Hội phụ nữ Công an các huyện, thị xã, thành phố ký kết giao ước thi đua

45
Đánh giá bài viết

 

 

Sáng ngày 28/12, Hội phụ nữ  Công an các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” giai đoạn 2017 – 2021.

 

  Tại buổi ký kết, Chủ tịch Hội phụ nữ Công an huyện Bố Trạch- đơn vị khối trưởng thông qua các nội dung và chỉ tiêu cụ thể như: 100% tổ chức Hội có hình thức tổ chức cho cán bộ, hội viên học tập, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện 3 nội dung của phong trào thi đua đó là tích cực học tập, tư dưỡng, rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; Chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ và xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

 

Quang cảnh hội nghị ký kết giao ước thi đua

Trong dịp này, Hội phụ nữ Công an các huyện, thị xã, thành phố đã đề xuất nhiều công trình, phần việc như Hội phụ nữ khối thi đua phải xây dựng được 01 “Mái ấm tình thương” tặng hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 100% cán bộ, hội viên phụ nữ Công an có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức Hội phụ nữ hỗ trợ, giúp đỡ; 99% gia đình phụ nữ Công an đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa” tại khu dân cư.

 

Hội phụ nữ Khối thi đua Công an các huyện, thị xã, thành phố ký kết giao ước thi đua

 

 Việc ký kết giao ước thi đua hằng năm của Phụ nữ Công an Quảng Bình là việc làm có ý nghĩa thiết thực, góp phần duy trì và đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua trong cán bộ, hội viên phụ nữ Công an toàn tỉnh. Qua đó, phát huy tinh thần tự học, tự rèn của người phụ nữ Công an Quảng Bình “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

 

Bài và ảnh: Thiên Ca