Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về tác hại của việc lạm dụng chất ma tuý và công tác phòng, chống ma tuý

1227
Đánh giá bài viết

Quảng Bình là tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ có diện tích tự nhiên 8.065,27 km2, dân số trên 86 vạn người; có 159 xã, phường, thị trấn thuộc 8 huyện, thị xã, thành phố. Đây là điều kiện để mở rộng giao lưu, phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội tỉnh nhà, đồng thời cũng là điều kiện mà tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội xâm nhập phát triển. Cùng với đó, điều kiện kinh tế – xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc cải thiện chưa đáng kể, một số bộ phận quần chúng nhân dân nhận thức về xã hội, pháp luật còn hạn chế đã bị đối tượng xấu lợi dụng hoặc tự họ tham gia tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội làm gia tăng phức tạp tình hình ANTT, trong đó có đối tượng nguy cơ cao là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Trước tình trạng đó, bám sát chương trình, mục tiêu Quốc gia phòng, chống  tội phạm, phòng chống ma túy và nội dung công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của BCĐ 138 tỉnh, Kế hoạch phối hợp số 1599/KHPH-CAT-TĐ giai đoạn 2010-2015, Kế hoạch phối hợp hàng năm giữa Công an tỉnh với Tỉnh Đoàn về thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03/2010, lực lượng Công an phối hợp với các cấp bộ Đoàn triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về tác hại của việc lạm dụng các chất ma túy, các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; thủ đoạn hoạt động của tội phạm, tệ nạn ma túy và cách phòng, chống, nói không với ma túy. Phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa địa phương; Thông tin tuổi trẻ Quảng Bình, Website của Tỉnh Đoàn và Tạp chí ANTT của Công an tỉnh để chuyển tải những quan điểm, chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ ANTT nói chung và công tác đấu tranh phòng, chống ma túy nói riêng.

Qua 05 năm (2010-2015) triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03/2010, Tỉnh Đoàn đã tổ chức tuyên truyền 3.049 buổi với hơn 434.000 lượt người tham gia tại các cơ quan, trường học, khu dân cư về phòng, chống ma túy, HIV/AIDS;  phối hợp với các Huyện, Thị, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tổ chức tuyên truyền giáo dục truyền thông về công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội 437 buổi với 44.850 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; tổ chức trên 855 buổi mít tinh, tọa đàm, giao lưu văn hóa, văn nghệ; tổ chức hội thi về phòng, chống ma túy trong trường học và trong thanh, thiếu niên; phối hợp với Công an tỉnh tổ chức 05 lớp tập huấn về phòng, chống ma túy cho trên 500 cán bộ đoàn cơ sở; các cấp bộ Đoàn cơ sở phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tổ chức 15 lớp tập huấn cho hơn 2.000 cán bộ, đoàn viên thanh niên về công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Công an các địa phương tổ chức được 1.974 hội nghị tuyên truyền về đường lối, chính sách, chủ trương, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội với hơn 363.000 lượt người tham gia. Riêng lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT thông qua các buổi họp dân, sinh hoạt Đoàn, Thanh niên, Phụ nữ, Hội nông dân, Hội Cựu chiến binh… đã lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống ma túy 638 buổi với hơn 25.000 lượt người tham gia; tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống truyền thanh về phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy tại địa phương 7.821 lượt; tổ chức cho trên 82.000 lượt cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên và nhân dân cam kết đảm bảo ANTT; phát 6.970 tài liệu, 106.471 tờ rơi, 1.987 băng rôn tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội. Tạp chí ANTT Công an tỉnh phát hành được 15 số, với 15.500 ấn phẩm; xây dựng và phát hành 240 trang báo an ninh xã hội đăng trên báo Quảng Bình, 400 chuyên mục “Vì an ninh Tổ quốc” phát trên Đài PTTH tỉnh và hàng trăm tin, bài, phóng sự đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương góp phần tuyên truyền đường lối, chính sách của trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh về thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, nêu gương người tốt, việc tốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã phối hợp với Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Hội Sinh viên Trường Đại học Quảng Bình tổ chức chương trình “Rung chuông vàng phòng chống HIV/AIDS”, hưởng ứng ngày thế giới phòng chống AIDS cho học sinh, sinh viên trường Đại học Quảng Bình, Trung cấp y tế và Trung cấp kinh tế tỉnh. Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức đêm hội “Tuổi trẻ Quảng Bình nói không với ma túy” tại huyện Quảng Trạch và Tuyên Hóa; Minh Hoá; riêng thành phố Đồng Hới tổ chức ở hai điểm tại xã Quang Phú và trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp. Đây là sân chơi lành mạnh mang tính xã hội hóa cao trong công tác giáo dục, xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; tạo điều kiện để thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên tham gia hoạt động xã hội, học hỏi kinh nghiệm, qua đó trang bị thêm cho họ kỹ năng sống, kiến thức xã hội, pháp luật, kỹ năng phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm và tệ nạn khác.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của việc lạm dụng các chất ma túy; các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; thủ đoạn hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy, cách phòng ngừa, đấu tranh phòng chống ma túy các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tiếp tục phối hợp với các lực lượng của Công an tỉnh thực hiện tốt một số giải pháp sau :

1. Thường xuyên đổi mới, nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền. Đưa nội dung tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy vào chương trình chính khóa, giáo dục công dân ở các trường học và sinh hoạt đoàn, đội; tổ chức các buổi trao đổi tọa đàm về vai trò trách nhiệm của đoàn viên, thanh thiếu niên trong phòng, chống ma túy, thông qua các buổi tuyên truyền. Gắn tổ chức các hội nghị tuyên truyền về phòng, chống ma túy trong khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp nhà trường với tổ chức phát động toàn dân tham gia phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội đảm bảo TTATGT, TTCC, an ninh trường học; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các hội thi về phòng, chống ma túy trong các trường học, các cơ quan đoàn thể, khu dân cư. Phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền biểu dương những gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống ma túy.

2. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội cho cán bộ đoàn, hội, đội chủ chốt ở cơ sở. Đặc biệt chú trọng xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các đội xung kích, tình nguyện trong các tổ chức đoàn, hội, đội nhằm tuyên truyền sâu rộng về tác hại của ma túy và công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống ma túy trong lứa tuổi thanh thiếu niên.

3. Xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy ở khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học như thành lập “Đội thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin”, tăng cường hoạt động giao lưu, tuyên truyền ở các xã, thôn, bản vùng cao, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn để cổ vũ, động viên thanh niên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội; giáo dục giúp đỡ người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng; Phối hợp với chính quyền các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, trường học tập trung xây dựng mô hình, điển hình về phòng, chống tội phạm như “Làng, bản, trường học không có tội phạm và tệ nạn ma túy” các câu lạc bộ về phòng, chống ma túy của các đoàn thể như Hội Cựu chiến binh, Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Nông dân; các mô hình liên kết “Trường – xã, phường an toàn về ANTT”.

4. Phối hợp cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thanh, thiếu niên sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng. Lực lượng Công an chủ trì tổ chức khảo sát, phân loại, lập danh sách thanh, thiếu niên liên quan đến ma túy để triển khai biện pháp phòng ngừa ban đầu; phòng ngừa đặc biệt; phòng ngừa theo nhóm lệ thuộc vào ma túy. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Liên đoàn lao động tiếp tục triển khai các nghị quyết liên tịch, chương trình kế hoạch liên ngành về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới” và các Chương trình Quốc gia về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội, đảm bảo TTATXH, TTCC; phân công trách nhiệm các thành viên, đoàn viên, hội viên quản lý giúp đỡ thanh thiếu niên sau cai nghiện. Lập hồ sơ đề nghị đối tượng vào diện cai nghiện tại trung tâm giáo dục lao động tỉnh.

Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03/2010 về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên” giai đoạn 2010-2015 đã được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, sự phối hợp, tích cực của các ban ngành, đoàn thể, trong đó lực lượng tổ chức Đoàn, Hội các cấp của Tỉnh Đoàn và Công an tỉnh với vai trò xung kích đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, sử dụng nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh. Hi vọng trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai sâu rộng, gắn kết với các cuộc vận động, phong trào cách mạng khác ở địa phương thu hút được đông đảo cán bộ,  nhân dân, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên tham gia, tạo sự đồng thuận của dự luận xã hội và sự quan tâm ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể xã hội.

                                                                                                Lệ Quyên            

Ban Tuyên giáo tỉnh Đoàn