Đoàn Thanh niên xung kích giữ gìn an ninh trật tự

2347

Những năm qua, thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lộc Thủy và Ban Công an xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng tới các Chi đoàn và đoàn viên, thanh niên. Nhiều hoạt động có chiều sâu thể hiện trên cả hai mặt đảm bảo an ninh trật tự và chung sức vì cộng đồng, tạo dấu ấn đậm nét trong các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Đoàn thanh niên xã phối hợp với Ban Công an xã Lộc Thủy bàn biện pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn

Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả

Thực hiện chương trình phối hợp, Ban chấp hành Đoàn xã Lộc Thủy đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện, không ngừng đổi mới hình thức, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn. Các hoạt động, mô hình phối hợp tuyên truyền giữa  Ban chấp hành Đoàn xã và Ban Công an xã từng bước mang lại những kết quả tích cực, nâng cao nhận thức cho mỗi đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực an ninh trật tự, về âm mưu “diễn biến hòa bình”. Chỉ tính riêng trong 02 năm trở lại đây, Ban chấp hành Đoàn xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp tổ chức hàng chục lớp học tập chuyên đề cho hơn 500 lượt đoàn viên, thanh niên về tình hình chính trị, thời sự thế giới, trong nước và tại địa phương mình, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển đảo, biên giới. Từ đó xây dựng tinh thần cảnh giác cách mạng, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Cùng với đó, ở Chi đoàn các thôn còn phối hợp với các cấp hội và ban ngành liên quan chỉ đạo, tổ chức các hoạt động gặp gỡ, tuyên truyền, vận động cảm hóa thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, giúp đỡ thanh niên chậm tiến. Đồng thời hỗ trợ hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu người có quá trình cải tạo tiến bộ, người có tay nghề phù hợp vào làm việc tại các doanh nghiệp hoặc cho vay vốn từ các nguồn quỹ để tạo lập cuộc sống thông qua các mô hình, câu lạc bộ “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”, “Bạn giúp bạn”…

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, thời gian qua, Đoàn thanh niên xã đã tổ chức có hiệu quả các hoạt động tình nguyện giúp đỡ nhân dân khắc phục khó khăn, hỗ trợ gia đình chính sách, học sinh nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, Đoàn thanh niên xã đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương có nhiều chính sách, cơ chế hỗ trợ đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế hộ gia đình trên cơ sở triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội. Qua đó phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên trong phát triển kinh tế, lập thân lập nghiệp gắn với trách nhiệm tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Xung kích ngăn chặn, đấu tranh tội phạm

Để chương trình phối hợp giữa hai đơn vị trong thời gian tới tiếp tục đạt hiệu quả thiết thực, Đoàn thanh niên xã và Ban Công an xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức, cung cấp thông tin cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự; quán triệt Nghị quyết của Đảng về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Đồng thời, vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng vùng, thôn xóm.

Bên cạnh đó, tập trung phối hợp làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm; phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu niên trên địa bàn. Tổ chức các hoạt động phát hiện, tố giác tội phạm, lên án, đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức và lối sống lệch chuẩn trong thanh, thiếu niên. Tăng cường tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, vận động đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân không tin, không nghe theo sự lôi kéo, dụ dỗ của kẻ xấu. Chủ động nắm bắt tình hình đời sống văn hóa tinh thần của đoàn viên, thanh niên ở địa phương để phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao trong các dịp Lễ, Tết nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng đạo đức, rèn luyện thể chất cho thế hệ trẻ.

Những kết quả đã đạt được từ sự phối hợp của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lộc Thủy và Ban Công an xã đã góp phần vào việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, thực tế đời sống xã hội hiện nay ngày càng có nhiều biến động, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội ngày một phức tạp, vì vậy tổ chức Đoàn xã Lộc Thủy tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, tích cực tham mưu xây dựng mô hình, hoạt động phù hợp với tình hình mới để phong trào xung kích giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong đoàn viên, thanh niên ngày càng có hiệu quả, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Mai Anh