Một số nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018 của Công an tỉnh Quảng Bình

112
Đánh giá bài viết

Thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an, Cụm thi đua số 5, Khối thi đua ngành Nội chính tỉnh phát động, với khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, năm 2017 Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình đã tập trung phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong toàn lực lượng với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo, thiết thực, gắn với nhiệm vụ công tác Công an; quá trình triển khai thực hiện phong trào đã cụ thể hóa thành 6 nội dung trọng tâm để triển khai thực hiện, xuyên suốt là tổ chức, chỉ đạo quyết liệt triển khai cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an Quảng Bình bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 05 của Bộ Công an về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2013 – 2018”; Chỉ thị số 03 của Bộ Công an về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”. Phát động 03 đợt thi đua ngắn chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước; kỷ niệm ngày truyền thống của các lực lượng và triển khai các đợt cao điểm về tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, như: Đợt thi đua lập thành tích “Mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Đinh Dậu” năm 2017; đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình (16/6/1957 – 16/6/2017); đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND (11/3/1948 – 11/3/2018) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018). Các đợt thi đua gắn với mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn các hoạt động kỷ niệm, các sự kiện chính trị của đất nước, tỉnh nhà. Qua các đợt thi đua, Công an tỉnh đều tổ chức sơ kết, đánh giá, kịp thời động viên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đồng thời phát hiện, nhân rộng những điển hình tiên tiến mới… Nhờ vậy, đã tạo cho phong trào thi đua có động lực mới, liên tục, cổ vũ đông đảo CBCS hăng hái thi đua lập thành tích trên các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

Lãnh đạo Công an các tỉnh thuộc Cụm thi đua số 5- Bộ Công an ký giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017

Để đưa phong trào thực sự đi vào chiều sâu, cụ thể, thiết thực và tạo động lực rõ nét trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, Hội đồng thi đua – khen thưởng Công an tỉnh đã thành lập 4 khối thi đua, gồm khối các phòng tham mưu, xây dựng lực lượng, hậu cần; khối các phòng lực lượng an ninh, khối các phòng lực lượng Cảnh sát, khối Công an cấp huyện. Các khối thi đua xây dựng tiêu chí, thang điểm và chấm điểm thi đua các đơn vị hàng tháng; tổ chức ký giao ước thi đua, kiểm tra chéo giữa các khối và trong khối. Đi đôi với tổ chức phát động đề ra mục tiêu, nội dung cho từng đợt thi đua, Lãnh đạo Công an tỉnh đã quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến của phong trào thi đua. Hàng quý, Công an tỉnh có thông báo, biểu dương gương người tốt, việc tốt và phát động thi đua học tập các điển hình tiên tiến.

Nhờ vậy, phong trào thi đua của toàn lực lượng Công an tỉnh đã trở thành cuộc vận động chính trị sâu rộng, khơi dậy lòng nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu, phát huy tài năng, trí tuệ sáng tạo của cán bộ, chiến sỹ trên các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Từ phong trào thi đua đã tạo khí thế sôi nổi trong toàn lực lượng, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn ở mỗi đơn vị.

Trong đảm bảo an ninh chính trị, lực lượng Công an toàn tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về công tác đảm bảo ANTT. Triển khai các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, công trình trọng điểm của tỉnh; các hoạt động chính trị, văn hóa, thể thao, lễ hội. Xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ thi công các công trình kinh tế trọng điểm, đảm bảo an ninh các khu công nghiệp. Tham mưu cho UBND tỉnh và Ban chỉ đạo công tác tôn giáo giải quyết đúng, kịp thời các vấn đề nảy sinh liên quan không để diễn biến phức tạp.

Trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đã tham mưu tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Điện chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Công an về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Tập trung mở các đợt cao điểm trên từng lĩnh vực công tác, như đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tội phạm mua bán người, tội phạm ma túy; đấu tranh theo tuyến, địa bàn, ngành, lĩnh vực và đối tượng trọng điểm. Nhờ làm tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động phòng ngừa, tích cực tấn công, nên hoạt động của tội phạm từng bước được kiềm chế, phạm pháp hình sự giảm 5,65%, các loại án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng tỷ lệ điều tra, khám phá đạt 95,45%; triệt phá 54 ổ, nhóm tội phạm, 262 đối tượng; không để hình thành các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Công tác điều tra xử lý tội phạm đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan, sai; không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội ngày càng được nâng cao phục vụ yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm và phục vụ nhu cầu chính đáng của nhân dân. Triển khai cấp căn cước công dân cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh; tổ chức tuyên truyền, ký cam kết thực hiện nghiêm túc công tác quản lý các loại pháo, vũ khí, VLN, công tác PCCC…tại các địa bàn dân cư, trường học, các hộ kinh doanh trên địa bàn. Vận động thu hồi 15 súng quân dụng, 181 súng tự chế, 14 súng hơi, 02 súng săn, 06 súng kíp, 40 quả mìn tự tạo, 09 kíp nổ, 308 viên đạn các loại; 56 vũ khí thô sơ, 09 bộ kích điện; 12 hộp pháo hoa, 200 quả pháo các loại… Thực hiện chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”, đã chủ động và phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh, Ban ATGT các cấp ban hành nhiều chỉ thị, quyết định, chương trình, kế hoạch đảm bảo TTATGT; đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo TTATGT, góp phần làm giảm TNGT trên cả 03 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2016.

Nhiều mô hình đảm bảo ANTT trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được xây dựng và nhân rộng (Trong năm xây dựng mới 09 mô hình, như các mô hình “Dòng họ mẫu mực, chấp hành tốt pháp luật”; “Ba không: Không có tội phạm, không có tệ nạn xã hội, không có người nghiện ma túy”; “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn ANTT”; “Bản làng bình yên”; “Thôn 3 an toàn: An toàn về ANTT, an toàn về vệ sinh môi trường, an toàn về quản lý, bảo vệ rừng”; “Chi đoàn tự quản về ANTT”; “Tổ dân phố, thôn, bản an toàn”; “Chung tay phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật”; “Camera giám sát an ninh”), góp phần bảo vệ tốt an ninh chính trị, TTATXH ở địa bàn cơ sở. Thông qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hàng nghìn nguồn tin, giúp điều tra khám phá hàng trăm vụ án hình sự, kinh tế, ma túy; vận động nhiều đối tượng có lệnh truy nã, trốn thi hành án ra đầu thú, tham gia giáo dục, quản lý đối tượng tại cộng đồng dân cư; hoà giải hàng nghìn vụ việc mâu thuẫn tranh chấp trong nội bộ nhân dân.

Xác định năm 2017 là năm công tác xây dựng lực lượng, Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tạo chuyển biến mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và hậu cần, kỹ thuật ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác, chiến đấu của toàn lực lượng. Nổi bật là triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tổ chức cam kết và bổ sung nội dung sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết TW4 (Khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chú trọng vai trò thể hiện tính “gương mẫu đi đầu” của lực lượng Công an trong thực hiện Nghị quyết… Tổ chức cho CBCS toàn Công an tỉnh ký kết giao ước thi đua “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Hội thảo Khoa học- Thực tiễn “Xây dựng phong cách người Công an Quảng Bình bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”…

Quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo chế độ, chính sách cho CBCS; tổ chức nhiều hoạt động tri ân, thăm gặp mặt tặng quà cho 200 đối tượng chính sách với tổng trị giá 350 triệu đồng; trợ cấp khó khăn cho 84 cán bộ, chiến sỹ với tổng số tiền gần 157 triệu đồng; giúp đỡ xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Xây dựng 10 nhà tình nghĩa và nhận phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Đặc biệt, kịp thời tham mưu, huy động tối đa lực lượng, phương tiện chủ động triển khai phòng, chống bão số 10/2017, đã huy động trên 1.200 CBCS và tối đa phương tiện về tận các địa bàn xung yếu giúp dân triển khai các giải pháp chống bão nên đã hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả do cơn bão gây ra. Sau khi bão tan, bố trí 1.300 CBCS và Công an các địa phương bố trí hàng trăm lượt CBCS về giúp dân sửa nhà, nhất là trường học mầm non, tiểu học, trung học…kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ, động viên bà con vươn lên trong cuộc sống với tiền và quà trên 500 triệu đồng… được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Với những kết quả, thành tích đã đạt được trên các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, năm 2017 Công an tỉnh Quảng Bình đã được Bộ trưởng Bộ Công an tặng “Cờ thi đua xuất sắc” trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; 12 đơn vị cơ sở được tặng “Cờ thi đua xuất sắc” của Bộ Công an, Tổng Cục Chính trị Công an nhân dân và UBND tỉnh; có 176 lượt tập thể, 629 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng; trong đó có 02 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, 22 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, 02 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, 180 Bằng khen của Bộ Công an,UBND tỉnh; 18 đơn vị đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh, UBND các huyện tặng Giấy khen và hàng chục lượt tập thể, cá nhân được ghi vào sổ vàng lập công “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân” của Công an tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Việc tổ chức các phong trào thi đua, nhất là các đợt thi đua ngắn ở một số đơn vị, địa phương chưa có sự sáng tạo, đổi mới; công tác tuyên truyền về thực hiện các phong trào có mặt còn hạn chế…, nên chưa phát huy được mạnh mẽ các phong trào thi đua.

Năm 2018, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch và bọn phản động tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, phá hoại cách mạng Việt Nam; những khó khăn của tình hình kinh tế- xã hội do tác động của sự cố môi trường biển, lũ lụt… sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn Quảng Bình.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, thời gian tới, toàn lực lượng Công an Quảng Bình tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ công tác trọng tâm sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Giám đốc Công an tỉnh trong thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Xây dựng phong cách người Công an Quảng Bình bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; “Xây dựng người Công an Quảng Bình văn hóa, gắn bó mật thiết với nhân dân”; Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ trong CAND”, phong trào “Học tập và noi theo tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp”, “Ghi sổ vàng lập công mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân”…, nhằm động viên CBCS hăng hái thi đua lập nhiều thành tích trong công tác đảm bảo ANTT.

2. Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng làm cho cán CBCS, đảng viên nhận thức đúng đắn nội dung, ý nghĩa các phong trào, các cuộc vận động trong Công an Quảng Bình, nhằm thống nhất nhận thức tư tưởng, làm cơ sở, nền tảng để thống nhất về chính trị, tổ chức và hoạt động của toàn lực lượng về thực hiện các phong trào thi đua. Trọng tâm là tập trung thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, qua đó tạo cho Công an các đơn vị, địa phương, mỗi CBCS ý thức thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” một cách tự giác, hiệu quả.

3. Tích cực tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc trong việc thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua trong các lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ chuyên trách, không ngừng xây dựng lực lượng này trở thành lực lượng nòng cốt, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo TTATXH ở địa bàn cơ sở.

4. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết của các cấp ủy Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, không ngừng xây dựng Đảng bộ, lực lượng Công an Quảng Bình ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh CAND, kỷ cương, chương trình công tác, bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật nghiệp vụ, phòng ngừa sai phạm của CBCS.

5. Nghiên cứu xây dựng các mô hình, điển hình tiến tiến ở Công an các đơn vị, địa phương trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn. Tăng cường các hoạt động giao lưu kết nghĩa, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội; khắc phục khó khăn trong công tác, chiến đấu, sinh hoạt, tạo động lực mới trong phong trào thi đua, xây dựng lực lượng, hậu cần- kỹ thuật nhằm thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT năm 2018.

Đại tá Nguyễn Quốc Tường           

Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình