Hội đàm giữa đoàn đại biểu công an các huyện Minh Hóa, Bố Trạch và Quảng Ninh với đoàn đại biểu An ninh huyện Bualapha tỉnh Khăm Muộn (Lào)

216

Ngày 17 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Công an huyện Minh Hóa đã tổ chức buổi Hội đàm giữa đoàn đại biểu công an các huyện Minh Hóa, Bố Trạch và Quảng Ninh với đoàn đại biểu An ninh huyện Bualapha tỉnh Khăm Muộn (Lào) về việc trao đổi thông tin về công tác đảm bảo an ninh biên giới năm 2018, bàn bạc thống nhất nhiệm vụ năm 2019.

Hội đàm giữa đoàn đại biểu công an các huyện Minh Hóa, Bố Trạch và Quảng Ninh với đoàn đại biểu An ninh huyện Bualapha tỉnh Khăm Muộn (Lào)

Đại diện 2 đoàn đã thông báo cho nhau tình hình, kết quả thực hiện biên bản ghi nhớ lần thứ 8 của Công an 3 huyện Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Nình và An ninh huyện BuaLaPha (Tỉnh Khăm Muộn – Lào). Theo đó, trong thời gian qua, tình hình trên tuyến biên giới Việt – Lào trên địa bàn huyện Minh Hóa, Bố Trạch và Quảng Ninh với Bualapha cơ bản ổn định. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng người dân đi lại tự do giữa hai bên biên giới, tình trạng người dân vượt biên trái phép vẫn còn diễn ra và đã bị các lực lượng bắt giữ, trao trả. Từ năm 2017 đến nay, đã xảy ra 20 vụ phạm pháp hình sự với 22 đối tượng, ngoài ra vẫn còn xảy ra hiện tượng khai thác, buôn bán, vận chuyển trái phép lâm sản, phế liệu, pháo nổ và một số loại tội phạm khác…

Thông báo cho nhau tình hình, kết quả thực hiện biên bản ghi nhớ lần thứ 8 của Công an 3 huyện Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh
Thông báo cho nhau tình hình, kết quả thực hiện biên bản ghi nhớ lần thứ 8 của An ninh huyện BuaLaPha
Các bên ký kết biên bản ghi nhớ lần thứ 9
Các bên ký kết biên bản ghi nhớ lần thứ 9
Đại diện chỉ huy công an ba huyện tặng quà lưu niệm cho Đoàn An ninh tỉnh BuaLaPha (Lào)
Trưởng Đoàn An ninh tỉnh BuaLaPha (Lào) tặng quà lưu niệm cho Công an huyện Minh Hóa
Trưởng Đoàn An ninh tỉnh BuaLaPha (Lào) tặng quà lưu niệm cho Công an huyện Bố Trạch
Trưởng Đoàn An ninh tỉnh BuaLaPha (Lào) tặng quà lưu niệm cho Công an huyện Quảng Ninh
Các đại biểu tham gia Hội đàm chụp ảnh lưu niệm

Hai bên đã thảo luận và đi đến thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ lần thứ 9 giữa công an các huyện Minh Hóa, Bố Trạch và Quảng Ninh với đoàn đại biểu An ninh huyện Bualapha tỉnh Khăm Muộn để thực hiện trong năm 2019, với các nội dung cụ thể như: Tiếp tục hợp tác bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và đảm bảo an toàn cho công dân của hai nước trên lãnh thổ mình. Hợp tác phòng, chống tội phạm bản vệ an ninh, trật tự ở khu vực biên giới các huyện; tăng cường quản lý công dân ở hu vực biên giới, tôn trọng pháp luật và phong tục tập quán của mỗi địa phương, phấn đấu để biên giới 2 tỉnh và của các huyện trở thành viên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Ngô Quang Văn