Công trình xanh của Hội phụ nữ cấp cơ sở trong Công an tỉnh

503
Đánh giá bài viết

Hưởng ứng sáng kiến “Trồng 1 tỷ cây xanh trong vòng 5 năm tới” của Thủ tướng Chính phủ, cùng với Tuổi trẻ Quảng Bình chung tay hành động vì môi trường, Hội phụ nữ PX03 và PV01 đã triển khai phần việc “Phụ nữ Công an Quảng Bình giữ gìn cảnh quan trụ sở làm việc sáng – xanh – sạch – đẹp”.

Công trình cây xanh tại trụ sở PX03

Phần việc của Hội phụ nữ PX03 và PV01 nhằm tuyên truyền cho chị em hội viên  nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường; phát huy tinh thần, trách nhiệm trong việc đóng góp sức lực, trí tuệ, nhiệt huyết, góp phần giữ gìn cảnh quan trụ sở làm việc “Sáng – xanh – sạch – đẹp”. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện chỉ tiêu “Mỗi hội viên phụ nữ Công an tỉnh trồng mới và chăm sóc ít nhất 01 cây xanh hằng năm”

Môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp của Hội phụ nữ PV01
Các chị chăm sóc cây xanh tại trụ sở đơn vị

Sau quá trình triển khai, Hội phụ nữ PX03 và PV01 đã trồng và chăm sóc hơn 40 cây xanh và gắn biển “Công trình xanh” tại trụ sở làm việc của đơn vị. Phần việc “Phụ nữ Công an Quảng Bình giữ gìn cảnh quan trụ sở làm việc sáng – xanh – sạch – đẹp” là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ Công an tỉnh, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

N.O