Giữ vững bình yên trên trận tuyến an ninh

55

Chi bộ Phòng An ninh xã hội (PA88), Công an tỉnh có 31 đảng viên, sinh hoạt ở 4 tổ đảng. Những năm qua, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đã tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các âm mưu, hoạt động chống phá, gây mất an ninh xã hội của các thế lực thù địch; góp phần quan trọng vào việc giữ vững bình yên trận tuyến an ninh trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Phòng PA 88 thường xuyên hội ý, thảo luận để xử lý các thông tin mà CBCS vừa thu thập được.

Đại tá Võ Ngọc Dưỡng, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng PA88, Công an tỉnh, cho biết, là đơn vị nghiệp vụ của lực lượng An ninh Công an tỉnh, Phòng PA88 thực hiện chức năng bảo đảm an ninh trong tôn giáo, dân tộc, an ninh nông thôn, đô thị, chống phản động và chống khủng bố.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, cấp ủy, lãnh đạo Phòng PA88 đã chú trọng xây dựng xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cấp ủy, Ban chỉ huy đơn vị đã thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kịp thời triển khai việc học tập, quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong đơn vị, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu pháp luật, đáp ứng được những đòi hỏi của công tác đấu tranh phòng, chống phản động và khủng bố ở địa phương trong tình hình mới.

Cấp ủy, lãnh đạo Phòng PA88 đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tổ chức, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với âm mưu, hoạt động lợi dụng các vấn đề “tôn giáo”, “dân tộc”, “dân chủ”, “nhân quyền”… của các thế lực thù địch để tăng cường các hoạt động chống phá, gây mất an ninh xã hội (ANXH).

Đặc biệt, phòng đã triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong toàn thể CBCS với những nội dung, biện pháp sáng tạo, phù hợp với tính chất đặc điểm của đơn vị; cụ thể hóa phong trào thi đua thành nội dung, chỉ tiêu cụ thể sát với tình hình thực tế, nhiệm vụ của từng đội công tác, từng cá nhân CBCS. Đơn vị thường xuyên quan tâm lựa chọn, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua; kiểm tra, đôn đốc và tiến hành biểu dương, đề nghị khen thưởng kịp thời các gương người tốt, việc tốt…

Những hoạt động đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng và hành động của mỗi CBCS trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và ý thức xây dựng đơn vị, phát huy triệt để những điều kiện thuận lợi, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác đã đề ra. “Để thực hiện tốt nhiệm vụ của người lính trên trận tuyến an ninh, giữ gìn sự bình yên xã hội, mỗi CBCS trong đơn vị đều xác định phải nỗ lực hết mình, tích cực, chủ động; đặc biệt không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ trong thực thi nhiệm vụ”.- Đại tá Võ Ngọc Dưỡng chia sẻ.

Cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị chỉ đạo, phân công từng CBCS tăng cường về cơ sở, phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị, địa phương bám sát địa bàn, gần gũi, sâu sát với nhân dân để vừa làm công tác dân vận, vừa triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương tăng cường củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở, phát động mạnh mẽ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, ổn định đời sống, xây dựng nông thôn mới; đồng thời triển khai có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, dân tộc, ngăn chặn hoạt động của các loại tà đạo…

Ngoài ra, đơn vị còn chú trọng công tác tham mưu, hướng dẫn các đơn vị, công an các huyện, thị xã, thành phố hoàn thiện chặt chẽ các thủ tục, triển khai bảo vệ thi công các dự án trên địa bàn bảo đảm theo quy định…

Nổi bật trong công tác bảo đảm ANXH, năm qua, tập thể CBCS Phòng PA88 đã nắm chắc tình hình các loại đối tượng của các chuyên án, tù tha và các đối tượng liên quan; nắm âm mưu, ý đồ thành lập các tổ chức hội, nhóm, phát triển lực lượng, hình thành công khai hóa tổ chức phản động; âm mưu hoạt động chống đối, như: âm mưu phá hoại bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, kích động người dân biểu tình, dán tờ rơi phản đối Formosa…

Đặc biệt, trong thời điểm trước, trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, cấp ủy, lãnh đạo Phòng PA88 đã huy động, bố trí CBCS tăng cường địa bàn cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng của nhân dân vùng giáo và các xã ven biển nhằm tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện quyền công dân một cách trọn vẹn, đầy niềm tin và cuộc bầu cử diễn ra thành công, thuận lợi.

Cấp ủy, lãnh đạo Phòng PA88 cũng đã kịp thời chỉ đạo lực lượng tập trung nắm dư luận, phản ứng của quần chúng nhân dân về việc thực hiện chủ trương kê khai, đền bù, hỗ trợ thiệt hại của Chính phủ. CBCS Phòng PA88 còn thường xuyên tổ chức gặp gỡ các chức sắc tôn giáo để định hướng hoạt động tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật, kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh tôn giáo, kết hợp với làm tốt công tác dân vận, vận động giáo dân sống “Tốt đời đẹp đạo, sống phúc âm trong lòng dân tộc”.

Nhờ đó, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh tương đối được giữ vững, không xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ. ANTT trên các tuyến và địa bàn trọng điểm từng bước được củng cố vững chắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, được cấp uỷ, chính quyền các cấp ghi nhận và đánh giá cao.

Thời gian tới, với xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng, nước ta đang đứng trước nhiều vận hội mới, với những thời cơ, thuận lợi đan xen những thách thức không nhỏ. Tình hình hoạt động của các loại đối tượng, nhất là hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền để phá hoại, khủng bố,… tiếp tục diễn biến phức tạp, trở thành mối quan tâm chung của toàn xã hội.

Để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao, tập thể CBCS Phòng PA88 Công an tỉnh quyết tâm phát huy những thành tích đã đạt được, xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác, đạo đức, phẩm chất chính trị; phối hợp cùng các lực lượng, giữ vững ổn định an ninh chính trị và TTATXH trên địa bàn, không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ, bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân.

 

 (QBĐT)