Quán triệt nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về xây dựng pháp luật, CCHC trong CAND

199

Ngày 09/8, Bộ Công an tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 09 ngày 29/3/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục hoàn thiện pháp luật về ANTT đến năm 2026, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 11 ngày 1/7/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về lãnh đạo thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 trong CAND và Thông tư số 27 ngày 9/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy định tiêu chí CCHC và xác định chỉ số CCHC trong CAND. Trung tướng Lê Quốc Hùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an đến Trung tâm chỉ huy Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu trực tuyến Công an tỉnh Quảng Bình có sự tham dự của Đại tá Phan Đăng Tĩnh – Phó giám đốc Công an tỉnh; đại diện chỉ huy phụ trách công tác pháp chế, CCHC của Phòng PA08, PC06, PC08 và Công an các địa phương.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Công Nguyên – Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, Tư pháp Bộ Công an trình bày nội dung cơ bản của Nghị quyết số 09-NQ/ĐUCA ngày 29/3/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương; Đại tá Trần Nguyên Quân – Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, Tư pháp Bộ Công an trình bày nội dung cơ bản của Nghị quyết số 11/NQ/ĐUCA ngày 1/7/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương và Thông tư số 27/2022/TT-BCA ngày 9/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Điểm cầu hội nghị trực tuyến Công an tỉnh Quảng Bình.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, ngày 29/3/2022, Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Nghị quyết số 09 về tiếp tục hoàn thiện pháp luật về ANTT đến năm 2026, định hướng đến năm 2030 thay thế Nghị quyết số 08 ngày 1/8/2017. Đây là nghị quyết quan trọng thể hiện các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo mới của Đảng ủy Công an Trung ương đối với công tác xây dựng pháp luật, định hướng và là yếu tố tiên quyết để lực lượng CAND triển khai nhiệm vụ xây dựng pháp luật về ANTT. Đồng thời, đảm bảo chất lượng, đồng bộ, thống nhất, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 11 của Đảng ủy Công an Trung ương là nghị quyết chuyên đề định hướng tổng thể công tác CCHC trong CAND, nhằm bảo đảm mục tiêu xây dựng Chính phủ số, xã hội số, công dân số của Đảng và Nhà nước; đồng thời, đổi mới công tác bảo đảm ANTT trong thời kỳ mới.

Thông tư số 27 do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy định tiêu chí CCHC và xác định chỉ số CCHC trong CAND để theo dõi, tổng hợp, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả triển khai nhiệm vụ CCHC hàng năm của Công an các đơn vị, địa phương. Từ đó, có những điều chỉnh cần thiết về mục tiêu, nội dung và các giải pháp, góp phần nâng cao hiệu quả CCHC, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại hội nghị.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu sau hội nghị này, Công an các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, thông tư trên. Trong đó, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị đối với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về ANTT CCHC và xác định tiêu chí CCHC, chỉ số CCHC bảo đảm chất lượng, tiến độ theo chương trình.

Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành; các sở, ban, ngành, HĐND, đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và ANTT, CCHC.

Tiếp tục phối hợp với Hội đồng phổ biến, giáo dục các cấp và các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở Trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản quan trọng này nhằm thống nhất nhận thức, triển khai công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về ANTT, CCHC có hiệu quả…

TT