Phát huy vai trò tự học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của CBCS Công an tỉnh Quảng Bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh

2384
Đánh giá bài viết

Trong môi trường công tác, chiến đấu hết sức phức tạp, chịu sự tác động của nhiều yếu tố tiêu cực và đầy cám dỗ, đòi hỏi CBCS phải có quá trình tự giáo dục, tự rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, có niềm tin, ý chí, nghị lực và quyết tâm cao để chiến thắng chính bản thân mình. Nếu không có tinh thần tự chủ, tự giác, sẽ không chiến thắng những cám dỗ tầm thường, dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy của lợi ích cá nhân, bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo, mua chuộc, đi đến chỗ phai nhạt mục tiêu, lý tưởng cách mạng, suy thoái, biến chất. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Công an là bộ máy giữ gìn chính quyền chống thù ngoài địch trong, mà còn chủ nghĩa cá nhân là còn có địch ở bên trong, địch ở trong con người mình”. Theo Người, từ chủ nghĩa cá nhân mà sinh ra “lười biếng, hủ hóa, suy tính tiền đồ, cho rằng ngành công an gian khổ, vất vả nhiều mà ít được ai biết, ít được huân chương; đòi hỏi đãi ngộ, so bì lương thấp, lương cao; công thần địa vị…; ở Công an thì muốn sang ngành khác; có quyền hạn một chút là thiếu dân chủ, chỉ tay năm ngón; đối với nội bộ thì suy bì, ganh tị, không đoàn kết với nhau”. Chính vì vậy, đòi hỏi mỗi CBCS phải không ngừng tự tu dưỡng, rèn luyện, “phải trau dồi đạo đức cách mạng, cũng phải chống chủ nghĩa cá nhân”. Đạo đức là nền tảng, là “cái gốc”, là yếu tố cơ bản nhất, bảo đảm cho CBCS Công an có đủ ý chí và nghị lực để vượt qua khó khăn và thử thách; chiến thắng mọi cám dỗ của danh lợi, vật chất, tiền tài; gạt bỏ những tính toán vụ lợi, ích kỷ, nhỏ nhen.

Hội thi “Thanh niên Công an Quảng Bình học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”

Trong giáo dục đạo đức cho CBCS Công an Quảng Bình hiện nay, cần đẩy mạnh phát huy vai trò tự học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho CBCS. Đó là khâu trực tiếp quyết định sự hình thành, phát triển một cách tự giác những phẩm chất cao đẹp của CBCS Công an Quảng Bình. Tự giáo dục của CBCS là hình thức mang tính chủ thể cao là biểu hiện nổi bật của sự tự hoàn thiện bản thân mình. Để tự giáo dục đạo đức đạt kết quả trước hết người CBCS phải được giáo dục, bảo đảm hoạt động tự giáo dục đạo đức đúng định hướng, có cơ sở khoa học. Mỗi CBCS nhận thức đúng đắn về yêu cầu của xã hội, của ngành Công an, nhu cầu tự hoàn thiện nhân cách để tự giáo dục và rèn luyện hàng ngày. Mỗi CBCS phải có lòng tin vào bản thân, vào khả năng tự học tự rèn, tự vượt qua mọi sự cám dỗ, lôi kéo, mua chuộc của các lực lượng từ môi trường bên ngoài và sự trỗi dậy của chủ nghĩa cá nhân từ bên trong, khi họ thực hiện nhiệm vụ. Biến tự giáo dục đạo đức thành hoạt động tự giác trong cuộc sống và công tác chiến đấu, trong đó “tự giáo dục mình thành người cộng sản” là yêu cầu không thể thiếu của người CBCS CAND. Sau nữa, người CBCS phải hiểu và biết cách tự giáo dục, nhất là biết lập kế hoạch tự giáo dục, đặt ra mục đích phấn đấu rèn luyện trong từng thời gian, phù hợp với bản thân và điều kiện của đơn vị. Mỗi CBCS cần nhận thức rõ tự nghiên cứu tu dưỡng, học tập, rèn luyện để tiến bộ là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, suốt đời. Qua đó nhằm nâng cao hiểu biết khoa học, nâng cao nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức để đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Vì vậy, đòi hỏi tính cầu thị, tự ghép mình vào tổ chức, nghiêm túc trong tự phê bình, cố gắng hạn chế khuyết điểm của mỗi CBCS. Sự cầu thị của CBCS thể hiện ở thái độ nghiêm túc lắng nghe ý kiến của cấp trên, của đồng chí, đồng đội; kịp thời điều chỉnh thái độ hành vi cho phù hợp với lợi ích chung của tập thể. Sự ghép mình vào tổ chức của CBCS là họ luôn tôn trọng quy định của tập thể, thực hiện tự giác các nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị. Điều quan trọng nhất là họ phải có ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn thử thách, tự đánh giá phân tích và thuyết phục, biết tự phê bình, tự rèn luyện phấn đấu.

Cùng với việc xác định mục tiêu, nội dung kế hoạch thì phương pháp tự giáo dục có vị trí đặc biệt quan trọng, là công cụ thực hiện tự giáo dục. Tính tự giác, tích cực học tập và rèn luyện của mỗi CBCS phải được thể hiện trước tiên là ở tinh thần ham học tập, cầu tiến bộ, CBCS cần nhận thức rõ tự nghiên cứu tu dưỡng, học tập, rèn luyện để tiến bộ là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, suốt đời. Qua đó nhằm nâng cao hiểu biết khoa học, nâng cao nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức để đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Vì vậy, đòi hỏi  tính cầu thị, tự ghép mình vào tổ chức, nghiêm túc trong tự phê bình, cố gắng hạn chế khuyết điểm của mỗi CBCS. Sự cầu thị của CBCS thể hiện ở thái độ nghiêm túc lắng nghe ý kiến của cấp trên, của đồng chí, đồng đội; kịp thời điều chỉnh thái độ hành vi cho phù hợp với lợi ích chung của tập thể. Sự ghép mình vào tổ chức của CBCS là họ luôn tôn trọng quy định của tập thể, thực hiện tự giác các nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị. Biểu hiện cao nhất của sự tự giác học tập, rèn luyện của CBCS là tích cực, chủ động kiểm tra nhận thức, thái độ, hành vi hàng ngày của mình, tự đánh giá được những ưu, khuyết điểm của bản thân và kiên quyết sửa chữa khuyết điểm để không ngừng tự hoàn thiện nhân cách. Tự giáo dục đạo đức trong hoạt động thực tiễn công tác chiến đấu là phương pháp tốt nhất, thông qua kết quả công tác sẽ giúp CBCS thường xuyên kiểm tra ý thức và hành vi đạo đức của mình để điều chỉnh, điều khiển, bổ sung và phát triển đạo đức.

Cùng với sự nỗ lực của cá nhân, cần tăng cường sự lãnh đạo, tổ chức quản lý hoạt động tự giáo dục đạo đức một cách chặt chẽ. Lãnh đạo quản lý quá trình tự giáo dục ở đơn vị phải được tiến hành có bài bản, nề nếp và “phải được quy định thành chế độ và phải được thực hiện nghiêm ngặt tạo thành một phong trào tự học tự rèn ở đơn vị.

Có thể nói, giáo dục và tự giáo dục đạo đức là một quy định thống nhất biện chứng, một nhân tố quan trọng thúc đẩy sự hình thành phát triển những phẩm chất đạo đức cách mạng của CBCS CAND. Chất lượng và hiệu quả của giáo dục đạo đức chỉ có được khi quá trình giáo dục được biến thành quá trình tự giáo dục ở mỗi CBCS. Nhận thức và tổ chức tốt quá trình này là con đường biện pháp tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức cho CBCS Công an Quảng Bình.

Đại tá Nguyễn Quốc Tường          

Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình