Phát huy truyền thống 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (19/8/1945 – 19/8/2017), CBCS Công an tỉnh Quảng Bình nguyện trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân

66

Ra đời trong những ngày bão táp Cách mạng tháng Tám và trải qua mỗi chặng đường cách mạng của Đảng, dân tộc, trong chiến tranh giải phóng dân tộc hay trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng với Quân đội nhân dân, lực lượng Công an nhân dân (CAND) luôn xứng đáng là một trong những lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đồng chí Thiếu tướng Từ Hồng Sơn- Ủy viên BTVTU, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình trao Huy chương chiến sĩ vẽ vang cho cán bộ cốt cán Công an qua các thời kỳ

Cùng với chính quyền cách mạng, quân và dân cả nước, lực lượng CAND ngay từ ngày đầu ra đời (19/8/1945) đã bắt tay ngay vào cuộc đấu tranh quyết liệt chống “thù trong giặc ngoài”, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ nhân dân trong hoàn cảnh vô vàn khó khăn, thử thách. Ngay trong những ngày đầu thành lập, lực lượng CAND đã phải đấu tranh với biết bao cam go, thử thách và lập nên nhiều chiến công vang dội, phát hiện và đập tan mọi mưu đồ thâm độc và hành động phá hoại của bọn phản cách mạng, các thế lực chống đối, bảo vệ Đảng, Chính quyền dân chủ nhân dân trong những ngày đầu non trẻ. Một trong những chiến công điển hình trong thời gian này là lực lượng CAND đã dũng cảm, mưu trí kịp thời khám phá âm mưu, hoạt động phá hoại của đặc vụ Tưởng, gián điệp Pháp câu kết với các đảng phái chính trị phản động trong nước trong vụ án “Ôn Như Hầu”, đập tan âm mưu gây bạo loạn hòng lật đổ chính quyền dân chủ nhân dân, bảo vệ vững chắc chính quyền cách mạng. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng CAND đã dựa vào dân, phát động phong trào “Ba không”, “Phòng gian bảo mật” và phong trào “Rèn cán bộ lập chiến công”, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các âm mưu hoạt động phá hoại của bọn tình báo, gián điệp và bọn phản động tay sai; bảo vệ an toàn các cơ quan của Đảng, Chính phủ và giữ bí mật các kế hoạch quân sự, các lực lượng của ta; góp phần quan trọng vào chiến thắng của quân và dân ta mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi hoàn toàn.

Trải qua hơn 20 năm, nước ta vừa kháng chiến chống Mỹ, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng CAND đã đấu tranh anh dũng, ngoan cường, phát hiện và đánh bại các hoạt động gián điệp biệt kích ở miền Bắc, các hoạt động tình báo của đế quốc Mỹ và bọn tay sai; trấn áp các hoạt động phá hoại, gây rối của bọn phản cách mạng và tội phạm khác, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội ở miền Bắc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, tính mạng và tài sản của nhân dân. Lực lượng An ninh miền Nam đã chủ động nắm chắc âm mưu, ý đồ của Mỹ – Ngụy; bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các cơ quan đầu não Trung ương Cục miền Nam và các bộ phận cơ mật, thiết yếu của cách mạng, bảo vệ lực lượng và cơ sở của cuộc kháng chiến; cùng với quân và dân ta đánh đổ ngụy quyền tay sai, đánh bại chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giành chính quyền về tay nhân dân; góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cùng với lực lượng CAND cả nước, 72 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, của Thường vụ Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh, toàn lực lượng Công an Quảng Bình không ngừng được xây dựng ngày càng lớn mạnh về mọi mặt đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANQG, đảm bảo TTATXH. Đã tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, của Bộ Công an về công tác Công an trong tình hình mới; tổ chức thực hiện có hiệu quả “Chiến lược an ninh quốc gia”, “Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm”, “Chương trình quốc gia phòng, chống ma túy” và các chương trình, kế hoạch khác về công tác đảm bảo ANTT của Chính phủ, Bộ Công an, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh về âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và tội phạm, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào sự nghiệp đảm bảo ANTT trên địa bàn. Thường xuyên đổi mới các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, tăng cường lực lượng về cơ sở, địa bàn, tuyến, khu kinh tế, khu du lịch trọng điểm, nắm chắc tình hình hoạt động của các loại đối tượng trong nội địa để đấu tranh, ngăn chặn. Chủ động tham mưu và trực tiếp giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh xã hội, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa – tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh tôn giáo, an ninh nội bộ…; tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn các lễ hội, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương; bảo vệ an toàn tuyệt đối các đoàn cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh; đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm; làm tốt công tác quản lý vũ khí, vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ; đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nỗ, trật tự an toàn giao thông; thực hiện tốt công tác trực ban, trực chiến và chế độ thông tin báo cáo theo đúng quy định…không để xảy ra đột xuất, bất ngờ về ANTT. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, lấy việc xây dựng phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, lòng trung thành với Đảng làm mục tiêu giáo dục, rèn luyện; tổ chức thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, phong trào “Học tập và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy CAND”, “Học tập, noi theo tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp” gắn với việc thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng. Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, có lối sống trong sạch, giản dị, chấp hành kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, tận tụy với công việc, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Chính quyền địa phương giao, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Những đóng góp và hy sinh của lực lượng Công an Quảng Bình đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nhân dân ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Chiến công các hạng nhất, nhì, ba; Huân chương Quân công hạng 3; 10 lần được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cờ thưởng “Đơn vị thi đua khá nhất”; 03 lần được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Cờ luân lưu; được nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng thưởng Huân chương Hữu nghị đặc biệt; 18 lượt đơn vị, 11 CBCS được Đảng, Nhà nước tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hàng trăm tập thể, hàng ngàn cá nhân tiêu biểu đã được tặng thưởng Huân chương, Huy chương và nhiều phần thưởng cao quý khác do các cấp trao tặng.

Thời gian tới, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tình hình an ninh, chính trị, kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất trắc, khó lường. Thế giới tiếp tục đối mặt với những vấn đề mang tính toàn cầu như khủng bố quốc tế, xung đột sắc tộc, dân tộc, tôn giáo, những vấn đề an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, an ninh mạng, thiên tai, dịch bệnh… tình hình tranh chấp trên biển Đông, tranh chấp biên giới lãnh thổ trên bộ đã và đang có những diễn biến phức tạp, đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Các thế lực thù địch không từ bỏ mục tiêu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, triệt để khai thác những khó khăn của Việt Nam trong quá trình hội nhập để tiếp tục gia tăng các hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ… đối với nước ta. Hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động đang là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ, cuộc sống bình yên của nhân dân.

Trong bối cảnh đó, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn, toàn lực lượng Công an Quảng Bình cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Ngành, của Tỉnh về đảm bảo ANTT, trong đó tập trung thực hiện tốt một số công tác trọng tâm sau:

1. Xác định bảo vệ Đảng, Nhà nước nói chung, bảo vệ Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân trên địa bàn Quảng Bình nói riêng là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả, đồng thời là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi toàn lực lượng Công an Quảng Bình phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành về mọi mặt, thực hiện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, với Đảng và Nhà nước, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, mưu trí, dũng cảm đấu tranh với các thế lực chống phá cách mạng; phòng, chống các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ và thực hiện nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kính trọng, lễ phép, gắn bó máu thịt với nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

2. Thường xuyên làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo các tình huống phức tạp có thể xảy ra để chủ động tham mưu đề xuất Cấp ủy, Chính quyền địa phương đề ra các chủ trương, biện pháp, huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; chủ động xây dựng và tổ chức diễn tập các phương án phòng chống bạo loạn, khủng bố, bắt cóc con tin… không để bị động, bất ngờ. Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra đối với các cấp, các ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Tích cực tham gia xây dựng, củng cố phát triển khối đại đoàn kết dân tộc, tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận An ninh nhân dân gắn với thế trận Quốc phòng toàn dân rộng khắp.

3. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới” và các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em…Tăng cường phối hợp với các ban, ngành chức năng, cấp ủy chính quyền các cấp tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn. Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về ANTT, chủ động tham mưu cho Ban an toàn giao thông tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông; phối hợp triển khai tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; đảm bảo công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; phòng chống cháy, nỗ; bảo vệ an toàn trại tạm giam, nhà tạm giữ; giữ gìn tốt trật tự công cộng…

4. Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng Đảng với bảo vệ Đảng; phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, phòng ngừa tiêu cực và suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong CBCS, đảng viên; nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Chú trọng công tác đấu tranh phản bác lại các luận điệu tuyên truyền sai trái của các thế lực thù địch, nhất là với các trung tâm phá hoại tư tưởng bên ngoài và số đối tượng chống đối trong nước. Làm tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc phối hợp, hỗ trợ các mặt công tác của lực lượng CAND. Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành về bảo vệ bí mật, quản lý chặt chẽ thông tin, tài liệu…

5. Không ngừng xây dựng lực lượng Công an Quảng Bình thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có số lượng, cơ cấu hợp lý, với chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, của Thường vụ Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng lực lượng Công an Quảng Bình vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao giác ngộ lý tưởng và đạo đức cách mạng, rèn luyện ý chí chiến đấu, tinh thần cách mạng tiến công, phương pháp công tác khoa học, kỷ luật nghiêm. Đẩy mạnh phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Phong trào học tập và thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy CAND”, “Ghi sổ vàng lập công mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân”; các cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, “Xây dựng người Công an Quảng Bình văn hóa, gắn bó mật thiết với nhân dân”, “Học tập, noi theo tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp” và đợt thi đua đặc biệt chào mừng 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy CAND (11/3/1948 – 11/3/2018) và ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948 – 11/8/2018)… bằng những biện pháp phong phú, sáng tạo, thiết thực hơn. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Bình phải không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt, nhất là trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ, tin học; xây dựng phong cách sống và làm việc gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

Phát huy truyền thống 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, toàn lực lượng Công an Quảng Bình quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thủ thách, cùng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong tỉnh phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Từ Hồng Sơn      

Ủy viên BTVTU, Bí thư Đảng ủy   

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình