Tăng cường công tác đảm bảo an ninh quốc gia trên địa bàn Quảng Bình trong tình hình mới

1354
Đánh giá bài viết

Những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo vệ ANQG; chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, làm nòng cốt trong bảo vệ ANQG; gắn chặt nhiệm vụ quốc phòng với nhiệm vụ an ninh, kết hợp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, với kinh tế, đối ngoại, tạo thành thế trận tổng hợp của cả nước, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Kịp thời ngăn chặn, dập tắt các vụ gây rối, bạo loạn chính trị, vô hiệu hóa hoạt động của các đối tượng phản động trong và ngoài nước lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền để gây mất ổn định; không để bên ngoài lấy cớ can thiệp; đấu tranh ngăn chặn hoạt động của số phần tử cơ hội chính trị, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập dưới mọi hình thức.       

Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo ANQG 6 tháng đầu năm 2017

Cùng với lực lượng An ninh nhân dân Công an cả nước, năm 2017, lực lượng An ninh nhân dân Công an tỉnh Quảng Bình đã tích cực tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đề ra các biện pháp công tác đảm bảo tốt ANQG trên địa bàn. Nổi bật là lực lượng An ninh nhân dân Công an Quảng Bình đã tập trung công tác nắm tình hình, tổ chức lực lượng, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp công tác, giải quyết các vụ việc phức tạp, đột xuất về ANTT, tăng cường lực lượng cho đơn vị chiến đấu, cấp cơ sở, đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sâu rộng trong nhân dân… Chủ động phòng ngừa, tích cực phát hiện đấu tranh, ngăn chặn hoạt động chống phá của các loại đối tượng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, kinh tế, an ninh chính trị nội bộ, văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh xã hội; chủ động ứng phó các vấn đề an ninh phi truyền thống. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các kế hoạch, đề án, phương án phòng ngừa, đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động tình báo, gián điệp của các cơ quan đặc biệt nước ngoài; chống trốn, chống xâm nhập; phòng chống gây rối, biểu tình; bảo vệ an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn. Thực hiện các biện pháp, đối sách nghiệp vụ đấu tranh ngăn chặn hiệu quả hoạt động móc nối, phát triển lực lượng, ý đồ hình thành tổ chức chính trị đối lập tại địa bàn; hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Ngăn chặn, xử lý hiệu quả các vụ việc tập trung đông người khiếu kiện, gây rối trật tự công cộng ở các địa bàn phức tạp về an ninh nông thôn; các vụ việc phức tạp trong tôn giáo.

Triển khai lực lượng, biện pháp và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại (Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2017; Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình; triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam- Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”; Cuộc thi Hoa hậu hòa bình thế giới năm 2017 tổ chức tại Quảng Bình; phối hợp bảo vệ từ xa Hội nghị APEC 2017…), góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, trọng tâm là phát triển kinh tế du lịch. Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, các Đại hội nhiệm kỳ của các tổ chức chính trị, xã hội, 17 đoàn cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế đến làm việc tại địa phương. Nắm chắc tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ đảng viên, bảo vệ bí mật Nhà nước. Phát hiện, kiến nghị chấn chỉnh hoạt động sai phạm của các phóng viên, báo chí. Tập trung công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng không gian mạng, có nhiều tin, bài, hình ảnh phản bác có chất lượng, góp phần vạch mặt âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá và định hướng dư luận. Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Công tác Công an tham gia giải quyết khiếu kiện, góp phần đảm bảo ANTT”, “Công tác an ninh, vận động, tranh thủ chức sắc và người có uy tín trong tôn giáo”; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành và triển khai Đề án bảo đảm an ninh du lịch giai đoạn 2017 – 2020; tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục các vụ cưỡng chế, giải tỏa.

Đặc biệt, sau sự cố ô nhiễm môi trường biển miền Trung, lực lượng an ninh Công an Quảng Bình đã làm nòng cốt cùng các lực lượng khác triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, giải quyết thành công các vụ việc tập trung đông người tuần hành, biểu tình, gây rối ANTT, cản trở giao thông Quốc lộ 1 xảy ra trên địa bàn; chủ động đối sách tấn công mạnh mẽ, vạch trần âm mưu, hoạt động chống phá, đi ngược lại lợi ích chung của nhân dân, đất nước của số đối tượng chống đối chính trị, chức sắc cực đoan trong tôn giáo. Tập trung nắm, tham mưu giải quyết tình hình trên hai tuyến biên phòng, hoạt động của tội phạm trên tuyến biên giới; triển khai kế hoạch ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng tàu cá ngư dân ra các vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép; phối hợp quản lý 119.094 lượt người nước ngoài đến địa bàn; 464.374 lượt người xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế ChaLo; phát hiện, xử lý 16 trường hợp vi phạm quy chế xuất, nhập cảnh…

Đấu tranh có hiệu quả nhiều chuyên án, vụ án lớn, xử lý nhiều đối tượng có hành vi chống Đảng, Nhà nước, vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, tổ chức người khác trốn đi nước ngoài… Khởi tố mới 17 vụ/31 bị can, đề nghị truy tố 15 vụ/23 bị can; thực hiện ủy thác điều tra, phối hợp điều tra 37 vụ/92 bị can; tổ chức tiếp nhận, xác minh 19 tin báo tố giác tội phạm, đã giải quyết 14 tin, đang giải quyết 05 tin.

Năm 2018, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, công tác bảo vệ an ninh quốc gia cũng đang đứng trước nhiều nguy cơ, thách thức mới. Các thế lực thù địch, phản động và số đối tượng cơ hội chính trị tiếp tục hoạt động chống phá công khai, quyết liệt, thâm độc và xảo quyệt hơn. Trước tác động của các thế lực thù địch và khó khăn của tình hình kinh tế-xã hội, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ sẽ diễn biến ngày càng phức tạp. Vấn đề phòng, chống khủng bố, gây rối an ninh, trật tự vẫn là những vấn đề nổi lên, cần được tập trung chủ động đối phó. An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư; an ninh chính trị nội bộ; an ninh văn hóa, tư tưởng; an ninh trong tôn giáo, dân tộc, an ninh nông thôn và an ninh xã hội tiềm ẩn những yếu tố có thể gây mất ổn định về an ninh, trật tự; hậu quả sự cố môi trường biển vẫn là nguy cơ thường trực tác động sâu sắc đến ANTT ở cơ sở. Các vấn đề an ninh phi truyền thống, nhất là tội phạm mạng, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm khủng bố đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia của nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Hiện nay, thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động nhiều phương diện đến công tác Công an. Nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin, lộ lọt bí mật Nhà nước sẽ ngày càng nghiêm trọng…

Để đảm bảo vững chắc ANQG, toàn lực lượng An ninh nhân dân Công an Quảng Bình tập trung thực hiện có hiệu quả một số biện pháp công tác sau:

1. Tranh thủ tối đa sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, của Thường vụ Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, của toàn dân, trong đó lực lượng An ninh nhân dân Công an Quảng Bình làm nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội và các cấp, các ngành trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn. Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia nhằm tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trong Đảng, trong nhân dân là nhân tố cốt lõi đảm bảo ổn định chính trị, xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia trong mọi tình huống. Huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong bảo vệ an ninh quốc gia.

2. Tích cực tham mưu cho Cấp ủy, Chính quyền các cấp tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh nhận thức sâu sắc về công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Đây là công tác có vị trí đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của chế độ, sự ổn định và phát triển đất nước; trên cơ sở đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát hiện và khắc phục những sơ hở, thiếu sót mà kẻ địch, các loại tội phạm đã và đang lợi dụng phá hoại.

3. Nâng cao hiệu quả xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc gắn chặt với thế trận quốc phòng toàn dân ở từng khu vực, địa bàn, nhất là ở địa bàn chiến lược, trọng điểm. Kết hợp chiến lược bảo vệ an ninh, trật tự với các chiến lược, chính sách về xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, đối ngoại. Tăng cường xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xã, phường, thị trấn; xây dựng tổ chức đảng và bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh, gắn bó với nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; chỉ đạo phát hiện kịp thời, xử lý công khai, nghiêm minh các hành vi, vụ việc tiêu cực, tham nhũng. Chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh cho các tầng lớp nhân dân; đồng thời tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giúp nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống, xóa đói, giảm nghèo, góp phần tăng cường “thế trận lòng dân” vững chắc. Phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị-xã hội, an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

4. Đẩy mạnh việc phối hợp thực hiện tốt công tác định hướng dư luận xã hội, đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường công tác theo dõi, nắm hoạt động của các đối tượng trong các đoàn lâm thời trọng điểm, NGO nước ngoài, ODA; làm tốt công tác đảm bảo an ninh đối với công dân Việt Nam xuất cảnh ra nước ngoài… Tích cực tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân. Tranh thủ các chức sắc, chức việc, người có uy tín trong cộng đồng phục vụ công tác đảm bảo an ninh tại các địa bàn trọng điểm.

5. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đợt thi đua đặc biệt chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy CAND (11/03/1948 – 11/03/2018) và Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua Ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) và nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh… gắn với việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm Điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Xây dựng phong cách người Công an Quảng Bình bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và phong trào “CAND học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “Học tập, noi theo tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp”…

Thượng tá, TS Bùi Quang Thanh     

Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình