Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Bình tích cực xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và người Công an kiểu mẫu

573
Đánh giá bài viết

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Công an nhân dân phải là kiểu mẫu, phải là người chuyên trách thi hành chính sách, phương châm của Đảng, Chính phủ cho tốt. Công an nhân dân phải thực sự phục vụ nhân dân”. Khắc ghi lời dạy của Bác, trong suốt 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cùng với toàn lực lượng Công an nhân dân, Cấp uỷ, Chỉ huy phòng Hồ sơ nghiệp vụ (PV27) Công an tỉnh Quảng Bình không ngừng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, văn hoá giao tiếp, ứng xử và nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân cho cán bộ, chiến sĩ.

Những năm qua, bằng nhiều biện pháp, cách làm cụ thể, thiết thực, các Đội nghiệp vụ trong phòng PV27 đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị, thực hiện các cuộc vận động lớn như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”, “Học tập, thực hiện nghiêm túc sáu điều Bác Hồ dạy”…Thực hiện Kế hoạch số 109/KH-CAT-PX15 ngày 16/01/2017 của Công an tỉnh Quảng Bình, đơn vị đã xây dựng Kế hoạch số 122/KH-PV27 về thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đơn vị thường xuyên kết hợp việc tổ chức thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì dân phục vụ”, với việc giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên tuyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 101 QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”;  Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11 ngày 18/4/2014 về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ trong CAND và Chỉ thị số 07/CT-BCA-X11 ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới”; Quy định số 12 QĐ/ĐUCA, ngày 05/4/2016 của Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đơn vị; triển khai thực hiện tốt các nội dung cuộc vận động “Xây dựng người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” một cách sâu rộng trong toàn đơn vị, đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, đảm bảo tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư và văn hóa ứng xử trong tiếp xúc, giải quyết công việc với các tổ chức và công dân; xây dựng  phong cách tư duy, sáng tạo, làm việc khoa học, nói đi đôi với làm, nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương,…

Cấp ủy và chỉ huy đơn vị đã tập trung chỉ đạo các đội nghiệp vụ bám sát Nghị quyết của Chi bộ, chương trình và kế hoạch công tác của đơn vị, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp thiết thực, như: Chấn chỉnh việc thực hiện Điều lệnh nội vụ, chế độ trực ban, giao ban, sinh hoạt, xây dựng chương trình nhật ký công tác, đảm bảo chế độ thông tin báo cáo kết quả công tác và xây dựng nếp sống văn minh trong công sở. Các đội nghiệp vụ, Chi đoàn và Hội phụ nữ trong đơn vị đã tổ chức toạ đàm, nói chuyện chuyên đề về “Văn hoá giao tiếp, ứng xử”, về phong cách tiếp xúc dân, tiếp xúc đồng đội, kịp thời chấn chỉnh tác phong làm việc của cán bộ, chiến sĩ theo hướng “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu và làm dân tin”; đấu tranh phê bình các trường hợp thờ ơ, vô cảm trước những yêu cầu chính đáng của nhân dân. Đồng thời thực hiện tốt các khẩu hiệu “Làm hết việc, không làm hết giờ”, “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”, “Còn dân đến là chưa hết giờ”; 100% các đội nghiệp vụ, các đoàn thể và cán bộ chiến sĩ đã ký cam kết thực hiện nghiêm túc cuộc vận động này. Hội Phụ nữ và Chi đoàn đã xây dựng mô hình “Làm thêm ngày thứ bảy” nhằm giải quyết nhanh chóng các yêu cầu tra cứu phục vụ nhân dân, khai thác, định giá trị hồ sơ, cập nhật kịp thời vào các cơ sở dữ liệu điện tử phục vụ công tác trước mắt và lâu dài…

Qua các đợt sinh hoạt chính trị, gắn với việc thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ hoàn chỉnh về phong cách làm việc và đạo đức lối sống, bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị ngày càng vững vàng, không vi phạm ý thức tổ chức kỷ luật và Điều lệnh CAND. Từ nhận thức và thấy rõ trách nhiệm của mình, từng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã tập trung thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Đối với công việc, phải tận tụy”. Đây là phẩm chất chung của mỗi cán bộ, đảng viên, càng phải là phẩm chất cần phải có của mỗi chiến sĩ thanh niên Công an cách mạng. Tận tụy với công việc được thể hiện ở sự làm việc bền bỉ, có tính chủ động, sáng tạo, xuất phát từ động cơ đúng đắn và trong sáng vì mục tiêu phục vụ nhân dân. Luôn xây dựng ý thức chăm lo đổi mới, cải tiến phương pháp làm việc, hình thành tác phong làm việc chu đáo, khoa học, nền nếp, có hiệu quả thiết thực. Đó cũng chính là sự thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ đạo đức cao cả của thế hệ thanh niên lực lượng Công an nhân dân. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, từ trong cuộc vận động này, đơn vị đã nghiên cứu và cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, giảm bớt thủ tục và rút ngắn thời gian tra cứu cấp Giấy xác nhận không có án tích từ 10 ngày xuống 5 ngày và có thể rút ngắn hơn để phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Đối với công tác tra cứu thông tin cho Sở Tư pháp đã rút ngắn thời gian từ 7 ngày xuống 4 ngày, các trường hợp phức tạp từ 15 ngày xuống 10 ngày… được Ban chỉ đạo cải cách hành chính Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao.

Với sự nổ lực phấn đấu, 6 tháng đầu năm 2017, đơn vị có 02 đồng chí được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017; 01 đồng chí được ghi sổ vàng lập công “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân” quý 2; 02 đồng chí được Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát tặng Bằng khen; tập thể đơn vị và 05 đồng chí được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng Hồ sơ Công an nhân dân.

Cuộc vận động “ Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” là một nội dung hết sức quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Phát huy những kết quả bước đầu đã đạt được, phòng PV27 tiếp tục phấn đấu khắc phục những mặt còn tồn tại, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và người Công an kiểu mẫu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhân dân và Ngành giao phó.

Thiếu tá Nguyễn Thị Linh Giang

Phòng Hồ sơ nghiệp vụ