Sau 01 năm triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

101

Sau 01 năm triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Quảng Bình đã thực hiện nghiêm túc và bước đầu đạt được những kết quả tích cực, đáng ghi nhận.

 

Ảnh minh họa.

 

Bên cạnh triển khai Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức cho Bưu điện tỉnh ký kết với các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, UBND tỉnh đã ban hành 26 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính có thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trong tất cả lĩnh vực quản lý Nhà nước. Cùng với đó, UBND tỉnh cũng đã thực hiện đăng tải lên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và Trang Thông tin điện tử của các sở, ban, ngành danh mục thủ tục hành chính có thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; tổ chức niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính; đồng thời công bố địa chỉ, số điện thoại hộp thư điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính để tổ chức, cá nhân có thể liên lạc trước, trong và sau khi gửi, nhận hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Mặt khác, tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định một số nội dung, biện pháp thi hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Trong việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích dưới nhiều hình thức như treo băng rôn, dán poster tại Bưu cục, Điểm Bưu điện -Văn hóa xã và UBND các cấp; đặt biển đứng “Điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích” và biển để bàn tại 56 điểm cung cấp dịch vụ; xây dựng phóng sự “Bưu điện Quảng Bình đẩy mạnh triển khai Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ” phát sóng trên kênh truyền hình QBTV của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, các tin, bài tuyên truyền trên Báo Quảng Bình, Trang Thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông… Địa phương cũng đã triển khai tổ chức tập huấn cho nhân viên bưu điện và thực hiện kết nối mạng thông tin phục vụ việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đối với một số lĩnh vực.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 56 điểm phục vụ bưu chính công cộng thuộc Bưu điện tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; trong đó, có 38 Bưu cục và 18 điểm Bưu điện – Văn hóa xã. Tính đến thời điểm hiện tại, Bưu điện tỉnh đã tiếp nhận 25.943 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại các điểm giao dịch, đạt mức doanh thu 979 triệu đồng và thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của 56.890 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích, đạt mức doanh thu 1.329 triệu đồng. Hạ tầng cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ, giá cước và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đáp ứng các quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tuy nhiên, thời gian qua, Trung tâm hành chính công của tỉnh chưa đi vào hoạt động, một số sở, ngành chưa bố trí Bộ phận một cửa nên việc triển khai trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đạt kết quả chưa cao. Nhận thức của người dân về dịch vụ bưu chính công ích thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hạn chế. Dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích là một dịch vụ mới nên tâm lý một bộ phận người dân còn e ngại, chưa sử dụng dịch vụ.

Thời gian tới, nhằm tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương của Chính phủ trong công tác cải cách hành chính thông qua dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích để người dân nhận thức sâu sắc hơn, tin tưởng sử dụng dịch vụ, tỉnh cũng đề xuất Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo kịp thời về việc triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg. Với sự thuận lợi trong việc giảm chi phí cho người dân cũng như giảm áp lực công việc cho cán bộ giải quyết thủ tục hành chính, tin rằng, hoạt động tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích sẽ nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân và các cán bộ giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

 

Theo CTTĐT tỉnh Quảng Bình