Phòng Hồ sơ nghiệp vụ thực hiện “Đối với công việc, phải tận tụy”

1893
Đánh giá bài viết

Hòa trong khí thế thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của toàn lực lượng, hướng tới kỷ niệm 70 năm thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, 61 năm ngày thành lập lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ Công an nhân dân (27/3/1957 – 27/3/2018), phòng Hồ sơ nghiệp vụ tập trung đẩy mạnh phong trào thực hiện lời dạy của Bác “ Đối với công việc, phải tận tụy”.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao giải cho cán bộ phòng Hồ sơ nghiệp vụ tại cuộc thi “Cán bộ Hồ sơ giỏi trong lực lượng Cảnh sát”

Gắn liền với triển khai chương trình công tác năm 2017, đơn vị đã xác định cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ nhận thức việc học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND trong tình hình hiện nay luôn gắn liền với nhiệm vụ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Đối với công việc, phải tận tụy”. Đây là phẩm chất chung của mỗi cán bộ, đảng viên, càng cần phải có của mỗi chiến sỹ Công an cách mạng. Tận tụy với công việc được thể hiện ở sự làm việc bền bỉ, có tính chủ động, sáng tạo, xuất phát từ động cơ đúng đắn và trong sáng vì mục tiêu phục vụ nhân dân. Luôn xây dựng ý thức chăm lo đổi mới, cải tiến phương pháp làm việc, hình thành tác phong làm việc chu đáo, khoa học, nền nếp, có hiệu quả thiết thực. Đã phụ trách công việc gì thì quyết tâm làm cho bằng được, cho đến nơi, đến chốn, không sợ khó nhọc, không sợ nguy hiểm. Đó cũng chính là sự thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ đạo đức cao cả của người cán bộ, đảng viên. Có được những đức tính và phong cách như vậy, thì người cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nhất định vững vàng về bản lĩnh chính trị, sẽ cương quyết và khôn khéo với địch, đánh thắng tất cả mọi thế lực thù địch và mọi kẻ thù trong đời sống xã hội trong mọi tình huống, giữ vững cuộc sống bình yên. Tận tụy với công việc, làm việc có năng suất và chất lượng cao, làm được nhiều việc tốt cho nước, cho dân là thể hiện được tinh thần trung với nước, hiếu với dân.

Xuất phát từ tinh thần đó, trong năm qua, cán bộ, chiến sĩ phòng Hồ sơ nghiệp vụ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ngày đêm đem hết tâm trí và sức lực của mình đẩy mạnh tiến độ các mặt công tác. Tích cực tham mưu cho Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, chế độ, thông tư, quy chế, quy định về công tác hồ sơ nghiệp vụ; tổ chức hoạt động có hiệu quả “Trung tâm thông tin tội phạm – tin học”, đảm bảo cho công tác trao đổi, cung cấp thông tin được nhanh chóng, chính xác, đầy đủ, kịp thời phục vụ đắc lực công tác nghiệp vụ và các yêu cầu của các cơ quan, đơn vị và nhân dân. Vừa tích cực tham mưu cho lãnh đạo, CBCS phòng Hồ sơ nghiệp vụ vừa thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn công tác hồ sơ ở 29 đơn vị, kiểm tra công tác nghiệp vụ tại 5 đơn vị. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tự nguyện làm thêm ngày thứ bảy, nhận thêm việc, làm thêm giờ, tiến hành kiểm tra và làm thủ tục đăng ký lập 3.503 hồ sơ; kiểm tra tiếp nhận 66.537 lượt yêu cầu tra cứu phục vụ công tác điều tra, tuyển sinh, tuyển dụng, có tài liệu tàng thư 3.137 trường hợp; kiểm tra tiếp nhận 1.542 hồ sơ xin xác nhận có tiền án để đi lao động có thời hạn tại Đài Loan, 4.251 hồ sơ xác minh lý lịch tư pháp của Sở Tư pháp; hoàn chỉnh và làm thủ tục cấp 1.421 giấy xác nhận không có tiền án  và trả lời 4.396 phiếu xác minh lý lịch tư pháp.

Tiếp nhận 5.745 thẻ các loại, sắp xếp bổ sung 2.178 hồ sơ và 5.745 thẻ các loại, bổ sung biên bản bàn giao hồ sơ vào cơ sở dữ liệu (CSDL) và thẻ 153 trường hợp, nhập vào CSDL 6.915 thẻ, nhập thông tin đăng ký 3.601 trường hợp, nhập bổ sung thông tin vào CSDL 3.296 thẻ. Công tác căn cước can phạm cũng được đẩy nhanh tiến độ, trong đó phân loại công thức vân tay danh chỉ bản 103 đối tượng, kiểm tra phân loại công thức vân tay 968 đối tượng, làm 1.166 ảnh của 275 đối tượng các loại, sắp xếp bổ sung 1.151 chỉ bản vào tàng thư, sắp xếp bổ sung 9.126 danh bản vào tàng thư, thu thập tin đối tượng 1.637 tài liệu, tiếp nhận và tra cứu vân tay hiện trường 10 vụ, lập hồ sơ bổ sung 289 hồ sơ đối tượng tái phạm…

Để đảm bảo yêu cầu các mặt công tác, đơn vị đã động viên cán bộ, chiến sĩ làm thêm ngày thứ 7 và ngoài giờ hành chính để tra cứu trả lời 5.855 yêu cầu, khai thác định giá trị bảo quản 2.786 hồ sơ, thông báo thông tin đối tượng ngoại tỉnh 86 trường hợp và lập 2.786 thẻ A4…

Thực hiện lời dạy của Bác “Đối với công việc, phải tận tụy” đơn vị luôn gắn chặt với cuộc vân động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, làm cho phong trào thi đua trong toàn phòng Hồ sơ nghiệp vụ thường xuyên sôi động và đạt được nhiều hiệu quả thiết thực. Từ trong phong trào đã có 2 cán bộ chiến sĩ được Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhân dân tặng Bằng khen, tập thể đơn vị và 7 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen, đạt giải nhất đồng đội nữ và giải nhì cá nhân trong giải chạy vũ trang – việt dã của Công an tỉnh, đạt giải nhất đồng đội nữ và giải nhất cá nhân nữ trong giải bắn súng quân dụng của công an tỉnh… Chi bộ được công nhận trong sạch vững mạnh, đơn vị đạt danh hiệu Quyết thắng, 3 cán bộ, chiến sĩ được công nhận chiến sĩ Thi đua cơ sở…

Với những chiến công thầm lặng “Đối với công việc, phải tận tụy”, CBCS phòng Hồ sơ nghiệp vụ đã góp phần cùng toàn lực lượng Công an Quảng Bình giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong tỉnh, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Nguyễn Thị Linh Giang