Lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Quảng Bình tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong tình hình mới

324
Đánh giá bài viết

Năm 2018, tình hình kinh tế – xã hội cả nước và tỉnh Quảng Bình có nhiều dấu hiệu khởi sắc nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, khó lường. Nhiều chủ trương, chính sách mới được triển khai thực hiện như Bộ luật hình sự 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017) và các luật liên quan bắt đầu có hiệu lực thi hành với nhiều điểm mới quan trọng (Như việc mở rộng chủ thể phạm tội tham nhũng không chỉ ở khu vực nhà nước mà còn ở ngoài khu vực nhà nước, việc quy định về trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại…); nhiều dự án phát triển kinh tế – xã hội được đưa vào khai thác có hiệu quả, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Tuy nhiên, tình hình tội phạm nói chung và tội phạm kinh tế, tham nhũng nói riêng vẫn có chiều hướng gia tăng, nhất là tội phạm công nghệ cao, tội phạm và vi phạm pháp luật về thuế, buôn lậu, gian lận thương mại…với mức độ vi phạm ngày càng nghiêm trọng hơn. Vì vậy, nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh, xử lý các vụ việc, vụ án về kinh tế và tham nhũng hiện nay đối với lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Bình là hết sức nặng nề; đòi hỏi sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn lực lượng và sự giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài ngành Công an.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Cảnh sát kinh tế CAND trong 62 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Bình đã không ngừng nỗ lực phấn đấu trên mọi mặt, tích cực bám sát địa bàn, chủ động phòng ngừa phát hiện, đấu tranh, điều tra và xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý kinh tế, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh nhà. Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương trong việc tham mưu, kiến nghị các giải pháp khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế – xã hội; làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác theo dõi, đôn đốc, điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo, không để xảy ra tình trạng oan, sai, bỏ lọt tội phạm hoặc giải quyết chậm tiến độ.

Trên lĩnh vực đấu tranh chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, lực lượng Cảnh sát kinh tế luôn tỏ ra nhạy bén, chủ động tích cực nắm tình hình trên các tuyến, ngành hàng trọng điểm; đề ra nhiều phương án nhằm đấu tranh có hiệu quả tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và xâm phạm sở hữu trí tuệ. Xây dựng và triển khai thực hiện các Kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đạt kết quả cao, nhất là tập trung đấu tranh chống tội phạm buôn bán và vận chuyển hàng cấm, các loại hàng  không đảm bảo VSATTP, các loại linh kiện điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ…tại các địa bàn trọng điểm như tuyến Quốc lộ 1A, Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, không để hình thành các điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại. Trong 06 tháng đầu năm 2018, toàn lực lượng đã phát hiện, điều tra và xử lý 71 vụ/66 đối tượng; tổng giá trị hàng hóa thu giữ và xử lý ước tính trên 4 tỷ đồng và xử phạt vi phạm hành chính số tiền 474.100.000 đồng.

Song song với việc tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh các loại tội phạm kinh tế và tham nhũng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Cảnh sát kinh tế ngày càng trong sạch; việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 07/CT-BCA-X11, ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới” đã được cấp ủy Đảng, chỉ huy đơn vị quan tâm thực hiện thường xuyên. Triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trong đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND (11/3/1948-11/3/2018) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). Qua các đợt thi đua nhiều cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Cảnh sát kinh tế đã lập nhiều thành tích được các cấp ghi nhận và khen thưởng.

Tiếp tục phát huy những chiến công đã đạt được trong quá trình đấu tranh tội phạm kinh tế và tham nhũng, thời gian tới lực lượng Cảnh sát kinh tế – Công an Quảng Bình tập trung làm tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc về tình hình, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay đối với công tác đấu tranh chống tội phạm kinh tế và tham nhũng, tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện trong những tháng cuối năm 2018. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cho CBCS trong toàn lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Bình những chủ trương chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, Bộ Công an, Công an tỉnh về đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, như: Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác phát hiện các vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Nghị quyết Trung ương 4,5 (khóa XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; cơ cấu lại Doanh nghiệp Nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế; từ đó xây dựng các kế hoạch, biện pháp cụ thể để phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tế, tham nhũng.

2. Thực hiện nghiêm túc chủ trương của Bộ Chính trị, của Đảng ủy Công an Trung ương và Thường vụ, Lãnh đạo Công an tỉnh về việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đi đôi với việc hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng. Nâng cao chất lượng đội ngũ của lực lượng Cảnh sát kinh tế; đổi mới tư duy, nhận thức, nhận diện một cách đầy đủ về môi trường, đối tượng đấu tranh, phương thức thủ đoạn của tội phạm kinh tế và tham nhũng trong tình hình hiện nay; không ngừng học hỏi, trang bị những kiến thức chuyên môn, pháp luật, ngoại ngữ, tin học, áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ của Cách mạng công nghiệp 4.0 vào thực tiễn đấu tranh tội phạm kinh tế, tham nhũng trong giai đoạn hiện nay.

3. Tập trung lực lượng bám sát địa bàn, chủ động phát hiện những vụ việc phức tạp nổi lên trên các lĩnh vực kinh tế để kịp thời tham mưu cho Thường vụ, Lãnh đạo Công an tỉnh, các ban, ngành địa phương những phương án đấu tranh, giải quyết triệt để các hành vi vi phạm pháp luật về kinh tế. Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, theo dõi; đảm bảo yêu cầu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ. Tăng cường công tác hướng dẫn, chỉ đạo, phân cấp mạnh cho Công an các huyện, thị xã Ba Đồn, thành phố Đồng Hới trong công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm kinh tế, tham nhũng; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ ra biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của Công an địa phương. Chủ động phối hợp với các cơ quan tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, bảo đảm xử lý nhanh chóng, hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác phòng ngừa và đấu tranh, xử lý tội phạm kinh tế, tham nhũng.

4. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành điều lệnh, đồng thời quan tâm làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, thực hiện tốt chính sách cán bộ. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy phải thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của cán bộ, kịp thời động viên, tháo gỡ những vướng mắc trong tư tưởng. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là lực lượng điều tra viên có đủ phẩm chất, năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, tiếp tục cải tiến, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy, tăng cường theo dõi, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chủ trương, chương trình công tác, kế hoạch đã đề ra, đặc biệt là giữ vững đoàn kết nội bộ. Quyết tâm xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Cảnh sát kinh tế “Vững về pháp luật; Giỏi về nghiệp vụ; Thông thạo về quản lý kinh tế; Nghiêm về kỷ luật, kỷ cương; Đẹp về đạo đức, lối sống”.

Đại tá Phạm Quang Du      

Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế