TUỔI TRẺ PHÒNG BẢO VỆ CHÍNH TRỊ ÁP DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ CÓ HIỆU QUẢ YÊU CẦU, NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

76
Đánh giá bài viết

Trong sự nghiệp bảo vệ ANTT, khoa học và công nghệ (KHCN) được xác định là một trong những biện pháp công tác cơ bản góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Trong chiến công của lực lượng An ninh, có sự đóng góp quan trọng của khoa học kỹ thuật và các phương tiện, thiết bị kỹ thuật. Chính vì vậy, thời gian vừa qua, Cấp ủy và Chỉ huy phòng Bảo vệ Chính trị (BVCT)  đã quan tâm chỉ đạo đội ngũ cán bộ trẻ tập trung nghiên cứu, vận dụng các thành tựu KHCN phục vụ công tác nắm tình hình, phát hiện và đấu tranh với hoạt động của các thế lực thù địch cũng như nghiên cứu đề xuất biện pháp đối sách nghiệp vụ, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà trong tình hình mới.

Với nhận thức đúng đắn về vị trí, tầm quan trọng của KHCN trong công tác nghiệp vụ của đơn vị, Cấp ủy, Chỉ huy luôn coi đây là một trong những công tác trọng tâm, là động lực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, bao gồm: Đẩy mạnh việc ứng dụng KHCN tiên tiến vào các lĩnh vực công tác; nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, ban hành các quy trình công tác theo hướng khoa học, hiệu quả; từ đó đã chỉ đạo, khuyến khích cán bộ trinh sát, nhất là số cán bộ trẻ tích cực học tập nâng cao trình độ, hiểu biết về KHKT, phục vụ công tác nắm tình hình, nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh chống các thế lực thù địch và tội phạm… Qua đánh giá, đội ngũ cán bộ trẻ của phòng BVCT đã đạt được những kết quả bước đầu trong áp dụng KHCN vào thực tiễn công tác.

Trên lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và cơ sở dữ liệu: Để nâng cao chất lượng công tác, Cấp ủy, Chỉ huy phòng đã chỉ đạo đội ngũ cán bột trinh sát trẻ nghiên cứu chủ động xây dựng mạng LAN nội bộ để kết nối các máy tính trong đơn vị, phục vụ trao đổi, khai thác thông tin, báo cáo và lưu trữ dữ liệu… Đảm bảo thông tin liên lạc (Hệ thống Fax mật, hệ thống điện thoại) thông suốt 24/24 giờ phục vụ công tác tiếp nhận mệnh lệnh của cấp trên và chỉ huy, chỉ đạo tổ chức các mặt công tác của đơn vị.  Đã xây dựng quy trình số hóa, lưu trữ, bảo mật cơ sở dữ liệu nghiệp vụ của đơn vị, phục vụ đắc lực cho việc khai thác, sử dụng. Bên cạnh đó, công tác bảo trì, bảo mật hệ thống máy tính nội bộ cũng được giao cho đội ngũ cán bộ trinh sát trẻ thực hiện.

Công tác phổ cập tin học; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ về CNTT.

 Công tác đào tạo, nâng cao trình độ KHCN cho cán bộ, chiến sỹ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay là nhiệm vụ hết sức cấp bách. Do đó, Cấp ủy, Chỉ huy đơn vị luôn quan tâm, khuyến khích đội ngũ cán bộ trẻ tham gia học tập, bồi dưỡng về kiến thức tin học, CNTT. Đến nay, đơn vị có 01 đồng chí cử nhân CNTT, 100% cán bộ, chiến sỹ của đơn vị đều có kỹ năng thành thạo trong việc sử dụng máy tính cũng như ứng dụng sản phẩm của CNTT vào nhiệm vụ công tác, khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên phong phú từ internet trên cơ sở có định hướng, có chọn lọc.

Công tác nghiên cứu khoa học; tổng kết thực tiễn, xây dựng ban hành các quy trình công tác.

Công tác nghiên cứu khoa học được quan tâm đẩy mạnh, tập trung vào các đề tài, chuyên đề trọng điểm, phục vụ thiết thực nhiệm vụ chính trị của đơn vị (Đến nay đơn vị đã có 02 đề tài thạc sỹ được hoàn thiện trên cơ sở tình hình công tác, đặc điểm nhiệm vụ chuyên môn được giao). Tổng kết thực tiễn đã tập trung nghiên cứu quy luật hoạt động của các đối tượng thuộc phạm vi phụ trách… làm cơ sở để tiếp tục nghiên cứu, nắm tình hình đưa ra các dự báo, đề xuất các giải pháp tăng cường công tác ở các chuyên đề, tuyến, địa bàn trọng điểm.

Hàng năm, công tác sơ tổng kết, rút kinh nghiệm đối với các chuyên đề, lĩnh vực công tác đều được tổ chức thực hiện nghiêm túc. Thông qua đó, đội ngũ cán bộ trinh sát trẻ được rèn luyện tác phong nghiên cứu khoa học, kỹ năng tổng hợp, đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn để vận dụng vào quá trình công tác.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, việc áp dụng KHCN vào công tác chuyên môn tại đơn vị vẫn còn một số khó khăn, tồn tại, ảnh hưởng đến hiệu quả, cụ thể là: Hệ thống máy tính trang cấp không đồng bộ, lạc hậu, cấu hình thấp nên quá trình vận hành, khai thác còn chậm, khả năng lưu trữ thấp; trong số cán bộ trinh sát trẻ có một số đồng chí nhận thức chưa đầy đủ vai trò quan trọng của KHCN trong công tác Công an; còn lười đọc, lười nghiên cứu nên chưa xây dựng được tác phong làm việc khoa học, hiệu suất công việc chưa cao. Trình độ về KHCN nói chung, CNTT nói riêng còn hạn chế, chưa được đào tạo, chuyển giao các phần mềm, sản phẩm CNTT phục vụ công tác…

Để tăng cường hiệu quả công tác ứng dụng KHCN của đội ngũ cán bộ trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an Quảng Bình nói chung, phòng BVCT nói riêng, cần nghiên cứu, thực hiện một số định hướng cơ bản sau:

1. Tiếp tục quán triệt cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ trẻ nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, ứng dụng KHCN. Đặc biệt là các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh; Chiến lược phát triển Khoa học, kỹ thuật và Công nghệ CAND. Chủ động nghiên cứu, xây dựng chương trình phối hợp hoạt động KHCN giữa đơn vị với các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học công nghệ, nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng KHCN, phục vụ công tác đảm bảo ANTT.

2. Tăng cường ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin, Viễn thông tin học phục vụ công tác Công an trong tình hình mới. Nâng cấp, thay đổi trang thiết bị công nghệ trong lĩnh vực Viễn thông, tin học, có hướng nghiên cứu nhằm từng bước tự động hoá các khâu thu và xử lý tin.

3. Khuyến khích đội ngũ cán bộ trẻ đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, tập trung vào các đề tài, phục vụ thiết thực nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình mới. Chú trọng tổng kết chuyên đề nghiệp vụ, phát triển lý luận CAND và giúp lãnh đạo Công an các cấp nâng cao năng lực chỉ đạo công tác, trong phòng ngừa, đấu tranh. Thông qua tổng kết thực tiễn, tập trung nghiên cứu quy luật hoạt động của các đối tượng … Tiếp tục nghiên cứu, nắm tình hình đưa ra các dự báo, đề xuất các giải pháp công tác ở các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm góp phần đảm bảo ANCT và TTATXH, tạo môi trường thuận lợi cho quá trình phát triển của tỉnh nhà.

Thiếu tá Lê Trần Minh Tâm      

Đội trưởng, phòng Bảo vệ Chính trị