LỰC LƯỢNG AN NINH CHÍNH TRỊ NỘI BỘ CÔNG AN TỈNH QUẢNG BÌNH: 60 NĂM (10/5/1958 -10/5/2018) XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU VÀ TRƯỞNG THÀNH

449

Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, tuy với nhiều tên gọi khác nhau, nhiều lần chia tách, sáp nhập nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng An ninh Chính trị nội bộ (ANCTNB) đã không ngừng trưởng thành cả về tổ chức bộ máy, trình độ chuyên môn nghiệp vụ góp phần viết nên những trang sử vẻ vang của CAND Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH.

Trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc thực dân xâm lược, mặc dù đội ngũ cán bộ không nhiều, nhưng lực lượng ANCTNB đã triển khai nhiều mặt công tác nghiệp vụ, luồn sâu, bám vùng địch hậu, chủ động nắm tình hình, đấu tranh, truy xét bọn gián điệp chỉ điểm, bọn mật thám, phản động phục vụ các lực lượng tấn công truy kích tiêu diệt địch; phát động phong trào “bảo mật phòng gian” trong các cơ quan, xí nghiệp, tổ chức nhiều phương án bảo vệ an toàn các địa điểm, trụ sở của các cơ quan đầu não tỉnh và các ngành sơ tán làm việc; bảo vệ bí mật tài liệu, kỷ luật phát ngôn, tăng cường công tác phòng chống nội gián, không để kẻ địch lợi dụng cài cắm, xâm nhập nội bộ phá hoại, gây rối, chia rẽ khối đoàn kết trong Đảng và chính quyền các cấp. Nổi bật là đã cùng với các lực lượng tham mưu, phục vụ cấp ủy, chính quyền địa phương thẩm tra tuyển chọn lưu dung một số nhân viên công chức chế độ cũ; sắp xếp, bố trí cán bộ lãnh đạo cốt cán tham gia các đoàn cải cách ruộng đất; tham gia và phục vụ chỉnh đốn tổ chức và sửa sai trong cải cách ruộng đất, góp phần sửa sai trả lại tự do cho nhiều người bị nghi oan; phòng, chống lợi dụng tuyên truyền kích động phá hoại tư tưởng; bảo vệ và phục vụ công tác thu đổi tiền, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, và đặc biệt quan trọng là bảo vệ an toàn Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 3; bảo vệ an toàn bầu cử Quốc hội khóa II (Đã phát hiện nhiều trường hợp liên quan tiêu chuẩn, tư cách đại biểu; tham gia phối hợp, phát hiện ngăn chặn, nhen nhóm tổ chức phản cách mạng “Đảng bảo thủ” ở Nông trường Việt Trung, “Đảng Công nông cách mệnh” ở Nông trường Lệ Ninh; phát hiện 95 vụ dùng giấy tờ giả mạo, giấy tờ không hợp lệ, có 13 trường hợp đã thú nhận là người của địch, hoạt động theo phương thức gián điệp P86; phát hiện, đấu tranh chuyên án Trần Tăng Thành cùng một số học sinh, sinh viên là con em ngụy quân, ngụy quyền, đảng phái phản động cũ nhen nhóm tổ chức hoạt động tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước…).

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và đặc khu Vĩnh Linh sáp nhập thành tỉnh Bình Trị Thiên, lực lượng ANCTNB Công an Quảng Bình tiếp tục bước vào giai đoạn mới, giai đoạn Bình Trị Thiên là địa phương vừa có vùng đất mới giải phóng, vừa có vùng đất đã trải qua hơn 20 năm tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Trong hoàn cảnh đặc thù đó, biết bao công việc bề bộn, nặng nề đã và đang đặt lên vai cán bộ chiến sĩ ANCTNB Công an Bình Trị Thiên nói chung, Quảng Bình nói riêng nhưng lực lượng ANCTNB Công an Quảng Bình tiếp tục phát huy truyền thống quê hương “Hai giỏi”, đoàn kết, đồng lòng, đồng sức cùng các lực lượng bước vào một cuộc chiến đấu đầy thử thách, cam go và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những chiến công đầy dấu ấn trong giai đoạn này là: Đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động phá hoại nội bộ của kẻ địch, hoạt động quá khích của một bộ phận văn nghệ sỹ, học sinh, sinh viên, bóc gỡ mạng lưới nội gián, bảo vệ an toàn các cơ quan Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, làm thất bại “Kế hoạch hậu chiến” của địch, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH trong điều kiện cực kỳ khó khăn của nền kinh tế tập trung, bao cấp; đấu tranh thành công các chuyên án: Vụ Nguyễn Thúc Tuân, nguyên đại biểu Quốc hội khóa VI, nguyên Trưởng Ty Thể dục thể thao Bình Trị Thiên là cán bộ bị móc nối cài cắm nội gián với ý đồ “chui sâu, leo cao” của Mỹ, Ngụy; vụ Trương Sử, nguyên Bí thư Chi bộ Trạm Ngoại thương Hương Điền, làm nội gián từ năm 1962; vụ La Trường Trai, tư sản người Hoa cùng đồng bọn tuyên truyền phản cách mạng; vụ Tổ chức “Tự Nguyện” do Trầm Ngọc Tĩnh cầm đầu; và ngăn chặn đấu tranh có hiệu quả nhiều vụ văn nghệ sỹ quá khích lợi dụng văn hóa văn nghệ tuyên truyền, phản bác chủ nghĩa xã hội…

Từ tháng 7/1989, sau khi tỉnh Quảng Bình được tái lập, trở về địa giới hành chính cũ đến nay, trong bộn bề công việc, lực lượng ANCTNB Công an Quảng Bình tiếp tục đứng trước những khó khăn, thử thách mới, đặc biệt là biến động chính trị ở các nước Đông Âu, Liên Xô thành trì của hệ thống xã hội chủ nghĩa bị tan rã, sụp đổ, kẻ thù và bọn cơ hội chính trị coi đây là thời cơ, tăng cường hoạt động “diễn biến hòa bình” hòng thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ Điều 4 trong Hiến pháp nước ta… Song với truyền thống và kinh nghiệm chiến đấu, lực lượng ANCTNB Công an Quảng Bình đã vượt lên khó khăn trong cuộc sống, vượt qua thách thức và áp lực công tác, luôn luôn linh hoạt, chủ động và sáng tạo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lực lượng ANCTNB Công an Quảng Bình luôn bám sát nghị quyết của Đảng ủy, Chương trình công tác của Công an tỉnh gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động, nhất là cuộc vận động “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND”; “CAND học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”…, thường xuyên đổi mới công tác tổ chức phong trào thi đua với mô hình “Ba giỏi” với khẩu hiệuNhạy bén, chủ động, nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả” đã bám địa bàn, đối tượng, lăn lộn với công việc, chủ động các mặt công tác nghiệp vụ, nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, phát hiện, báo cáo, tham mưu, đề xuất xử lý có hiệu quả hàng trăm thông tin, tình huống về ANCTNB, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Trước tác động của tình hình thế giới, khu vực, diễn biến tình hình liên quan ANCTNB, an ninh văn hóa tư tưởng hết sức phức tạp, các thế lực thù địch với nhiều chiến dịch phản tuyên truyền ồ ạt tấn công vào nước ta… nhằm phản bác chủ nghĩa Mác-Lênin, tuyên truyền lối sống thực dụng, làm phai nhạt lòng tin của nhân dân đối với Đảng… Lực lượng ANCTNB vừa tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh, Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành có biện pháp ngăn chặn; vừa cùng các cấp, các ngành, các lực lượng nghiệp vụ phát hiện, thu giữ, tiêu hủy hàng ngàn trang tài liệu, băng đĩa hình có nội dung phản động, đồi trụy… góp phần kiềm chế, ngăn chặn tuyên truyền, tác động của các thế lực thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc của đất nước.

 Trên trận tuyến thầm lặng công tác cảnh vệ, công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ các sự kiện chính trị xã hội quan trọng trên địa bàn tỉnh cũng ghi được những chiến công đáng trân trọng: Tuy với một lực lượng chưa đến 20 CBCS nhưng đã chủ trì xây dựng kế hoạch, phương án, phối hợp các lực lượng bảo vệ an toàn 6 kỳ Đại hội tỉnh Đảng bộ, 70 lượt Đại hội các Đảng bộ cấp trên cơ sở; trên 150 lượt đoàn lãnh đạo cao cấp Đảng, Nhà nước, khách quốc tế quan trọng đến thăm và làm việc với tỉnh nhà; trên 50 lượt lễ hội quan trọng, trong đó có trên 10 lượt lễ hội cấp tỉnh và quốc gia (410 năm thành lập tỉnh Quảng Bình; 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình; 10 năm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng được công nhận Di sản thiên nhiên thế giới; 50 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh – Huyền thoại một con đường; các hoạt động “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào…); bảo vệ an toàn gần 150 lượt các kỳ thi cấp quốc gia, cấp tỉnh trên địa bàn.

Thời gian gần đây, tình hình lộ lọt bí mật Nhà nước (BMNN) đứng trước thực trạng có nhiều vấn đề đáng lo ngại, lực lượng ANCTNB lại đầu tư bao công sức, trí tuệ tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo tỉnh tổ chức triển khai các văn bản pháp luật về BMNN của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, thành lập Ban chỉ đạo tỉnh triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa lộ lọt, sơ tổng kết nhiều chuyên đề có ý nghĩa thực tiễn góp phần đưa công tác bảo vệ BMNN trên địa bàn đi vào nề nếp, ngăn chặn và làm giảm đến mức tối đa các vụ lộ lọt, các nguy cơ lộ lọt BMNN.

Bên cạnh những kết quả trên, lực lượng ANCTNB còn tổ chức công tác trinh sát, phát hiện, xác minh, truy xét có kết quả hàng chục vụ việc khác nhau, trong đó có nhiều vụ việc phức tạp, phải đầu tư nhiều lực lượng, biện pháp, thời gian và công sức, như vụ thành lập Hội nhóm hoạt động văn học nghệ thuật theo kiểu “tự do sáng tác”; vụ thu giữ trên 2000 đĩa hình, đĩa tiếng kinh doanh trái phép, trong đó có trên 50% là đĩa hình có nội dung đồi trụy; vụ tổ chức thi hộ Kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2 ở Tuyên Hóa; vụ làm giấy tờ, văn bằng giả liên tỉnh; vụ treo băng rôn của tổ chức tà đạo pháp luân công; vụ tổ chức người khác trốn ở lại nước ngoài; vụ lừa đảo xuất khẩu lao động… Ngoài ra còn xác minh liên quan công tác bảo vệ Đại hội Đảng, bảo vệ bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp hàng chục lượt trường hợp liên quan tiêu chuẩn chính trị, tiêu chuẩn ứng cử viên, tiêu chuẩn đại biểu; đề xuất đối sách 02 trường hợp lợi dụng góp ý văn kiện Đại hội Đảng để biên soạn, tán phát tài liệu thể hiện thái độ bất mãn chế độ, phủ nhận quan điểm, đường lối của Đảng ta… .

Với những thành tích đã đạt được trong xây dựng lực lượng và công tác chiến đấu, trong 10 năm trở lại đây, phòng ANCTNB liên tục được công nhận là đơn vị Quyết thắng, đơn vị kiểu mẫu về điều lệnh, năm 2011 được Bộ Công an tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở”; năm 2013 vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; năm 2015 được Tổng cục Chính trị CAND tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua Vì ANTQ”; hàng trăm lượt tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổng cục An ninh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể tặng Bằng khen, Giấy khen…

60 năm qua, lực lượng ANCTNB Công an nhân dân nói chung, lực lượng ANCTNB Công an Quảng Bình nói riêng đã ghi thêm những chiến công mới vào truyền thống chiến đấu vẽ vang của lực lượng CAND. Có được những thành tích đó, trước hết là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, của Bác Hồ kính yêu; của Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an, của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đã thường xuyên quan tâm giáo dục, rèn luyện, xây dựng lực lượng ANCTNB vững vàng về chính trị tư tưởng, giỏi về nghiệp vụ, nắm chắc pháp luật; được quần chúng nhân dân thương yêu đùm bọc, che chở; được các ngành, các cấp, Công an các đơn vị, địa phương phối hợp, giúp đỡ. Đồng thời CBCS trong lực lượng ANCTNB đã thường xuyên tu dưỡng rèn luyện, từng bước trưởng thành, không ngừng đổi mới, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, kỷ luật nghiêm minh, giữ gìn đoàn kết nội bộ, giữ vững tư cách người Công an cách mạng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, khắc phục những tồn tại thiếu sót, không ngừng phấn đấu vươn lên về mọi mặt. Đó chính là những bài học quý báu để lực lượng ANCTNB tiếp tục phát huy nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả các mặt công tác xây dựng lực lượng và chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hết sức nặng nề trong thời gian tới.

Với niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, của Lãnh đạo Bộ Công an, của các cấp ủy, chính quyền địa phương, của Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, lực lượng ANCTNB Công an tỉnh sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND, luôn luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần mưu trí, sáng tạo và quyết thắng, khắc phục khó khăn, nâng cao bản lĩnh chính trị, nhạy cảm, cảnh giác trước mọi âm mưu xảo quyệt của các thế lực thù địch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh trên quê hương Quảng Bình thân yêu.

Trung tá, Ths Bùi Ngọc Chung         

Phó Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ