NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH, BẢO VỆ AN TOÀN HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

362
Đánh giá bài viết

Ngành điện có vai trò to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và là nhân tố quan trọng góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng. Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, cơ sở hạ tầng, công trình, tài sản phục vụ cho hoạt động điện lực trải rộng khắp toàn tỉnh với hàng trăm trạm biến áp, hàng ngàn vị trí cột và hàng chục ngàn km đường dây từ 500KV, 220KV đến các đường dây trung, hạ áp. Tài sản của ngành điện là hệ thống các công trình có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, là mục tiêu trọng điểm cần tập trung công tác bảo vệ. Thực tiễn công tác đảm bảo an ninh, bảo vệ an toàn hoạt động điện lực của Công an các đơn vị, địa phương thời gian qua đã đạt được một số kết quả như sau:

1. Thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan an ninh, an toàn hoạt động điện lực như: Luật Điện lực, Nghị định 14/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện và Thông tư số 31/2014/TT-BCT, ngày 02/10/2014 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện. Tham mưu Truyền tải điện Quảng Bình, Công ty Điện lực Quảng Bình, Chi nhánh điện cao thế phối hợp chính quyền địa phương và các ban ngành có liên quan tổ chức phổ biến pháp luật, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân khu vực vành đai chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về an toàn hành lang lưới điện; tham mưu giải quyết tình hình khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các công trình điện trên địa bàn.

2. Chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa bàn có các công trình, cơ sở hạ tầng ngành điện và khu vực giáp ranh nhằm tham mưu cho lãnh đạo các đơn vị có thẩm quyền khẩn trương chỉ đạo, xử lý các vụ việc vi phạm an ninh trật tự và an toàn theo đúng quy định của pháp luật. Định kỳ, kiểm tra tình hình an ninh trên các tuyến đường dây; tiến hành kiểm tra tăng cường và đột xuất trước các dịp Lễ, Tết, các sự kiện quan trọng… để nắm bắt tình hình an ninh, an toàn, phát hiện các dấu hiệu phức tạp về an ninh trật tự có liên quan ngành điện để chủ động tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo có biện pháp đấu tranh, xử lý kịp thời. Bảo vệ an toàn tuyệt đối cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, công nhân viên ngành điện đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

3. Xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý, vận hành điện lực trên địa bàn trong việc trao đổi thông tin tài liệu, phục vụ công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế; tham mưu hướng dẫn và tổ chức triển khai các biện pháp quản lý nhằm bảo vệ đội ngũ cán bộ không để các thế lực thù địch, tội phạm móc nối, lôi kéo; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng ngừa tố giác tội phạm; quản lý, giáo dục cán bộ, công nhân viên, đặc biệt là lực lượng bảo vệ đề cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, chấp hành các quy trình, quy định trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn. Thực hiện Quy chế phối hợp với Công ty Truyền tải điện 2 và các đơn vị trực thuộc Tổng công ty điện lực miền Trung hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Công an tỉnh Quảng Bình thường xuyên cử cán bộ khảo sát thực tế các tuyến đường dây, xác định các vị trí xung yếu, trọng điểm đề ra phương án bảo vệ phù hợp, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cao nhất cho hệ thống điện lực trên địa bàn. Định kỳ, huấn luyện, đào tạo công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn cho cán bộ, công nhân viên ngành điện; đào tạo, cấp chứng chỉ cho lực lượng bảo vệ chuyên trách tại các đơn vị hoạt động trên lĩnh vực điện lực.

4. Phát hiện, đấu tranh kịp thời và xử lý có hiệu quả với các đối tượng có hành vi xâm hại các công trình, đe dọa an toàn hành lang lưới điện. Công an các đơn vị, địa phương đã giải quyết nhanh chóng, dứt điểm, hiệu quả các hành vi như: Trộm cắp điện, phá hủy công trình, phương tiện do ngành điện quản lý, xâm phạm an toàn hành lang lưới điện… Với những vụ việc có tính chất nghiêm trọng, lực lượng Công an đã điều tra, xử lý kịp thời, đúng người, đúng tội, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời nâng cao hiệu quả giáo dục, răn đe.

5. Thường xuyên tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của hệ thống điện quốc gia, không khai thác rừng, trồng rừng, rà phế liệu, đốt rẫy, khai thác đất… trong hành lang an toàn lưới điện cao áp; tuyên truyền, giáo dục cho học sinh không thả diều, săn bắt chim hoặc ném đá vào bát sứ trên các trụ điện và đường dây cao áp… Qua đó, nâng cao ý thức cảnh giác và tinh thần trách nhiệm cho nhân dân địa phương trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn công trình trọng điểm quốc gia và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đảm bảo an ninh, bảo vệ an toàn hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thời gian qua vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng hành lang lưới điện chưa cao; quá trình triển khai các quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh với các đơn vị ngành điện chưa có sự đồng bộ, thống nhất với Công an các đơn vị, địa phương; việc sơ kết, tổng kết công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động điện lực chưa được thực hiện nghiêm túc; việc đánh giá kết quả thực hiện để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động điện lực có lúc chưa được coi trọng.

Để đảm bảo an ninh, an toàn lưới điện, thời gian tới Công an các đơn vị, địa phương cần thực hiện tốt một số mặt công tác sau:

Một là, Cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương cần nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung của công tác đảm bảo an ninh, bảo vệ an toàn hoạt động điện lực trong tình hình hiện nay. Đảm bảo an ninh, bảo vệ an toàn hoạt động điện lực là nội dung quan trọng của công tác đảm bảo an ninh năng lượng. Vì vậy, làm tốt công tác đảm bảo an ninh, bảo vệ an toàn hoạt động điện lực sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn.

Hai là, Công an các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch công tác đảm bảo an ninh, bảo vệ an toàn hoạt động điện lực phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa bàn do đơn vị, địa phương mình phụ trách. Quá trình đảm bảo an ninh, bảo vệ an toàn hoạt động điện lực phải tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh đối với công tác đảm bảo an ninh, bảo vệ an toàn hoạt động điện lực, đặc biệt là quá trình tổ chức thực hiện các quy chế phối hợp với các đơn vị hoạt động điện lực đóng trên địa bàn.

Ba là, nâng cao năng lực, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác đảm bảo an ninh, bảo vệ an toàn hoạt động điện lực. Ngành điện có nhiều đặc tính kỹ thuật riêng biệt, các mục tiêu bảo vệ, cơ sở hạ tầng, tài sản ngành điện phân tán ở nhiều địa bàn khác nhau, có những nơi địa hình hiểm trở, phức tạp gây nhiều khó khăn cho công tác đảm bảo an ninh, bảo vệ an toàn hoạt động điện lực. Do đó, cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động điện lực ngoài các yêu cầu về chính trị – pháp luật – nghiệp vụ cần phải chú ý bố trí người am hiểu, có những kiến thức cơ bản về chuyên ngành điện, đồng thời phải là những người có tinh thần trách nhiệm cao, biết khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bốn là, đảm bảo an ninh, bảo vệ an toàn hoạt động điện lực là quá trình vận dụng, triển khai linh hoạt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tuy nhiên cần chú trọng công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phổ biến các quy định của pháp luật về công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động điện; tổ chức tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tại các khu vực có hệ thống điện tham gia công tác phòng ngừa, phát hiện các hành vi xâm phạm an toàn hệ thống điện.

Năm là, xây dựng và duy trì thường xuyên, chặt chẽ mối quan hệ phối hợp với các đơn vị quản lý, vận hành hoạt động điện lực. Quá trình phối hợp cần cụ thể hóa bằng các quy chế, kế hoạch phối hợp, trong đó quy định rõ nội dung, phạm vi phối hợp; chức năng, nhiệm vụ của các bên có liên quan; chế độ thông tin, báo cáo; sơ kết, tổng kết việc thực hiện mối quan hệ phối hợp một cách nghiêm túc, có hiệu quả. Thường xuyên phối hợp với đơn vị quản lý, vận hành tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất lưới điện, kịp thời trao đổi các thông tin có liên quan để các cơ quan có thẩm quyền xử lý triệt để những trường hợp vi phạm pháp luật về an ninh trật tự trên lĩnh vực điện lực.

Thanh Huy