Tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh trên địa bàn huyện Lệ Thủy

349

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công an và Quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ… Vì vậy càng phải đoàn kết chặt chẽ với nhau, giúp đỡ lẫn nhau”; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của liên ngành Công an – Quân sự – Biên phòng tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, năm 2016 Công an huyện Lệ Thủy phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn Biên phòng Làng Ho, Đồn Biên phòng Ngư Thủy, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79 (Sau đây gọi tắt là năm lực lượng) thực hiện có hiệu quả Nghị định số 77/2010/NĐ-CP, ngày 12/7/2010 của Chính phủ; Quy chế số 441/QCLN/CA-QS-BP, ngày 21/3/2013 của liên ngành Công an – Quân sự – Biên phòng tỉnh, Quy chế số 01/QCPH/CA-QS-BP-KTQP 79 ngày 24/12/2015 của liên ngành huyện về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; góp phần giữ ổn định chính trị, phục vụ đắc lực công cuộc phát triển kinh tế – xã hội và đối ngoại của địa phương.

Triển khai các nội dung phối hợp, năm lực lượng đã chấp hành tốt chỉ thị, mệnh lệnh công tác, chiến đấu, tập trung nắm, trao đổi, phân tích dự báo tình hình, kịp thời tham mưu các cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên, không để đột xuất, bất ngờ (Theo thống kê trong năm 2016 đã trao đổi trên 50 tin, giải quyết 45 vụ việc liên quan). Phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) các sự kiện, ngày lễ lớn quan trọng; đặc biệt bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; các Lễ hội đua thuyền trên sông Kiến Giang, 03 lễ lớn tại chùa Hoằng Phúc; tiến trình chi trả tiền đền bù của Công ty Formosa…

Chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch về quốc phòng – an ninh (QPAN), điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến phòng thủ, kế hoạch bảo đảm quốc phòng khi có tình huống. Công tác huấn luyện, tổ chức diễn tập thực hiện đúng kế hoạch; chú trọng xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu. Phối hợp thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nâng cao chất lượng công tác điều tra (Làm rõ 77 vụ việc/142 đối tượng, đạt 95,06%). Hiệu lực quản lý nhà nước về ANTT, quốc phòng được tăng cường; quản lý, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, pháo; phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống thiên tai, nhất là tổ chức lực lượng cứu nạn cứu hộ, khắc phục hậu quả trận lũ lụt lịch sử tháng 10/2016 tạo ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thế trận An ninh nhân dân, Quốc phòng toàn dân và Biên phòng toàn dân được quan tâm xây dựng, từng bước phát triển mạnh mẽ, tạo nền tảng vững chắc cho ANTT, quốc phòng tại địa bàn cơ sở. Việc tuyển quân, tuyển sinh, tuyển dụng vào Quân đội, Công an; kiện toàn Hội đồng giáo dục QPAN các cấp, tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức QPAN thực hiện đồng bộ, tích cực, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác xây dựng Đảng, thực hiện chính sách hậu phương Quân đội, Công an được đảm bảo; duy trì hợp tác với lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương hữu quan của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo An ninh biên giới Việt – Lào. Ghi nhận những nỗ lực, quyết tâm, thành tích, kết quả mà năm lực lượng đã đạt được năm 2016, nhân dân, cán bộ và lực lượng vũ trang huyện Lệ Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; Công an huyện Lệ Thủy được Giám đốc Công tỉnh tặng danh hiệu đơn vị “Quyết thắng” và nhiều lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Năm 2017, Đảng, Nhà nước ta xác định là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 2016 – 2020; Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2017…; tình hình thế giới, khu vực, trong nước sẽ tiếp diễn phức tạp. Trên địa bàn huyện Lệ Thủy còn tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy cơ gây mất ổn định. Do đó, nhiệm vụ QPAN năm 2017 trên địa bàn huyện Lệ Thủy đặt ra nặng nề, khó khăn. Năm lực lượng cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, nâng cao chất lượng phối hợp nắm, trao đổi, phân tích, dự báo tình hình (Tập trung âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động; việc chi trả tiền đền bù sau sự cố môi trường biển; triển khai dự án trọng điểm; khiếu kiện, khiếu nại, tranh chấp trong nhân dân; hoạt động tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật) để kịp thời tham mưu các cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả; không để đột xuất, bất ngờ, không để phát sinh “Điểm nóng” về ANTT. Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa – tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh kinh tế, an ninh lĩnh vực xuất, nhập cảnh, an ninh hai tuyến biên phòng.

Hai là, làm tốt công tác tham mưu Huyện ủy, UBND huyện quán triệt, triển khai có hiệu quả quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ QPAN, nhất là Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới; các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QPAN năm 2017, giai đoạn 2016 – 2020… Nắm, quán xuyến tình hình trên các lĩnh vực, địa bàn; quản lý, giám sát chặt chẽ các đối tượng lợi dụng dân chủ khiếu kiện vượt cấp, phức tạp ảnh hưởng đến ANTT. Triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT các sự kiện, mục tiêu quan trọng, nhất là quá trình khắc phục hậu quả sự cố ô nhiễm môi trường biển… trên địa bàn.

Ba là, triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 – 2025, định hướng đến năm 2030; Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến 2030. Tập trung phối hợp đấu tranh quyết liệt với tội phạm hình sự dấu hiệu có tổ chức (Gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích); hành vi mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, vật liệu nổ, pháo, buôn lậu, gian lận thương mại…; không để hình thành các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động chuyên nghiệp, nguy hiểm, theo kiểu “xã hội đen”. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, pháo.

Bốn là, đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền An ninh nhân dân, thế trận An ninh nhân dân, Quốc phòng toàn dân và Biên phòng toàn dân (Nhất là tại địa bàn xã biển, biên giới, giáp ranh, nơi an ninh nông thôn nổi lên). Phối hợp phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, nhân dân thực hiện nhiệm vụ QPAN; kết hợp chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ QPAN với phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện. Tích cực tham mưu, hướng dẫn các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành cơ sở thực hiện Thông tư số 23 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; Tiêu chí số 19 trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Triển khai kế hoạch giáo dục QPAN tỉnh năm 2017 bảo đảm tiến độ, chất lượng; chú ý phối hợp rà soát, tham mưu mở rộng diện đối tượng bồi dưỡng; ưu tiên cán bộ chủ chốt ở địa bàn cơ sở, người có uy tín trong dân tộc thiểu số, cộng đồng dân cư. Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ 2017 (Các xã, thị trấn cụm đường 15, cụm núi và các đơn vị tự vệ đóng quân trên địa bàn cụm) theo kế hoạch.

Năm là, làm tốt công tác phối hợp bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật nhà nước; phòng ngừa, ngăn chặn các dấu hiệu “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”, âm mưu, hoạt động phi chính trị hóa lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch; tuyên truyền định hướng dư luận, phản bác luận điệu sai trái. Phối hợp chặt chẽ trong thẩm tra, xác minh lý lịch phục vụ tuyển quân, tuyển sinh, tuyển dụng vào Quân đội, Công an và các đợt giao nhận quân. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang huyện, nhất là lực lượng ở cơ sở trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW 4 khoá XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 5 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sáu là, củng cố, thắt chặt mối quan hệ giữa năm lực lượng với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể liên quan của huyện trong thực hiện nhiệm vụ QPAN. Bổ sung, sửa đổi quy chế phối hợp theo tinh thần chỉ đạo của thủ trưởng hai Bộ và lãnh đạo liên ngành tỉnh. Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ sở hoàn thành nhiệm vụ; công tác thi đua khen thưởng đi đôi với kỷ luật, phát hiện, xử lý nghiêm minh vi phạm. Phục vụ đoàn liên ngành tỉnh kiểm tra, hướng dẫn, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP, Quy chế số 441/QCLN/CA-QS-BP quý II/2017. Tham mưu Huyện ủy, UBND huyện tổng kết công tác QPAN 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Thượng tá, Ths Trương Minh Vũ

Trưởng Công an huyện Lệ Thủy