NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ HỆ THỐNG TRUYỀN TẢI ĐIỆN 500KV TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

682
Đánh giá bài viết

Hệ thống Truyền tải điện 500KV đi qua địa bàn tỉnh Quảng Bình là một bộ phận thuộc trục xương sống truyền tải điện Bắc Nam có 2 cung đoạn đường dây 500KV đi qua 32 xã, phường thuộc 6 huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Quảng Bình. Tổng chiều dài 2 đoạn tuyến đường dây 500KV là 249,9 km; với 583 vị trí cột và 15 nhà chốt bảo vệ, đặc biệt đoạn tuyến đi qua tỉnh Quảng Bình có đoạn mạch kép (hai đường dây 500KV đi chung cột) với 14 vị trí cột đi qua địa bàn xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh. Hệ thống Truyền tải điện 500KV qua địa bàn tỉnh Quảng Bình là công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia theo Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 04/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa Hệ thống Truyền tải điện 500KV vào Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Cán bộ phòng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn công tác PCCC

Với mục tiêu bảo đảm an ninh, an toàn Hệ thống Truyền tải điện 500KV qua địa bàn tỉnh Quảng Bình các lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp công tác.  Cụ thể:

Xây dựng và triển khai có hiệu quả các quy chế phối hợp, các phương án, kế hoạch, hợp đồng bảo vệ đường dây 500KV như Quy chế phối hợp số 01/QCPH-CAQB-PTC2 ngày 02/12/2015 giữa Công an tỉnh Quảng Bình và Công ty Truyền tải điện 2 về công tác đảm bảo an ninh, bảo vệ an toàn lưới điện;  Phương án phối hợp bảo vệ hệ thống lưới truyền tải điện quốc gia giữa Truyền tải điện Quảng Bình với Công an các huyện, thành phố, thị xã có tuyến đường dây 500KV đi qua. Ngoài ra, Truyền tải điện Quảng Bình đã ký 27 hợp đồng bảo vệ với các xã, phường, thị trấn, lâm trường có Hệ thống Truyền tải điện 500KV đi qua; ký kế hoạch phối hợp với Kiểm lâm Quảng Bình trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng để đảm bảo an toàn hành lang đường dây truyền tải quốc gia đi qua địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 Thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật liên quan công tác bảo đảm an ninh, an toàn tuyến đường dây 500KV, tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn liền với công tác đảm bảo an ninh, an toàn tuyến truyền tải 500KV. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thường xuyên nắm tình hình, kịp thời phát hiện, kiến nghị đơn vị quản lý vận hành khắc phục các sở hở thiếu sót trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống truyền tải 500KV. Tổ chức các biện pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý có hiệu quả với các hành vi xâm phạm an ninh, an toàn hành lang Hệ thống Truyền tải điện 500KV. Quá trình giải quyết các vụ việc đạt kết quả tốt, ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại cho Hệ thống Truyền tải điện 500KV.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ hệ thống Truyền tải điện 500KV luôn được cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm triển khai thực hiện. Đơn vị quản lý vận hành thường xuyên phối hợp với các địa phương có tuyến đường dây 500KV đi qua tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân đối với công tác đảm bảo an ninh, an toàn hành lang tuyến đường dây 500KV. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được thực hiện dưới nhiều hình thức phong phú, nội dung tuyên truyền, vận động bám sát vào các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ hệ thống điện. Qua công tác tuyên truyền, vận động đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa tầm quan trọng của hệ thống Truyền tải điện 500KV, ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của người dân trong công tác đảm bảo ANTT tuyến đường dây 500KV được nâng cao.

Có thể khẳng định rằng, trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự nỗ lực của hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và vai trò nòng cốt của lực lượng Công an tỉnh, Truyền tải điện Quảng Bình đã góp phần làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ an toàn tài sản và vận hành an toàn hệ thống Truyền tải điện 500KV qua địa bàn tỉnh Quảng Bình. Những kết quả đạt được trong công tác đảm bảo ANTT hệ thống Truyền tải điện 500KV là tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Tuy nhiên với đặc thù hệ thống Truyền tải điện 500KV bao gồm nhiều cơ sở vật chất, hạ tầng quan trọng, được đầu tư xây dựng, bố trí ở nhiều địa bàn khác nhau, trong đó rất nhiều nơi đi qua những địa hình phức tạp, rừng núi, xa khu dân cư, vùng giáp biên giới, giao thông đi lại khó khăn. Tại một số địa phương, tình hình diễn biến phức tạp như gần các khu vực dân tự khai thác đất, đá, khoáng sản, thu gom phế liệu, tệ nạn ma túy, trộm cắp vật tự, tài sản thiết bị lưới điện… là những nơi có nguy cơ cao đe dọa vận hành an toàn hệ thống truyền tải điện. Hiện tượng vi phạm hành lang an toàn đường dây vẫn xảy ra như dân trồng cây cao gần hành lang có thể đổ vào đường dây khi có gió bão, nổ mìn khai thác đá, cát gần chân cột điện, xây nhà vi phạm khoảng cách …luôn là nguy cơ tiềm ẩn gây mất an ninh, an toàn vận hành hệ thống điện. Bên cạnh đó công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống Truyền tải điện 500KV vẫn còn một số tồn tại nhất định như: Công tác đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống truyền tải 500KV được các cơ quan, ban ngành triển khai trên cơ sở thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao mà chưa có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành; hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ hệ thống Truyền tải điện 500KV chưa cao; trong một số trường hợp cụ thể, công tác nắm tình hình, thông tin báo cáo chưa kịp thời đã ảnh hưởng đến kết quả giải quyết các vụ việc liên quan an toàn hệ thống Truyền tải điện 500KV.

Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANTT hệ thống Truyền tải điện 500KV trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới cần thực hiện tốt các biện pháp sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT hệ thống Truyền tải điện 500KV. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo ANTT hệ thống Truyền tải điện 500KV cho cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội nói chung và đảm bảo an toàn lưới điện cao áp nói riêng như Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Chỉ thị số 11/CT-BCT ngày 24/5/2013 của Bộ Công Thương về tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn công trình lưới điện cao áp và vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia.

Hai là, bổ sung hoàn thiện cơ sở pháp lý, xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự hệ thống Truyền tải điện 500KV. Rà soát, bổ sung các quy định liên quan công tác đảm bảo ANTT hệ thống Truyền tải điện 500KV trên địa bàn tỉnh Quảng Bình phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; Xây dựng phương án huy động các lực lượng, ban, ngành xử lý các tình huống đột xuất, phức tạp về ANTT gây ảnh hưởng đến hệ thống Truyền tải điện 500KV; tăng cường phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường có hệ thống Truyền tải điện 500KV đi qua trong công tác đảm bảo ANTT hệ thống Truyền tải điện 500KV.

Ba là, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Công an  nhằm chủ động nắm chắc tình hình, dự báo chính xác, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động xâm phạm an toàn hệ thống Truyền tải điện 500KV. Xây dựng và thường xuyên tổ chức diễn tập các phương án phòng chống khủng bố, biểu tình phá rối an ninh, bạo loạn lật đổ, tụ tập đông người gây rối trật tự công cộng, nhất là tại các trạm biến áp, mục tiêu quan trọng thuộc hệ thống Truyền tải điện 500KV nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và kỹ năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phức tạp xảy ra. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến hệ thống Truyền tải điện: trộm cắp thiết bị, phá hoại tài sản, cơ sở vật chất; gây rối, cản trở cán bộ công nhân viên quản lý, vận hành hệ thống Truyền tải điện 500KV.

Bốn là, đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, nâng cao hiệu quả thiết thực phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  tại các địa bàn có hệ thống Truyền tải điện 500KV. Mục đích của công tác tuyên truyền nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo vệ tài sản thuộc hệ thống Truyền tải điện 500KV, không có các hành vi gây cản trở công tác quản lý, vận hành hệ thống Truyền tải điện 500KV qua địa bàn tỉnh Quảng Bình. Các hình thức tuyên truyền phải phong phú, linh hoạt; nội dung đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn cụ thể. Phát huy tối đa tác dụng của các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở, nhất là trong giải quyết các nhiệm vụ đột xuất; Tiếp tục xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; có chính sách động viên khen thưởng những điển hình trong công tác bảo đảm ANTT hệ thống Truyền tải điện 500KV; tổ chức các lớp tập huấn về công tác bảo đảm ANTT hệ thống Truyền tải điện cho cán bộ công nhân viên quản lý vận hành, lực lượng hợp đồng bảo vệ, lực lượng bảo vệ tại các công trình, mục tiêu trọng điểm thuộc hệ thống Truyền tải điện 500KV.

Năm là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, đặc biệt là tại các địa bàn có hệ thống Truyền tải điện 500KV nhằm chủ động kiểm soát tình hình, kịp thời phát hiện và giải quyết tốt những phức tạp về an ninh trật tự tại cơ sở. Cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các đơn vị phải thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, không ngừng củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở nhằm góp phần giữ vững các mặt trật tự an toàn xã hội, kết hợp giữa công tác đảm bảo ANTT hệ thống Truyền tải điện 500KV với giải quyết tốt các mặt an ninh xã hội tại địa bàn như: an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, giải quyết các tranh chấp khiếu kiện, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân đặc biệt là các vấn đề liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công công trình 500KV, tranh chấp đất đai liên quan đến hành lang tuyến 500KV. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành chức năng phải chịu trách nhiệm nếu để tình hình ANTT phức tạp kéo dài, mất kiểm soát ảnh hưởng đến quá trình vận hành an toàn hệ thống Truyền tải điện 500KV.

Thượng tá Phạm Sinh Bích                    

Phó Trưởng phòng phụ trách phòng An ninh kinh tế