Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong lĩnh vực PCCC và CNCH trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an

590

Từ ngày 15/5/2022, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh Quảng Bình thực hiện tiếp nhận, giải quyết 16 thủ tục hành chính (TTHC) mức độ 3, mức độ 4 trong lĩnh vực PCCC và CNCH trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Việc tiếp nhận và giải quyết các TTHC trong lĩnh vực PCCC và CNCH trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong quá trình thực hiện các TTHC, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, công khai, minh bạch và đúng quy định.

Các TTHC trong lĩnh vực PCCC và CNCH, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh tiếp nhận, giải quyết trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an bao gồm 07 TTHC mức độ 3 và 09 TTHC mức độ 4. Cụ thể:

Đối với các TTHC mức độ 3:

1. Cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy;

2. Cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ;

3. Cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4, và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp);

4. Cấp lại giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4, và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp);

5. Cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp);

6. Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân;

7. Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Đối với các TTHC mức độ 4:

1. Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy;

2. Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy;

3. Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ;

4. Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ;

5. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy;

6. Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy;

7. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy;

8. Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy;

9. Phê duyệt phương án chữa cháy tại cơ sở.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy thực hiện nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công Bộ Công an tại địa chỉ: https://dichvucong.bocongan.gov.vn

Cách thức nộp hồ sơ các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an theo trình tự các bước như sau:

Bước 1: Truy cập địa chỉ https://dichvucong.bocongan.gov.vn

Bước 2: Bấm chọn “Nộp hồ sơ trực tuyến”;

Bước 3: Chọn lĩnh vực thủ tục hành chính “Phòng cháy chữa cháy” và “Cấp tỉnh” sau đó bấm vào nút “Tìm kiếm”;

Bước 4: Bấm chọn thủ tục hành chính cần nộp hồ sơ trực tuyến;

Bước 5: Bấm vào nút “Nộp hồ sơ”;

Bước 6: Chọn cơ quan giải quyết hồ sơ và điền đầy đủ thông tin sau đó bấm vào nút “Đồng ý và tiếp tục”;

Bước 7: Đính kèm file theo hướng dẫn, sau đó bấm vào nút “Đồng ý và tiếp tục”;

Bước 8: Chọn hình thức nhận kết quả sau đó bấm vào nút “Đồng ý và tiếp tục”;

Bước 9: Nhập mã xác nhận sau đó nhấn vào nút “Nộp hồ sơ”;

Bước 10: Xác nhận việc nộp hồ sơ thành công.

Công an tỉnh Quảng Bình trân trọng thông báo các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn biết, thực hiện./.

Thu Hằng, Nam Chung – Phòng PC07