Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân

265

Được thành lập và triển khai hoạt động từ tháng 7/2012, phòng Quản lý xuất nhập cảnh (QLXNC) có chức năng, nhiệm vụ giúp Giám đốc Công an tỉnh thực hiện công tác quản lý hành chính nhà nước về xuất nhập cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Với đặc điểm là đơn vị thường xuyên tiếp xúc, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến quyền và lợi ích của công dân, người nước ngoài; để nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính nhà nước về an ninh- trật tự trên lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh, Cấp ủy, Chỉ huy phòng QLXNC đã đề ra các Nghị quyết chuyên đề, trong đó tập trung hai nội dung chính đó là đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) trên lĩnh vực QLXNC gắn với việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong của cán bộ, chiến sỹ (CBCS) khi tiếp xúc với nhân dân.

Để đẩy mạnh CCHC trên lĩnh vực QLXNC, phòng QLXNC đã bám sát các văn bản như: Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2015; Nghị định 136/2007/NĐ-CP, ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Nghị định số 94/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP; Quyết định số 5551/QĐ-BCA-V19 của Bộ Công an ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Công an; Quyết định số 468/QĐ-A61-A72 của Tổng cục An ninh ban hành 06 quy trình công tác QLXNC đối với công dân Việt Nam và NNN nhập cảnh, xuất cảnh, tạm trú tại Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của Công an tỉnh về cải cách hành chính trên lĩnh vực QLXNC để áp dụng vào thực tiễn công tác, nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xét duyệt, cấp các loại giấy tờ liên quan xuất nhập cảnh. Bên cạnh bám sát và thực hiện các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, của Bộ Công an, phòng QLXNC đã nghiên cứu, mạnh dạn đề xuất Lãnh đạo Công an tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin, đề xuất rút gọn các quy trình tiếp nhận bằng ứng dụng tin học, kỹ thuật, xử lý hồ sơ đảm bảo khoa học theo hướng thủ tục đơn giản nhất, thời gian ngắn nhất, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân, cụ thể: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhân dân, giảm việc đi lại và phiền hà cho người dân, được sự đồng ý của Lãnh đạo Công an tỉnh và sự hỗ trợ của Cục QLXNC, đơn vị đã đưa vào ứng dụng việc chụp và đưa ảnh trực tiếp vào hộ chiếu, phòng tránh hành vi thay người, đổi ảnh khi nộp hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông; đưa vào sử dụng trang Website khai báo người nước ngoài tạm trú cho các cơ sở lưu trú nhằm rút ngắn thời gian chuyển dữ liệu thông tin khai báo tạm trú từ các cơ sở lưu trú về Công an cấp xã, huyện đến phòng QLXNC, qua đó phục vụ tốt hơn công tác quản lý Nhà nước cũng như phục vụ có hiệu quả công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an các cấp; triển khai hệ thống xếp hàng tự động cho công dân đến nộp hồ sơ cấp hộ chiếu và giấy thông hành nhằm thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở; liên hệ với Bưu điện Quảng Bình tổ chức trả kết quả hộ chiếu qua đường bưu điện; chỉ đạo Trạm QLXNC Cha Lo làm thêm ngoài giờ, kể cả thứ 7, chủ nhật theo giờ mở cửa khẩu để tiếp nhận hồ sơ, cấp thông hành biên giới cho nhân dân. Qua đẩy mạnh CCHC đã giúp đơn vị nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, cụ thể là: Đã rút ngắn thời gian tiếp nhận, xét duyệt cấp hộ chiếu, giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào tại Công an tỉnh xuống còn 2 ngày làm việc; cấp thẻ tạm trú, cấp thị thực, gia hạn tạm trú; giấy phép vào khu vực biên giới cho người nước ngoài, thủ tục tiếp nhận và thông báo hồi hương… từ 5 ngày xuống còn 2 ngày làm việc, kết quả công tác CCHC đã giảm phiền hà, đi lại cho người dân, được người dân đồng tình, ủng hộ; trong đó có nhiều người dân khen ngợi tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân của CBCS phòng QLXNC.

 

Song song với các mặt công tác đó, phòng QLXNC thường xuyên tuyên truyền, giáo dục CBCS về tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ phục vụ nhân dân gắn với chỉ đạo quán triệt, thực hiện tốt nội dung Cuộc vận động “Công an nhân dân (CAND) chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”. Với khẩu hiệu hành động“CBCS phòng QLXNC chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, Cấp ủy, Chỉ huy đơn vị đã tổ chức quán triệt cho CBCS trong toàn đơn vị thực hiện tư thế tác phong đúng mực khi giao tiếp với nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Ngoài ra, mỗi đội công tác còn xây dựng và thực hiện phương châm hành động cụ thể phù hợp với nhiệm vụ công tác của mỗi đội, như: “Kiểm tra chặt chẽ, đối chiếu kỹ càng, giải thích rõ ràng, hướng dẫn chu đáo” và “Hết hồ sơ, không hết giờ” trong quy trình tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếu, thông hành cho công dân Việt Nam; “Nắm vững pháp luật, hướng dẫn kịp thời, xử lý nghiêm minh” khi làm việc với người nước ngoài nhằm đảm bảo các yêu cầu pháp luật, nghiệp vụ, đối ngoại; Trạm QLXNC Cha Lo thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp với các ban ngành, nhân dân và chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng của phía bạn Lào trong công tác đảm bảo anh ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn biên giới.

Công tác CCHC được gắn liền với việc thực hiện quy chế dân chủ trên lĩnh vực QLXNC, đó là niêm yết công khai các quy trình, thủ tục, thời gian, lệ phí, hướng dẫn ghi tờ khai, hồ sơ liên quan đến việc cấp hộ chiếu phổ thông, thông hành biên giới; gia hạn tạm trú, cấp thị thực và các thủ tục khác liên quan cho người nước ngoài để nhân dân và người nước ngoài biết, thực hiện. Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử của CBCS khi tiếp xúc, giải quyết các công việc liên quan đến quyền lợi của công dân, đặc biệt là thái đội ứng xử của cán bộ làm công tác QLXNC. Bên cạnh đó, phòng QLXNC đề xuất Lãnh đạo Công an tỉnh chỉnh trang trụ sở tiếp công dân; bố trí phòng tiếp khách người nước ngoài, công dân Việt Nam; lắp đặt thiết bị điều hoà, quạt; bố trí camera giám sát hoạt động tiếp công dân của CBCS; công khai số điện thoại của các đồng chí Lãnh đạo, Chỉ huy có trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề liên quan thủ tục xuất nhập cảnh; lắp đặt hộp thư góp ý để nhân dân theo dõi, góp ý; phối hợp với dân phòng của phường làm tốt công tác đảm bảo ANTT khu vực trụ sở đơn vị.

Qua đẩy mạnh công tác CCHC và nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân đã mang lại kết quả cụ thể, thiết. Từ tháng 7/2012 đến nay, đơn vị đã khai thác thông tin, phối hợp quản lý 220.415 lượt người nước ngoài tạm trú, hoạt động; quản lý 1.535 lượt lao động người nước ngoài; cấp thị thực, gia hạn tạm trú 2.001 lượt; cấp 497 thẻ tạm trú; cấp và phối hợp quản lý 1.647 giấy phép cho người nước ngoài vào khu vực biên giới; cấp 116,452 hộ chiếu phổ thông, 64.258 giấy thông hành, phát hiện 293 trường hợp chưa được xuất cảnh; xử lý đẩy đuổi 11 trường hợp người Trung Quốc và 11 người Triều Tiên nhập cảnh trái phép để đi nước thứ 3; xử lý 134 lượt NNN và 512 lượt công dân vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh, phạt tiền gần 1.900.000.000 VNĐ; tiếp nhận, thông báo hồi hương 275 trường hợp; xác minh thông tin 486 trường hợp không được nước ngoài cho cư trú; phát hiện xử lý 34 trường hợp giả mạo hồ sơ để cấp hộ chiếu phổ thông. 

Trong thời gian tới, thực hiện chủ trương mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng, Nhà nước, nhất là chủ trương đẩy mạnh phát triển du lịch của tỉnh, lượng người nước ngoài đến hoạt động tại địa phương cũng như công dân Quảng Bình xuất nhập cảnh dự báo gia tăng, đặt ra trách nhiệm to lớn đối với lực lượng CAND và lực lượng QLXNC nói riêng. Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ tốt hơn nhu cầu chính đáng của nhân dân, lực lượng QLXNC tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp uỷ, Chỉ huy đơn vị trong thực hiện công tác CCHC, thực hiện quy chế dân chủ trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh. Gắn CCHC với thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ” và các phong trào thi đua khác trong CAND; xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh và nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của CBCS.

Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho CBCS nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác CCHC, nâng cao ý thức, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân. Bố trí đội ngũ cán bộ làm việc phải có đủ phẩm chất, năng lực công tác, nhiệt tình trong công việc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Ba là, tiếp tục rà soát những tồn tại, bất cập trong các văn bản pháp lý liên quan công tác QLXNC không còn phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn để đề xuất sửa đổi nhằm giảm bớt thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ liên quan công tác QLXNC. Xây dựng các chương trình CCHC cụ thể, rõ ràng, nội dung phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo tính khả thi cao trong công tác.

Bốn là, đề xuất cấp trên trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật… phục vụ yêu cầu công tác; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác CCHC nhằm phát huy hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực QLXNC, hỗ trợ đắc lực các biện pháp nghiệp vụ của ngành Công an, góp phần ổn định chính trị, xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Thượng tá, Ths Trần Thanh Nam        

Phó trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh