiện nay, trước sự tác động của tình hình thế giới, khu vực sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta có bước phát triển mới, yêu cầu cao, do đó việc xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc tạo cơ sở nền tảng để xây dựng nền an ninh nhân dân vững chắc càng trở nên cấp thiết, quan trọng. Muốn vậy, thời gian tới Công an thị xã cần tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau đây:

1. Tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành, đổi mới nội dung và biện pháp phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với tình hình, phong tục tập quán của từng địa phương và từng thời điểm cụ thể; tập trung phát động phong trào ở địa bàn trọng điểm theo Công văn số 223-CV/ThU ngày 29/8/2017 của Ban Thường vụ Thị ủy, Kế hoạch số 10/KH-BCĐ ngày 22/11/2017 của Ban Chỉ đạo 138 thị xã. Tạo điều kiện cho quần chúng nhân dân tham gia vào công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh, trật tự, tích cực phối hợp với lực lượng Công an làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các thế lực thù địch, bọn phản động và các loại tội phạm.

2. Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực an ninh, trật tự, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chiến lược bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 04/CT-BCA-V28 ngày 21/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an “Về tăng cường xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

3. Chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện các quy chế phối hợp, nghị quyết liên tịch, kế hoạch liên ngành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật; tuyên truyền các âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và bọn tội phạm; vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

4. Quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng Công an chính quy làm nhiệm vụ chuyên trách xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng; phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp tìm chọn các nhân tố mới có trình độ, năng lực, kinh nghiệm và nhiệt huyết với phong trào để bố trí vào lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố trên địa bàn; củng cố, xây dựng, nhân rộng các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các Tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ngay từ cơ sở.

Trung tá, Ths Trần Đức Thủy    

Phó Trưởng Công an thị xã Ba Đồn