Mở đợt “cao điểm 90 ngày đêm chuẩn bị cho bỏ sổ tạm trú, sổ hộ khẩu giấy”

234

Ngày 13/10, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa ban hành Kế hoạch mở “cao điểm 90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành những chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.

Việc mở cao điểm nhằm cụ thế hóa thực hiện Nghị quyết 13, ngày 30/9/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương cũng như những chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đánh giá chỉ tiêu cấp căn cước công dân (CCCD) và chuẩn bị các điều kiện thực hiện cho thời điểm trên.

Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an thông tin, Kế hoạch “cao điểm 90 ngày, đêm” nhằm nâng cao nhận thức, xác định cụ thể vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu Công an các cấp trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”; cấp CCCD, cấp định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến để chuẩn bị các điều kiện bảo đảm việc triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường triển khai thực hiện Đề án 06.

Công an các đơn vị, địa phương thực hiện cao điểm rà soát, cấp CCCD gắn chip chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sau ngày 31/12/2022.

Trong “cao điểm 90 ngày, đêm”, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH phân rõ những phần việc với thời gian phải hoàn thành cụ thể, qua đó, Công an các đơn vị, địa phương bám sát kế hoạch để thực hiện hiệu quả; khẩn trương hoàn thành điều tra cơ bản rà soát, phân loại công dân trên địa bàn chưa được cấp CCCD theo diện thường trú, tạm trú, chưa được giải quyết đăng ký thường trú; các trường hợp không thể thu nhận hồ sơ cấp CCCD.

Cập nhật, tạo biến động dân cư trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với các trường hợp không thể thu nhận hồ sơ cấp CCCD để Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đối sánh, điều chỉnh kịp thời danh sách các trường hợp chưa thu nhận hồ sơ cấp CCCD. Tăng cường thực hiện các nội dung, giải pháp quản lý tạm trú, xác minh và trả lời xác minh theo hướng dẫn. Tham mưu với Đảng ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các đơn vị, tổ chức tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính vận động, hướng dẫn công dân làm thủ tục cấp CCCD đối với trường hợp sử dụng chứng minh Nhân dân (CMND) 9 số khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng đó là bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”. Công an địa phương hoàn thành việc thực hiện rà soát, đề nghị xác lập lại số định danh cá nhân, huỷ thẻ CCCD gắn chip sai thông tin. Tăng cường các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu làm sạch dữ liệu; tiếp tục rà soát, đối chiếu tàng thư, bổ sung, cập nhật thông tin CMND 9 số vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đối với những trường công dân chuyển khẩu từ các địa phương khác đến không có hồ sơ trong tàng thư CMND 9 số, đề nghị lập phiếu xác minh gửi Công an địa phương nơi công dân sinh sống trước đây để trao đổi thông tin CMND 9 số. Tiếp nhận, giải quyết hiệu quả hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến. Thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đăng ký cư trú, cấp CCCD theo chỉ tiêu được giao trong năm 2022.

Đối với nhóm dịch vụ công trực tuyến của ngành Công an chủ trì bảo đảm tối thiểu 30% hồ sơ đăng ký thường trú, 50% hồ sơ đăng ký tạm trú, 70% hồ sơ khai báo tạm vắng, 100% thực hiện thông báo lưu trú được tiếp nhận thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến; các dịch vụ công còn lại đảm bảo 100% hồ sơ hoàn toàn thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến (không tiếp nhận trực tiếp).

Đối với các dịch vụ công trực tuyến còn lại đảm bảo hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt từ 30% – 40% được tiếp nhận thông qua dịch vụ công trực tuyến. Đối với nhóm dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương tham mưu cho lãnh đạo các cấp có giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, trong đó đối với 11/25 địch vụ công trực tuyến đã hoàn thành tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia đảm bảo tối thiểu 50% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công.

Đối với các dịch vụ công còn lại đảm bảo tối thiểu 20%- 30% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công. Công an các đơn vị, địa phương thực hiện chỉ tiêu cấp tài khoản định danh điện tử. Tổng số tài khoản định danh điện tử phải được kích hoạt thành công 82.701.779 tài khoản, trong đó tài khoản mức 2 là 13.155.109 tài khoản.

Để thực hiện hiệu quả, kịp thời nội dung trên, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cũng đề nghị Công an các cấp tham mưu, đề xuất Đảng ủy, chính quyền các cấp tại địa phương tập trung chỉ đạo hoàn thành việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành có quy định việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự để sửa đổi, bổ bỏ hoặc ban hành mới để bảo đảm có hiệu lực trước ngày 31/12/2022.

Ban hành văn bản chỉ đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức, sở, ban, ngành có chức năng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự nghiên cứu, sử dụng phù hợp, hiệu quả 7 phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế việc yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hạ tầng về hệ thống, bảo đảm an ninh an toàn thông tin để triển khai thực hiện các giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nguồn Báo CAND