HIỆU QUẢ TỪ MỘT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

52
Đánh giá bài viết

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Công an-Phụ nữ về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2012- 2017, công tác chỉ đạo và triển khai nghị quyết ở tỉnh Quảng Bình đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những thành tích đáng ghi nhận.

Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trong lứa tuổi thanh thiếu niên có chiều hướng gia tăng; tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng, gây án tiếp tục diễn biến phức tạp, manh động, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, tỷ lệ li hôn của các cặp vợ chồng trẻ chiếm tỷ lệ cao, dẫn đến việc trẻ em ít được quan tâm, chia sẻ, bị bỏ rơi, nhiều em không có nơi nương tựa, bỏ nhà đi lang thang và bị dụ dỗ, lôi kéo, sa ngã vào con đường phạm tội.

Trước tình hình đó, để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn trong thanh thiếu niên, thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 giữa Bộ Công an và Hội LHPN Việt Nam về “Quản lý giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”; Công an và Hội LHPN tỉnh Quảng Bình đã ký kết và triển khai thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 01 về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2012 đến 2017 gắn với thực hiện Chương trình hành động số 02-CTr/TU ngày 16/12/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, Công an và Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo tổ quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an và hội viên phụ nữ; đẩy mạnh việc thực hiện NQLT 01 gắn với việc thực hiện các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Thi đua lao động, sản xuất, giúp nhau xóa đói giảm nghèo”, “Phụ nữ thi đua lao động sáng tạo – xây dựng gia đình hạnh phúc”,… và các phong trào thi đua khác trong chương trình công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình trong việc quản lý, giáo dục người thân, lực lượng Công an – Hội phụ nữ các cấp đã phối hợp tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức, nội dung phong phú, hiệu quả như: Các hội thi, nói chuyện chuyên đề, hái hoa dân chủ nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc…tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của người mẹ và gia đình trong việc giáo dục con em; phương pháp quản lý, giáo dục con em ở lứa tuổi vị thành niên; ảnh hưởng của tệ nạn xã hội đối với trẻ em… Thông qua các buổi sinh hoạt của chi hội, tổ phụ nữ, các cấp Hội đã phối hợp với lực lượng công an tổ chức tuyên truyền lồng ghép về những kiến thức cơ bản về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy… thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia. Trong 5 năm, có trên 653.756 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ được phổ biến, giáo dục, tuyên truyền về các nội dung của Nghị quyết liên tịch 01/TW; công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, tội phạm mua bán người và các loại tệ xã hội….Có 176.132 gia đình, cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện “Gia đình không có chồng, con vi phạm pháp luật và tham gia tệ nạn xã hội” gắn với đăng ký xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” và “Gia đình văn hóa”. Đồng thời, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội trong toàn tỉnh hướng dẫn cho hội viên tự rà soát, đánh giá từng hộ gia đình về tiêu chí không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, làm cơ sở cho việc quản lý, theo dõi, giúp đỡ.

Thông qua thực hiện NQLT 01, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, phát huy hiệu quả tích cực làm chuyển hóa một bộ phận thanh thiếu niên chậm tiến trở thành người có ích cho xã hội, đảm bảo ANTT trên địa bàn toàn tỉnh. Nhờ vậy, sự gia tăng tội phạm và tệ nạn xã hội đã được kiềm chế, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương. Công an và Hội LHPN các cấp tổ chức xây dựng mới nhiều mô hình, câu lạc bộ như: “Phụ nữ nói không với số đề”, “Tổ hợp đan vá lưới”, “Đàn hát dân ca trong gia đình”, “Xây dựng gia đình hội viên không có hộ nghèo”; “Tiếng kẻng bình yên” …Thời gian gần đây, tội phạm xâm hại phụ nữ, trẻ em ở tỉnh Quảng Bình tuy chiếm tỷ lệ không cao trong cơ cấu tội phạm nhưng tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp, nổi lên là tội phạm giết, hiếp dâm, dâm ô trẻ em, gây tâm lý lo lắng trong nhân dân. Để có các biện pháp phù hợp trong việc quản lý, giáo dục con em trong gia đình, Hội phụ nữ cơ sở đã chủ động phối hợp với lực lượng công an địa phương khảo sát và lập danh sách thanh thiếu niên hư hoặc có dấu hiệu hư hỏng ở trường học, xã, phường, thị trấn. Trên cơ sở đó, phối hợp với các ngành chức năng tìm biện pháp giúp đỡ, quản lý, ngăn chặn tình trạng các em có hành vi vi phạm pháp luật, góp phần hạn chế tệ nạn xã hội, ma tuý trên địa bàn tỉnh. Kết quả, trong 5 năm đã phát hiện và xử lý 196 vụ xâm hại phụ nữ; 50 vụ, 71 đối tượng xâm hại trẻ em; bắt xử lý 915 vụ, 1.434 người chưa thành niên vi phạm pháp luật, khởi tố 232 vụ, 283 bị can, xử lý hành chính 676 vụ, 1.123 đối tượng, đang điều tra 7 vụ, 28 đối tượng. Từ năm 2012 -2017, lực lượng Công an đã đấu tranh, phát hiện, bắt giữ 11 vụ, 11 đối tượng nữ phạm tội về ma túy.

Với những kết quả đạt được trong việc phối hợp thực hiện Nghị quyết 01 về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” đã thể hiện được vai trò trách nhiệm, quyết tâm cao của lực lượng Công an và Hội phụ nữ trong việc phối hợp với nhà trường, gia đình và cộng đồng để quản lý, giáo dục người thân không phạm tội và tệ nạn xã hội, gắn với việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở. Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 01 trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với Công an làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với tham gia xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức Hội thật sự vững mạnh.

Thạc sĩ Như Quỳnh                    

Phó Ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh Quảng Bình