Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Bình Thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” giai đoạn 2017-2021

399
Đánh giá bài viết

Bác Hồ đã dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Những người thi đua là những người yêu nước nhất. Càng khó khăn thì phải càng thi đua”. Nhận thức được vai trò, vị trí quan trọng của việc tổ chức phong trào thi đua có ý nghĩa quyết định đến chất lượng công tác Hội và phong trào phụ nữ, ngay sau khi Tổng cục Chính trị CAND, Cụm thi đua số 5 – Hội Phụ nữ Bộ Công an và Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Quảng Bình hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua và các cuộc vận động của Ngành và của Hội, Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã kịp thời chủ động tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh ban hành kế hoạch số 2225/KH-CAT-PX16 (HPN) ngày 10/10/2017 về thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” giai đoạn 2017-2021 trong các cấp Hội và hội viên phụ nữ Công an tỉnh.

Trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đạt được của phong trào thi đua “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc” giai đoạn 2012-2016, phong trào thi đua “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” giai đoạn 2017-2021 đã được điều chỉnh, bổ sung từ tên gọi, nội dung đến biện pháp thực hiện sao cho phù hợp với tình hình mới, gắn với thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, “Rèn luyện phẩm chất Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác của Ngành, của Hội và địa phương.

Hội phụ nữ Công an tỉnh Quảng Bình ký giao ước thực hiện phong trào thi đua Phụ nữ CAND học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc” giai đoạn 201 – 2016

Phong trào được triển khai trong 5 năm 2017 – 2021, sơ kết vào năm 2019 và tổng kết vào năm 2021, tập trung vào 3 nội dung chính, đó là (1) Phụ nữ CAND tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (2) Phụ nữ CAND chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ và (3) Phụ nữ CAND xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

Để triển khai thực hiện phong trào sâu rộng trong các cấp Hội và hội viên phụ nữ CAND, Tổng cục Chính trị CAND đã tổ chức các Hội phụ nữ Công an các đơn vị, địa phương trong toàn quốc thành 13 Cụm thi đua, trong đó Hội Phụ nữ Công an Quảng Bình thuộc Cụm thi đua số 5 (gồm 6 đơn vị từ Thanh Hóa trở vào Thừa Thiên Huế) do Hội Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An làm Cụm trưởng. Căn cứ vào thực tiễn của địa phương và tính chất đặc thù của từng lực lượng, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tham mưu tổ chức các Hội phụ nữ cơ sở thành 4 Khối thi đua, trong đó Khối ANND do Hội Phụ nữ ANNDI làm Khối trưởng; Khối CSND do Hội Phụ nữ PC67 làm Khối trưởng; Khối XDLL-HCKT do Hội Phụ nữ PV11 làm Khối trưởng và Khối các huyện, thị xã và thành phố do Hội phụ nữ Công an huyện Bố Trạch làm Khối trưởng.

Ngày 20/10/2017, trong không khí phụ nữ cả nước hân hoan tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam; cùng thời điểm toàn lực lượng CAND hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 Điều dạy CAND và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị ký giao ước thực hiện phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ Công an tỉnh.

Tại Hội nghị, trước sự chứng kiến của Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Lãnh đạo Công an tỉnh, cấp ủy, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương và hơn 300 cán bộ hội viên phụ nữ Công an tỉnh, Khối trưởng các Khối thi đua phụ nữ Công an tỉnh đã tiến hành ký giao ước thể hiện sự quyết tâm thực hiện 3 nội dung của phong trào thi đua và 9 chỉ tiêu chung: (1) 100% tổ chức Hội các cấp có hình thức tổ chức cho cán bộ, hội viên học tập, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành; về Điều lệ và nghị quyết của Hội; về 3 nội dung của phong trào thi đua; (2) 80% trở lên Hội Phụ nữ cơ sở có “Tủ sách phụ nữ” hoặc “Ngăn sách phụ nữ”. 100% tổ chức Hội phát động phong trào tự học tập trong hội viên; tuyên truyền, vận động hội viên tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt, góp phần nâng cao tỷ lệ hội viên có trình độ cao đẳng, đại học trở lên đạt 70% trong tổng số cán bộ nữ (trong biên chế); (3) 100% Hội Phụ nữ cơ sở tiếp tục duy trì hoặc thực hiện mới từ 1-2 công trình, mô hình, phần việc do phụ nữ đảm nhận nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; (4) 100% cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện 3 nội dung của phong trào thi đua, trong đó 90% trở lên cán bộ, hội viên thực hiện tốt 3 nội dung phong trào; (5) Hàng năm, 75% trở lên hội viên đạt danh hiệu “Chiến sỹ tiên tiến”, “Lao động tiên tiến”, trong đó có 5% trở lên đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”. Tỷ lệ hội viên vi phạm bị kỷ luật dưới 1% trong tổng số cán bộ, hội viên; (6) Vận động cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng các hoạt động tình nghĩa, tình nguyện, nhân đạo từ thiện. 90% cán bộ, hội viên trở lên tham gia ít nhất 01 loại hình tiết kiệm do Hội quản lý. Mỗi Khối thi đua xây dựng từ 1-2 “Mái ấm tình thương” tặng hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 100% cán bộ, hội viên phụ nữ Công an có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức Hội Phụ nữ hỗ trợ, giúp đỡ; 100% hội viên được khám, chăm sóc sức khỏe định kỳ; (7) Vận động hội viên thực hiện tốt chính sách dân số – kế hoạch hóa gia đình; 99% gia đình phụ nữ Công an đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa” tại khu dân cư; (8) 99% đảng viên nữ hoàn thành nhiệm vụ; 100% đảng viên nữ dự bị được chuyển đảng chính thức khi hết thời gian dự bị; (9) Hàng năm, mỗi cơ sở Hội giới thiệu được ít nhất 01 tập thể hoặc cá nhân phụ nữ tiêu biểu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động và các mặt công tác chuyên môn để tuyên truyền, biểu dương.

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; dưới sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh và Hội Phụ nữ Bộ Công an; sự phối hợp, giúp đỡ của Công an các đơn vị, địa phương, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài lực lượng; sự động viên, ủng hộ của CBCS trong toàn lực lượng và nhân dân trên địa bàn, các cấp Hội và cán bộ hội viên phụ nữ Công an tỉnh Quảng Bình phấn đấu thực hiện thắng lợi các nội dung và chỉ tiêu phong trào thi đua đã đề ra, góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới.

Thiếu tá Trương Thị Lệ Thủy              

Chủ tịch Hội phụ nữ Công an tỉnh Quảng Bình