Nữ thủ lĩnh tâm huyết với công tác Hội

52
Đánh giá bài viết

Đến Quảng Lưu, chúng tôi được cán bộ và nhân dân giới thiệu về chị Nguyễn Thị Liệu, Chủ tịch Hội phụ nữ xã là một nữ cán bộ hội năng động, nhiệt tình. Chị đã vận động xây dựng nhiều mô hình thiết thực đưa phong trào hội ngày một phát triển đi lên, tạo điều kiện để chị em gắn kết giúp đỡ lẫn nhau, ổn định cuộc sống. Là tấm gương điển hình trong thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

 

Chị Nguyễn Thị Liệu (giữa)

 

Trước những tác động của mặt trái xã hội đã làm ảnh hưởng đến lối sống thực dụng của một bộ phận lớp trẻ, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trong lứa tuổi thanh thiếu niên trên địa bàn xã Quảng Lưu trong những năm gần đây diễn biến phức tạp. Với trách nhiệm là Chủ tịch Hội phụ nữ xã, Chị đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, cùng Ban chấp hành hội và các hội viên tích cực phối hợp Ban Công an xã đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức, nội dung phong phú, hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình trong việc quản lý, giáo dục con em; tập trung giáo dục đạo đức, lối sống, tuyên truyền, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội ngay từ gia đình gắn với thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, chú ý địa bàn, đối tượng có nguy cơ cao, phức tạp về an ninh trật tự.

Chị tâm sự: Từ buổi đầu mới tiếp cận công việc, bản thân tôi thấy có rất nhiều bỡ ngỡ; đêm về cứ trăn trở, suy nghĩ mãi làm thế nào đây để hoàn thành tốt công việc được giao; thế là cứ tìm tòi, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm từ những tài liệu hay, những phong trào tốt ở các đơn vị bạn trên sách báo cũng như trong thực tiễn; rồi công việc quen dần, cứ thế mà phấn đấu vươn lên.

Hơn 6 năm với cương vị là Chủ tịch Hội phụ nữ, chị Nguyễn Thị Liệu không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tích cực học tập nâng cao trình độ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Chị đã làm tốt công tác tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch với nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội. Chỉ đạo thành lập mô hình “Tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”, nhằm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang được các Chi hội trên địa bàn duy trì và nhân rộng. Những năm gần đây, để thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, Chị đã chủ động phối hợp với các bàn ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền để chị em hội viên, nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia tìm hiểu về kiến thức pháp luật; nêu cao ý thức bảo vệ môi trường, phân loại và xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình, tích cực tham gia phong trào thi đua “Phụ nữ Quảng Lưu chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Nổi bật, chị Nguyễn Thị Liệu đã cùng với Hội bám sát quy chế phối hợp hoạt động trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự theo tinh thần Nghị quyết liên tịch số 01. Thường xuyên phối hợp Ban Công an xã quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là vận động gia đình quản lý, giáo dục con em không vi phạm pháp luật, tránh xa những hệ lụy, tệ nạn xã hội. Đồng thời, Chị còn là một tấm gương điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đã cùng với Hội chỉ đạo, triển khai xây dựng thiết thực nhiều mô hình như: Câu lạc bộ phụ nữ với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các Chi hội đảm bảo an ninh trật tự, Chi hội phụ nữ với công tác giáo dục người thân chấp hành tốt pháp luật…, gặp gỡ, cảm hóa 19 trường hợp tù tha về, đã tác động làm cho họ xóa đi mặc cảm, an tâm tư tưởng và tạo điều kiện để họ vay vốn, học nghề, tạo công ăn việc làm, ổn định cuộc sống, qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Trần Hà