Đại hội Phụ nữ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh lần thứ I, Nhiệm kỳ 2021 – 2026

284

 

Đại hội phụ nữ Phòng QLXNC được tiến hành trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trí tuệ, Đại hội phụ nữ Phòng QLXNC đã tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016 – 2021; kiểm điểm hoạt động của cán bộ Hội trong nhiệm kỳ; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Hội nhiệm kỳ 2021 – 2026; bầu cán bộ Hội nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Công an tỉnh lần thứ VI.

Ban chấp hành Hội phụ nữ phòng QLXNC, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đầu nhiệm kỳ 2016-2021, hội viên Phòng QLXNC sinh hoạt ghép với hội viên Phòng PA01, PA07, gọi là Hội Phụ nữ An ninh nhân dân II. Ngày 26/11/2020, Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Công an tỉnh có quyết định về việc tách và thành lập Hội Phụ nữ Phòng QLXNC từ Hội Phụ nữ ANNDII và chỉ định cán bộ Hội gồm 02 đồng chí. Hội hiện có 12 hội viên, bố trí công tác ở 02 Đội nghiệp vụ.

Tổ chức thành công Đại hội phụ nữ phòng QLXNC nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhiệm kỳ qua, dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, cán bộ, hội viên Hội phụ nữ QLXNC cũng đều tích cực phát huy phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, góp phần phát huy truyền thống đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

Tại Đại hội, 100% đại biểu đã nhất trí biểu quyết bầu ra Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Phòng QLXNC khóa mới, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 02 đồng chí. Đại hội cũng bầu 06 đại biểu dự Đại hội Phụ nữ Công an tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026 và 01 đại biểu dự khuyết.

HPN