PHÒNG CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI  CÔNG AN TỈNH QUẢNG BÌNH ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN NINH TRẬT TỰ

1929
Đánh giá bài viết

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các đề án, chương trình cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Công an và Công an tỉnh, phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) luôn chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của đơn vị.

Nội dung CCHC tập trung vào những khâu như: Nâng cao chất lượng cán bộ, ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực công tác, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện các điều kiện đảm bảo, phục vụ các đơn vị, tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết các thủ tục hành chính. Được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, các Cục nghiệp vụ, sự phối hợp tích cực của các đơn vị, địa phương cùng với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCS nên trong thời gian qua công tác CCHC trên lĩnh vực quản lý hành chính về TTXH đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Xác định cán bộ là gốc của mọi công việc nên trong công tác CCHC đơn vị luôn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng chất lượng đội ngũ cán bộ về phẩm chất đạo đức cũng như trình độ năng lực đáp ứng được những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.  Cấp uỷ, Chỉ huy đơn vị đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong việc củng cố, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh. Xây dựng, ban hành các quy chế về lề lối làm việc, đề ra các quy định, quy trình công tác; phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng tổ, đội và cá nhân, phát huy tối đa sở trường công tác của từng đồng chí lãnh đạo chỉ huy và CBCS trong đơn vị. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh- CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” gắn với Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Cảnh sát QLHC về TTXH vì nhân dân phục vụ”. Quán triệt đến 100% CBCS trong đơn vị những chương trình, đề án, kế hoạch liên quan đến công tác CCHC; tổ chức cho CBCS tham gia tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ quản lý, vận hành các hệ thống máy móc, phương tiện được trang bị để phát huy tối đa hiệu quả trong công tác quản lý cũng như CCHC; CBCS chấp hành nghiêm điều lệnh, quy trình công tác, tư thế, lễ tiết, tác phong nhất là khi thực hiện nhiệm vụ tiếp dân giải quyết các thủ tục hành chính. Qua đó đã từng bước nâng cao kỷ luật, kỷ cương, xây dựng hình ảnh tốt đẹp về người Cảnh sát QLHC về TTXH vì nhân dân phục vụ.

Trên lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, đơn vị tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị quyết 61/NQ-CP ngày 17/12/2010 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an. Tập trung nghiên cứu, rà soát các quy định, quy trình công tác; đề xuất cải tiến, bổ sung, sửa đổi theo hướng loại bỏ những thủ tục không cần thiết, đơn giản hóa các biểu mẫu, tờ khai, chuẩn hóa thông tin, rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi nhất cho công dân và tăng cường trách nhiệm của cán bộ Công an trên các lĩnh vực có liên quan như: Đăng ký quản lý cư trú, cấp CMND (CCCD), ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, vật liệu nổ và con dấu. Đến nay, thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính đã được rút ngắn, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân, cụ thể như: Cấp đổi, cấp mới con dấu từ 04 ngày xuống còn 02 – 03 ngày, đặc biệt con dấu phục vụ Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 được đơn vị khẩn trương thực hiện, có những trường hợp hoàn thành chỉ trong 01 ngày; cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nỗ công nghiệp từ 03 ngày xuống còn 01 ngày; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT từ 03 ngày xuống còn 02 ngày. Tổ chức triển khai cấp thẻ CCCD qua đường bưu điện đã tạo điều kiện cho công dân khi làm thủ tục, tránh đi lại nhiều lần.

 Tập trung đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực công tác, đến nay các lĩnh vực công tác của đơn vị đều đã được ứng dụng công nghệ thông tin, như: Hệ thống cấp CCCD, hệ thống đăng ký lưu trú qua mạng, hệ thống tàng thư điện tử, phần mềm quản lý con dấu, cơ sở dữ liệu VK – VLN – CCHT, phần mềm xử lý vi phạm hành chính, hệ thống giám sát cuộc gọi tiếp nhận tin báo của lực lượng CS113. Trong đó nổi bật nhất là đơn vị đã chủ động tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh, Cục C72 -Tổng cục Cảnh sát, tích cực phối hợp với các đơn vị, địa phương tiến hành chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị doanh cụ để tổ chức triển khai thực hiện cấp thẻ CCCD trong toàn tỉnh, bước đầu đem lại hiệu quả đáng ghi nhận. Thẻ CCCD được sản xuất trên công nghệ hiện đại, bền đẹp, có khả năng chống làm giả cao, khắc phục tình trạng trùng số của CMND trước đây, việc thu nhận thông tin cá nhân, vân tay, chụp ảnh bằng máy thời gian nhanh gọn (Chỉ khoảng 10-15 phút sau khi tiếp nhận đầy đủ thông tin), cá nhân chỉ việc kiểm tra, xác nhận thông tin vào tờ khai được in sẵn, hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện.

Để phục vụ cán bộ, nhân dân ngày càng tốt hơn, đơn vị đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác tiếp dân. Đề xuất cải tạo phòng tiếp dân đảm bảo văn minh, lịch sự, trang bị camera theo dõi, máy điều hòa, bút viết, nước uống để phục vụ cán bộ nhân dân khi đến liên hệ giải quyết các thủ tục hành chính. Niêm yết công khai các quy định, thủ tục, lệ phí, biểu mẫu hướng dẫn liên quan đến các thủ tục hành chính của đơn vị. Bố trí cán bộ có phẩm chất, năng lực đảm nhận công tác tiếp dân, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, thái độ, tác phong và văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ được nâng cao, tăng thời gian tiếp công dân từ 03 ngày lên 05 ngày trong tuần (Thứ 3, 4, 5, 6, 7 hàng tuần) để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị với khẩu hiệu “Làm hết việc chứ không hết giờ”, giải quyết công việc xong trong ngày không để cán bộ nhân dân đi lại nhiều lần.

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn công tác CCHC ở cơ sở. Nội dung kiểm tra tập trung việc triển khai, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch; các biện pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; công tác tuyên truyền; việc công khai, minh bạch thời gian, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính… Sau kiểm tra kịp thời tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh có thông báo chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính ở các đơn vị, địa phương.

Thời gian tới, nhu cầu của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến thủ tục hành chính trên lĩnh vực QLHC về TTXH ngày càng tăng, vì vậy để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho cán bộ, nhân dân, phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đề ra một số nhiện vụ cụ thể sau:

Một là, tiếp tục xác định công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của đơn vị; gắn việc thực hiện CCHC với thực hiện các quy chế dân chủ trong CAND và thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn cải cách hành chính với thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ”.

Hai là, rà soát, nghiên cứu những thủ tục không thực sự cần thiết, đề nghị cấp trên và các cơ quan có thẩm quyền cải tiến cho phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, đồng thời vẫn đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật và yêu cầu công tác nghiệp vụ của ngành.

Ba là, quán triệt kịp thời tới cán bộ chiến sỹ các tài liệu, văn bản của cấp trên về cải cách hành chính; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết thống nhất trong nội bộ. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ về vị trí, ý nghĩa và việc chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ.

Bốn là, tích cực đề xuất Lãnh đạo Công an tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất xây dựng nơi tiếp công dân khang trang, sạch đẹp; trang bị đầy đủ phương tiện, máy móc, chuẩn hoá các loại biểu mẫu, tài liệu để phục vụ nhân dân được tốt hơn. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hành chính, trước mắt chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tiến tới cấp Căn cước công dân theo dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và số định danh cá nhân; cơ sở dữ liệu quản lý VK – VLN – CCHT; hệ thống giám sát cuộc gọi của CS113 theo mô hình mới.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, tồn tại nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính; kiên quyết xử lý, điều chuyển vị trí công tác đối với những cán bộ có biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà cho công dân, tổ chức; thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt, đề xuất giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác này.

Trung tá, Thạc sĩ Phạm Thanh Hoàng

                                                  Phó Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH