Hội phụ nữ CA tỉnh được ghi nhận thành tích và cống hiến trong năm 2021

248
Đánh giá bài viết

Năm 2021 sắp đi qua, đánh dấu 365 ngày với những thử thách cam go đối với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà nói chung, Công an Quảng Bình và Phụ nữ Công an Quảng Bình nói riêng. Ghi nhận những thành tích, chiến công, cống hiến của Phụ nữ Công an tỉnh, ngày 24/12/2021, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Quảng Bình năm 2022, tập thể Hội phụ nữ CA tỉnh vinh dự được Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen về thành tích trong công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2021; 02 tập thể cơ sở Hội trực thuộc CA tỉnh được TW Hội và tỉnh Hội tặng Bằng khen; 03 cá nhân được UBND tỉnh và Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen trong công tác Hội và hoạt động phòng chống dịch Covid-19; 20 cá nhân hội viên phụ nữ CA tỉnh được Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự tiến bộ phụ nữ” Việt Nam- năm 2021.

Hội nghị cũng đã vinh danh những hoạt động nổi bật của Phụ nữ Công an Quảng Bình trong phòng chống Covid-19; phần việc “Mẹ đỡ đầu” và các hoạt động an sinh xã hội mà Hội PN CA tỉnh đã triển khai năm 2021.

Đồng chí Chủ tịch Hội Phụ nữ CA tỉnh trình bày tham luận

Sự ghi nhận của Hội Phụ nữ cấp trên là động lực để tập thể cán bộ hội viên phụ nữ CA tỉnh phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2021 cũng như thời gian tới.

LT