Phát huy truyền thống 51 năm (28/5/1967 – 28/5/2018) xây dựng và trưởng thành, lực lượng Thanh tra Công an Quảng Bình phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao

41

Cách đây 51 năm, ngày 28/5/1967, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn ký Quyết định số 295/QĐ-BCA thành lập Ban Thanh tra Bộ Công an, đánh dấu sự ra đời chính thức của lực lượng Thanh tra CAND. Từ đó đến nay, ngày 28/5 hàng năm được coi là Ngày truyền thống của lực lượng Thanh tra CAND. Cùng với sự ra đời, phát triển của lực lượng Thanh tra CAND Việt Nam, lực lượng Thanh tra Công an Quảng Bình đã có những bước trưởng thành, lớn mạnh; từ chỗ chỉ có một bộ phận công tác thuộc Văn phòng Ty Công an với nhiệm vụ giúp lãnh đạo theo dõi, giải quyết đơn thư khiếu tố, nay trở thành một đơn vị trực thuộc Giám đốc Công an tỉnh.

Trải qua 51 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, sự chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ của Thanh tra Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị chức năng, lực lượng Thanh tra Công an Quảng Bình đạt được những thành tích đáng trân trọng trên các mặt công tác thanh tra, góp phần xây dựng lực lượng Công an Quảng Bình trong sạch, vững mạnh.

Với vai trò Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Công an tỉnh, lực lượng Thanh tra đã tham mưu Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, của Chính phủ, quyết định, kế hoạch của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 6 giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong nội bộ trên các lĩnh vực như: Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; việc sắp xếp, bố trí, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ thuộc diện; thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý.

Thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra, lực lượng Thanh tra đã chủ trì tiến hành 235 lượt thanh tra, kiểm tra theo các chuyên đề tại các đơn vị thuộc Công an tỉnh và các đơn vị chức năng chịu sự quản lý Nhà nước về ANTT trên các lĩnh vực như: Việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy, về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, về thi hành án hình sự, về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong CAND, về bảo vệ bí mật Nhà nước, về thực hiện dân chủ trong một số nội dung của công tác xây dựng lực lượng CAND; công tác quản lý Nhà nước về ANTT đối với hoạt động kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT.. Qua thanh tra, kiểm tra đã giúp các đơn vị được thanh tra phát hiện, sửa chữa kịp thời những thiếu sót, tồn tại, đảm bảo thực hiện đúng chính sách, pháp luật, quy trình, quy chế công tác, phòng ngừa vi phạm.

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, lực lượng Thanh tra đã tích cực tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh kiểm tra, theo dõi, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của Công an các đơn vị, địa phương, kịp thời hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân. 100% đơn thư tiếp nhận đều được xử lý, giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Kết quả giải quyết đã đề xuất xử lý CBCS có vi phạm; kiến nghị các đơn vị chấn chỉnh, sửa chữa những sơ hở, thiếu sót trong quản lý cán bộ, qua đó đã tạo được niềm tin và giải quyết quyền lợi cho người khiếu tố, minh oan cho CBCS bị khiếu tố không đúng, góp phần làm tốt công tác bổ nhiệm, đề bạt lãnh đạo, chỉ huy, củng cố các tổ chức cơ sở Đảng và các đơn vị, nhất là trong các dịp Đại hội Đảng các cấp.

Với những thành tích đạt được, lực lượng Thanh tra Công an tỉnh vinh dự được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen; 100% cán bộ, chiến sỹ được tặng thưởng Huy chương chiến sỹ vẽ vang các hạng Nhất, Nhì, Ba, nhiều đồng chí được tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc, Huy chương Vì an ninh Tổ quốc, nhiều đồng chí được lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền các cấp tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Thanh tra; một số đồng chí trưởng thành từ đơn vị Thanh tra Công an tỉnh được lãnh đạo Công an tỉnh tin tưởng quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy đơn vị Thanh tra và một số đơn vị khác trong Công an tỉnh.

Để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra trong tình hình mới, lực lượng Thanh tra Công an Quảng Bình tập trung thực hiện tốt các mặt công tác trọng tâm sau:

Một là, tích cực tham mưu thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-BCA ngày 28/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của CBCS Công an nhân dân. Tổ chức triển khai đúng tiến độ, có chất lượng các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành theo chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh.

Hai là, tổ chức thực hiện tốt việc tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của Công an tỉnh. Chỉ đạo tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là đơn tố cáo liên quan đến cán bộ, chiến sỹ Công an các cấp. Quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo cần làm rõ nguyên nhân phát sinh để chấn chỉnh, phòng ngừa nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương trong công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết các loại đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, nhất là những đơn vị, địa phương có tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp.

Ba là, tham mưu triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của pháp luật, các chủ trương chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong Công an tỉnh. Tham mưu Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong nội bộ. Duy trì họp Ban Chỉ đạo định kỳ theo Quy chế. Chú trọng việc sơ kết, tổng kết các chuyên đề về phòng, chống tham nhũng, lãng phí của lực lượng CAND.

Bốn là, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Khắc ghi lời Bác dạy “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”, mỗi CBCS tự giác nghiêm khắc với chính bản thân mình, góp phần tích cực xây dựng lực lượng Công an Quảng Bình vững mạnh toàn diện.

Đại úy, Ths Nguyễn Mạnh Trường          

Đội trưởng, Thanh tra Công an tỉnh Quảng Bình