Một số nhiệm vụ công tác tiếp tục phối hợp đảm bảo tốt an ninh trật tự địa bàn giáp ranh giữa huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình và huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

808

Trên cơ sở thực tiễn tình hình an ninh trật tự (ANTT) địa bàn giáp ranh, năm 2009 Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình và Công an huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức ký kết xây dựng “Cụm liên hoàn an toàn về ANTT”, triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, nhờ vậy đã huy động sức mạnh của đông đảo quần chúng nhân dân, của cán bộ, đảng viên, các cơ quan đoàn thể tham gia công tác đảm bảo ANTT, tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn giáp ranh.

Hội nghị giao ban quý III/2018 “Cụm liên hoàn an toàn về ANTT” giữa hai huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) và Vĩnh Linh (Quảng Trị)

Lực lượng Công an hai huyện đã tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, Chính quyền trên địa bàn đề ra các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh, phòng, chống tội phạm, đảm bảo an toàn tuyệt đối các hoạt động, lễ hội, ngày kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước nhằm giữ vững ANTT trên địa bàn giáp ranh. Kết quả thực hiện được phản ánh thông qua việc tổ chức luân phiên giao ban hàng năm, trong đó 01 tháng 01 lần tổ chức giao ban ở cấp xã, ở cấp huyện giao ban theo từng quý, năm, nhằm tổng kết, đánh giá tình hình chung. Thường xuyên tổ chức tuần tra chung khép kín, kiểm tra tạm trú, tạm vắng; gọi hỏi, răn đe các đối tượng vi phạm pháp luật ở các địa bàn giáp ranh; phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và địa phương, nhất là các Bộ luật, những văn bản pháp luật liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; đảm bảo TTATGT, TTCC; thông báo những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; tuyên truyền vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ; công tác PCCC…, để nhân dân ở các địa bàn giáp ranh nắm, thực hiện.

Đẩy mạnh xây dựng và phát động trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là tập trung xây dựng các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về ANTT theo Thông tư số 23/2012/TT-BCA; xây dựng các mô hình, như “Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm qua đường dây nóng liên thôn, liên xã” tại xã Sen Thủy, “Tổ phòng, chống tội phạm thôn giáp ranh” tại xã Ngư Thủy Nam, “Cụm liên gia không có tội phạm” tại thôn Bắc Thái, xã Thái Thủy; “Khu dân cư an toàn về ANTT” tại xã Vĩnh Chấp, “Tổ tự quản bến bãi tàu thuyền” tại xã Vĩnh Thái… Qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đã xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình, điển hình tiên tiến, hoạt động tích cực, hiệu quả, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo TTATXH trên địa bàn giáp ranh.

Với việc triển khai tích cực, quyết liệt các mặt công tác, nên thời gian qua tình hình ANTT trên địa bàn giáp ranh của hai huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) và Vĩnh Linh (Quảng Trị) luôn được đảm bảo, không xảy ra các vụ trọng án, những vụ việc xảy ra tại các địa bàn giáp ranh được hai bên phối hợp giải quyết kịp thời. Riêng trong quý II và quý III năm 2018, trên địa bàn các xã giáp ranh (Các xã Vĩnh Thái, Vĩnh Chấp, Vĩnh Khê và thị trấn Bến Quan (Quảng Trị); các xã Sen Thủy, Thái Thủy, Kim Thủy và Ngư Thủy Nam (Quảng Bình) chỉ xảy ra 27 vụ việc (Giảm 05 vụ việc so với cùng kỳ năm 2017), như: Trộm cắp tài sản xảy ra 11 vụ, Cố ý gây thương tích xảy ra 05 vụ, Cướp tài sản xảy ra 02 vụ và 03 vụ cháy rừng… Nhờ đảm bảo tốt ANTT nên nhân dân trên địa bàn vùng giáp ranh hai huyện ngày càng đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Chính quyền địa phương, yên tâm lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển đời sống, tích cực tham gia vào công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đắc lực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của hai huyện.

Tuy vậy, trên các địa bàn của hai huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) và Vĩnh Linh (Quảng Trị) vẫn còn một số vấn đề tiềm ẩn phức tạp về ANTT, như khiếu kiện liên quan ô nhiểm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trong việc khai thác titan của các công ty trên địa bàn xã Sen Thủy (Lệ Thủy) và xã Vĩnh Thái (Vĩnh Linh); tội phạm trộm cắp tài sản vẫn còn xảy ra nhiều, nhất là trộm cắp mô tô, xe máy, trộm chó; việc chặt phá rừng, tình trạng cháy rừng vẫn còn xảy ra…

Trước tình hình đó, để đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn đòi hỏi lực lượng Công an hai huyện, Công an các xã trên địa bàn giáp ranh phải tiếp tục tham mưu cho Cấp ủy, Chính quyền địa phương đẩy mạnh các mặt công tác, trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Lực lượng Công an hai huyện, Công an các xã trên địa bàn giáp ranh tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, tập trung nắm chắc tình hình trong nhân dân, nhất là khiếu kiện liên quan việc khai thác titan của các công ty đóng trên địa bàn hai huyện, kịp thời tham mưu cho Cấp ủy, Chính quyền hai huyện chủ động giải quyết dứt điểm không để xảy ra phức tạp, bất ngờ về ANTT.

2. Các thành viên Ban điều hành Cụm tăng cường chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu đề ra hàng năm để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả “Cụm liên hoàn an toàn về ANTT”. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các khu dân cư, trường học, cơ quan, doanh nghiệp…đóng trên địa bàn; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành trong phát động và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó nhằm xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn giáp ranh.

3. Cấp ủy, Chính quyền địa phương, lực lượng Công an hai huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) và Vĩnh Linh (Quảng Trị) chỉ đạo, hướng dẫn Công an các xã, thị trấn địa bàn giáp ranh đẩy mạnh thực hiện các mặt công tác, nhất là thực hiện hiệu quả đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán năm 2019; phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; các đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép pháo nỗ, công cụ hỗ trợ; quản lý chặt chẽ nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; tăng cường TTKS đảm bảo tốt TTATGT, TTCC, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông xảy ra.

4. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng mới và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã và đang phát huy hiệu quả tác dụng. Thực hiện hiệu quả việc báo cáo kết quả, đánh giá, xét công nhận khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn “An toàn về ANTT” một cách khách quan, chính xác theo quy định của Thông tư số 23/2012/TT-BCA.

5. Lực lượng Công an hai huyện tich cực tham mưu, phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể hai huyện Lệ Thuỷ và Vĩnh Linh và các xã, thị trấn trong vùng giáp ranh tuyên truyền cho nhân dân về truyền thống đoàn kết, tinh thần đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi giữa hai bên, không ngừng xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc, góp phần đảm bảo tốt ANTT, giữ vững bình yên cho quê hương, nhất là ở các xã giáp ranh của hai huyện.

6. Phát hiện, đề xuất biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc, các điển hình tiên tiến trong công tác phối hợp đảm bảo ANTT trên địa bàn vùng giáp ranh giữa 02 huyện, qua đó để động viên, khích lệ đưa “Cụm liên hoàn an toàn về ANTT” ngày càng đi vào hoạt động có hiệu quả cao hơn.

                                                          Thượng tá, TS Hoàng Giang Nam

                                                   Chánh Thanh tra Công an tỉnh Quảng Bình