Lực lượng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Bình phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục đổi mới các mặt công tác, tham mưu đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn Quảng Bình

102
Đánh giá bài viết

Cách đây 72 năm, ngày 18/4/1946 Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã· ký Nghị định số 121/NĐ quy định về tổ chức Việt Nam Công an vụ gồm 03 cấp và ở mỗi cấp Công an đều có tổ chức Văn phòng làm nhiệm vụ tham mưu, phục vụ trực tiếp cho các cấp lãnh đạo chỉ đạo. Đây được coi là mốc lịch sử đánh dấu sự ra đời của lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (CAND). Đến ngày 09/12/2000, Bộ trưởng Bộ Công an ra Quyết định số 799/QĐ-BCA lấy ngày 18/4 hàng năm làm ngày truyền thống của lực lượng Tham mưu CAND.

Gắn liền với sự hình thành và phát triển của lực lượng Tham mưu CAND Việt Nam, 72 năm qua, lực lượng Tham mưu Công an Quảng Bình ngày một trưởng thành và phát triển toàn diện, đáp ứng và hoàn thành xuất sắc yêu cầu, nhiệm vụ công tác đặt ra, khẳng định rõ vai trò và vị trí của mình trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quảng Bình qua các thời kỳ cách mạng.

Từ những buổi đầu thành lập chính quyền cách mạng còn non trẻ, vận mệnh đất nước đang đứng trước muôn vàn khó khăn “ngàn cân treo sợi tóc”, lực lượng làm công tác tham mưu đã vượt qua mọi gian khổ, chủ động nghiên cứu, nắm bắt tình hình, bám sát cuộc chiến đấu, phục vụ kịp thời cho lãnh đạo Công an các cấp chỉ đạo bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng.

Trong 09 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng Tham mưu Công an Quảng Bình vừa chiến đấu, vừa kịp thời phục vụ lãnh đạo xây dựng và chỉ đạo tổ chức triển khai các kế hoạch phòng thủ sẵn sàng chiến đấu chống kẻ thù xâm lược, kế hoạch xây dựng chiến khu căn cứ địa cách mạng; kế hoạch bảo vệ di dời các cơ quan Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang lên chiến khu để kháng chiến lâu dài, kế hoạch chống địch khủng bố càn quét… vừa trực tiếp chiến đấu bảo vệ chiến khu, bảo vệ các cơ quan lãnh đạo Đảng, chính quyền, vừa phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ nghiên cứu tham mưu lãnh đạo đề ra các chủ trương biện pháp công tác chiến đấu sát hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị góp phần quan trọng thúc đẩy phong trào “Quảng Bình quật khởi” phát triển mạnh mẽ, đập tan âm mưu của kẻ địch, giải phóng quê hương.

Sau ngày hòa bình lập lại ở miền Bắc, lực lượng Tham m­ưu Công an Quảng Bình đã chuẩn bị nội dung phục vụ Lãnh đạo đề ra nhiều kế hoạch công tác Công an góp phần thực hiện nhiệm vụ giảm tô, cải cách ruộng đất, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, xây dựng hợp tác hóa, giáo dục, cải tạo, quản lý bọn địa chủ, cường hào, bọn phản động tay sai của chế độ cũ, đấu tranh chống địch lôi kéo nhân dân di cư vào Nam, chống tình báo, gián điệp…phục vụ công cuộc khôi phục kinh tế, cải tạo XHCN ở địa phương. Lực lượng Tham mưu Công an Quảng Bình đã phục vụ Lãnh đạo Công an các cấp tổ chức nhiều Hội nghị triển khai các kế hoạch công tác lớn sẵn sàng đối phó với các hoạt động phá hoại của địch, bảo vệ miền Bắc XHCN. Tham mưu triển khai kế hoạch phòng không nhân dân, chủ động phòng tránh máy bay và phi pháo của địch bắn phá. Triển khai thực hiện kế hoạch K8, K9, K10, K15 bảo vệ an toàn hơn 6 vạn con em người Quảng Bình, Vĩnh Linh, Quảng Trị sơ tán ra các tỉnh phía Bắc theo chủ trương của Đảng, Chính phủ. Tham mưu phục vụ cấp ủy, chính quyền chỉ đạo sâu sát công tác tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ giao thông vận tải, bảo vệ tài sản chi viện cho chiến trường miền Nam.

Đất nước độc lập thống nhất, Bình Trị Thiên sum họp một nhà, lực lượng Tham m­ưu Công an Quảng Bình sát cánh cùng lực lượng Tham mưu Công an Quảng Trị, Công an Thừa Thiên – Huế tham mưu cho lãnh đạo ban hành nhiều chủ trương, quyết sách để tiếp quản vùng mới giải phóng, phát hiện đấu tranh trấn áp bọn phản cách mạng và tội phạm khác; thực hiện công tác xây dựng và bảo vệ nền ANTT, xã hội mới, phục vụ công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế; tổ chức giáo dục và cải tạo ngụy quân, ngụy quyền, tàn dư chế độ cũ. Đấu tranh làm thất bại kế hoạch hậu chiến và chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch, giữ vững chính trị, đảm bảo TTATXH, khắc phục hậu quả nặng nề do chiến tranh để lại, bảo vệ công cuộc xây dựng CNXH.

Sau ngày tỉnh Quảng Bình được tái lập, thực hiện công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mặc dù phải gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng với tinh thần cách mạng quật khởi và truyền thống của quê hương “Hai giỏi”, cùng với lực lượng Công an trong tỉnh, lực lượng Tham mưu Công an Quảng Bình kịp thời tham mưu phục vụ lãnh đạo triển khai thực hiện nhiều Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước và ngành Công an về nhiệm vụ bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH trong tình hình mới; phát động phong trào thi đua học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trong thời kỳ đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những chuyển biến mới, với nhiều thuận lợi song cũng đầy thách thức, đòi hỏi lực lượng Tham mưu Công an Quảng Bình phải tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt công tác, kịp thời tham mưu, kiến nghị đề xuất Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chủ trương, giải pháp phù hợp để giữ vững ổn định an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội mở rộng quan hệ đối ngoại của tỉnh nhà.

Đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh tổ chức phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để chủ động có kế hoạch phòng ngừa đấu tranh âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 09 của Chính phủ và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về Chiến lược ANQG, Nghị quyết TW8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chỉ thị 48-CT/TW… Tham mưu tổ chức các hội nghị tổng kết các chuyên đề  ANTT như: an ninh tôn giáo, an ninh biên giới, an ninh nông thôn, tổng kết đấu tranh chuyên án… Tham mưu diễn tập khu vực phòng thủ; diễn tập phòng chống gây rối, bạo loạn, khủng bố, bắt cóc con tin; phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; tham mưu xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh đã tạo khí thế thi đua sôi nổi nổi trong toàn lực lượng.

Trong những năm gần đây, lực lượng Tham mưu Công an Quảng Bình đã ghi thêm nhiều chiến công nổi bật, chủ động tham mưu cho các cấp lãnh đạo, chính quyền, ban hành nhiều chủ trương, biện pháp chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ về công tác bảo vệ an ninh quốc gia; kịp thời phát hiện, ngăn chặn âm mưu, kế hoạch, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và bọn phản động trong và ngoài nước nhằm gây mất ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Tham mưu triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa đấu tranh trấn áp tội phạm, tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT. Thường xuyên đổi mới công tác, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ để nâng cao chất lượng, hiệu quả các khâu công tác tham mưu. Ngày càng khẳng định vai trò trung tâm giúp lãnh đạo quản lý, điều hành, là đầu mối thông tin của lãnh đạo trong toàn bộ các mặt công tác Công an.

Ghi nhận những công lao, thành tích đó, lực lượng Tham mưu CAND Quảng Bình đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 02 Huân chương Chiến công hạng Nhì và hạng Ba, 03 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, hạng Nhà và hạng Ba; nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và Chính quyền địa phương. Từ năm 1993 đến năm 2017 liên tục được công nhận danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”; 9 lần được Bộ Công an tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở”; hàng chục lượt CBCS được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huy chương Vì an ninh Tổ quốc, Huy chương Chiến sỹ vẻ vang các hạng, hàng trăm lượt CBCS được công nhận Chiến sỹ Thi đua, Chiến sỹ Tiên tiến…

Thời gian tới, để hoàn thành nhiệm vụ của mình, lực lượng Tham mưu Công an Quảng Bình cần phải:

Một là, đổi mới sâu sắc, toàn diện và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu trong toàn lực lượng Công an Quảng Bình. Cấp ủy, Công an các đơn vị, địa phương phải thật sự coi trọng công tác tham mưu, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là công tác cơ bản, chiến lược của ngành.

Hai là, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, nắm tình hình, dự báo tình hình, nhất là dự báo chiến lược tập trung vào tất cả các lĩnh vực bảo đảm chính xác, nhạy bén, kịp thời. Các hoạt động bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng CAND phải được tham mưu cụ thể hóa việc thực hiện bằng kế hoạch, phương án, giải pháp, biện pháp giúp cho sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an các cấp được kịp thời, có hiệu quả đúng với đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước.

Ba là, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu. Củng cố và nâng cấp hệ thống Trung tâm thông tin chỉ huy và hệ thống Trung tâm thông tin của lực lượng CAND theo hướng chính quy, hiện đại, tiếp nhận xử lý thông tin, phục vụ có hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh.

Bốn là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu từ cơ sở, không ngừng học tập nâng cao trình độ lý luận, đúc kết kinh nghiệm thực tiễn công tác để nâng cao trình độ nghiệp vụ, kiến thức pháp luật và khoa học kỹ thuật. Xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu Công an Quảng Bình có kiến thức tập hợp, nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thực, nhạy bén, chủ động, sáng tạo, khách quan, toàn diện, sâu sắc và cụ thể.

Trung tá, Ths Nguyễn Anh Dương

                                                                                                                                        Trưởng phòng Tham mưu