Lực lượng an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

78
Đánh giá bài viết

Đối với lực lượng Công an Quảng Bình nói chung và lực lượng An ninh điều tra (ANĐT) nói riêng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, gắn bó chặt chẽ với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Xác định đúng ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào, Cấp ủy, Chỉ huy đơn vị đã chủ động, tích cực triển khai và thực hiện tốt Chỉ thị số 05 – CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Sau khi Chỉ thị 05 CT/TW được ban hành, Cấp ủy, Chỉ huy phòng ANĐT đã sớm chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy, Chỉ huy đơn vị đã linh hoạt vận dụng các kinh nghiệm hay trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW trước đây để bổ sung, hoàn thiện vào quá trình triển khai thực hiện chỉ thị số 05- CT/TW một cách có hiệu quả. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục để từng đảng viên, CBCS trong đơn vị nhận thức được ý nghĩa quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, tập trung vào việc giáo dục, xây dựng lối sống lành mạnh cho đảng viên, CBCS trong đơn vị. Thường xuyên đổi mới, xây dựng, đề ra các hình thức, biện pháp, cách làm phù hợp, sáng tạo như: Tổ chức tuyên truyền tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng ANND, 65 năm ngày truyền thống lực lượng ANĐT; tổ chức các hoạt động tọa đàm, dâng hương, giao lưu với lực lượng ANĐT các tỉnh bạn… Thông qua đó, cán bộ, chiến sỹ tự giác nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện, chuyển từ học tập, thấm nhuần sang chủ động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lồng ghép vào thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng ANĐT, gắn với quá trình rèn luyện nhân cách, phẩm chất, năng lực điều tra viên, cán bộ điều tra. Cùng với đó, quá trình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tổ chức thường xuyên, liên tục, gắn với việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua như: “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, phong trào “Ghi sổ vàng lập công mỗi ngày làm một việc tốt vì nước vì dân”, phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Đại tướng Võ Nguyên Giáp”… Nhờ vậy, các phong trào thi đua trong đơn vị được triển khai thực hiện một cách có chiều sâu và phong phú hơn, vừa có ý nghĩa thiết thực trong việc tạo khí thế thi đua sôi nổi góp phần đưa các mặt công tác của đơn vị ngày càng có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao.

Thông qua việc thực hiện các phong trào, đã góp phần tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện sai phạm của CBCS, thường xuyên giáo dục, nhắc nhở, kiểm tra CBCS  thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy trình công tác, các quy định của Bộ Công an về tổ chức kỷ luật, điều lệnh nội vụ; quán triệt và thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các nghị quyết, chỉ thị khác về chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước và của ngành Công an. Tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ đội ngũ CBCS của đơn vị trên tất cả các mặt công tác, chiến đấu, quan hệ sinh hoạt, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và ý thức tổ chức kỷ luật. Đồng thời, đơn vị đã có kế hoạch tiến hành rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ CBCS phù hợp với khả năng, năng lực của từng đồng chí, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi CBCS phát huy năng lực, sở trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết nội bộ trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình, tích cực đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, sai trái.

Từ những việc làm đó, lực lượng ANĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã thực sự chuyển từ học tập sang làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi CBCS đã tự đề ra chương trình hành động, kế hoạch để thực hiện  nội dung học tập với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Thông qua việc thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, CBCS nâng cao được bản lĩnh chính trị, tư cách đạo đức, có lối sống trong sạch, lành mạnh, chống các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Qua công tác, chiến đấu những điều tra viên, cán bộ điều tra trực tiếp tham gia vào quá trình điều tra các vụ án, đã từng bước nâng cao được phẩm chất, năng lực công tác của cán bộ, chiến sỹ, đảm bảo hoàn thành điều tra các vụ án theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời đáp ứng tốt các yêu cầu công tác được giao. Từng cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị thường xuyên trau dồi, tích lũy các kiến thức pháp luật, nghiệp vụ để áp dụng vào công tác điều tra; nắm vững, vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ nội dung vụ án. Rèn luyện tác phong khoa học, khách quan trong công tác điều tra, giữ vững được phẩm chất, bản lĩnh trước những tác động tiêu cực; tư thế, tác phong, thái độ giao tiếp, ứng xử, giải quyết các công việc liên quan đến nhân dân của CBCS ngày càng được đổi mới, tất cả vì nhân dân phục vụ; phát huy mặt tích cực, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống.

Qua đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các mặt công tác chuyên môn của đơn vị ngày càng được củng cố và hoàn thiện. Trong những năm vừa qua đội ngũ điều tra viên, cán bộ điều tra của phòng ANĐT đã điều tra, làm rõ nhiều vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, góp phần quan trọng giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn. Như vụ phát hiện, ngăn chặn các đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc; vụ Đinh Hiếu cùng đồng bọn mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ; 02 vụ án làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, vụ án Nguyễn Văn Am lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Với những thành tích đã đạt được, phòng ANĐT Công an tỉnh Quảng Bình nhiều năm liền được công nhận là đơn vị “Quyết thắng”; năm 2015, đơn vị vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc” và nhiều lần được Bộ Công an, Công an tỉnh tặng Giấy khen, Bằng khen; hằng năm có nhiều lượt CBCS được ghi vào sổ vàng lập công, mỗi ngày làm một việc tốt vì nước vì dân và được các cấp khen thưởng.

Qua quá trình thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW, chúng tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, Cấp ủy, Chỉ huy đơn vị có nhận thức đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chỉ đạo triển khai thực hiện một cách chặt chẽ, nghiêm túc; chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, kiểm tra; tuyên truyền và nhân điển hình tiên tiến, cách làm hay, làm tốt; kịp thời chấn chỉnh rút kinh nghiệm đối với những việc chưa làm tốt là yếu tố đầu tiên quyết định chất lượng và thành công của cuộc vận động ở mỗi đơn vị cơ sở.

Hai là, phát huy vai trò nêu gương của Cấp ủy, Chỉ huy đơn vị, nhất là người đứng đầu phải thực sự nêu gương về đạo đức, lối sống cho đảng viên, CBCS. Lãnh đạo, chỉ huy phải tiên phong, tự giác học trước, làm trước, nói ít, làm nhiều, mang lại hiệu quả thiết thực.

Ba là, nội dung  học tập phải cụ thể, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ công tác chuyên môn và công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của đơn vị trong từng thời gian; phải gắn kết, lồng ghép nội dung cuộc vận động với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, với phong trào “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND”… để đưa nội dung cuộc vận động vào thực tiễn công tác, chiến đấu của các đơn vị; phải có sự sáng tạo các hình thức tổ chức phong phú, hấp dẫn, thiết thực lôi cuốn được đông đảo CBCS tự giác tham gia.

Thiếu tá, Thạc sĩ Hoàng Thanh Chung

Phó Trưởng phòng An ninh điều tra